ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

неделя, 2 септември 2012 г.

33.


 

42. КАРАНТИНАТА НА ЗЕМЯТА ВЪЗДЕЙСТВА НА СВОБОДНАТА ВОЛЯ

I. КОНФЕДЕРАЦИЯТА СПИРА ЛИ КОРАБИТЕ НА ОРИОН ДА КАЦАТ ТУК ?

RA: Полагат се всички усилия за поставянето на тази планета под карантина.  Мрежата на пазителите обаче не може да спре всяка отделна единица да проникне през карантината. (B1, 123)

II. КАК КОНФЕДЕРАЦИЯТА СПИРА КОРАБИТЕ НА ОРИОН ?

RA: Съществува контакт на нивото на светлинната форма или светлинното тяло на същността, в зависимост от нивото или пазителя. Тези пазители почистиха пространството на енергийните полета на Земята, за да са наясно за всички приближаващи субекти. Същност, която приближава, бива приветствата в името на Създателя. Всяка същност, приветствана по този начин се къпе в любов / светлина, и според свободната си воля, ще се подчини на карантината поради силата на Закона за Единното. (В1, 124)

ВЪПРОС: Какво ще се случи, ако същността, така приветствана, не се подчини?

RA: Да не се подчини на карантина, след като е била приветстваан от нивото, за което ние говорим, би било равносилно да не спира хода си докато върви срещу солидна тухлена стена. (В1, 124)

ВЪПРОС: Какво ще се случи, ако се опита?

RA: Творецът е един. Вибрационното ниво на тези, които са в състояние да нарушат карантинните граници е такава, че при наличието на мрежата от любов / светлина, не е възможно да се наруши този закон. Ето защо нищо не се случва. Не е направен опит. Не съществува конфронтация.

Единствените същества, които са в състояние да проникнат в карантина са тези, които откриват прозорците или изкривяванията в пространство / време в плътно заобикалящото планета ви енергийно поле. Чрез тези прозорци, те идват. Тези прозорци са редки и непредсказуеми. (В1, 124)

Въпрос: Поради това ли бе големият брой НЛО през 1973 г.?

RA: Това е вярно. (В1, 124)

III. СВОБОДНАТА ВОЛЯ

ВЪПРОС: Като се има предвид свободното изкривяване на волята на Закона за Единното, как може Пазителите да поставят Земята под карантина? Не възпретятства ли това свободната воля?

RA: Пазителите пазят свободното изкривяване на волята на комплексите на ума / тялото от 3-то измерение. Събития, които изискват активиране на карантината са били смутени от деформациите на свободната воля на хората. (B1, 149)

Въпрос: Дали това не пречи на свободната воля на "Орион" групата?

RA: Балансирането е от измерение в измерение. Опитите на кръстоносците от Орион да се намесят в свободната воля са приемливи в измерението на тяхното собствено разбиране.  Въпреки това, вие във вашето измерение формирате измерение на свободната воля, която не е в състояние да бъде призната напълно като изкривяване към манипулация.

Поради това карантините се необходими мерки за балансиране на размерите във вибрационните различия. (B1, 149)

IV. ПРОЗОРЦИ В КАРАНТИНАТА, ПОВЕЧЕ ЗА СВОБОДНАТА ВОЛЯ

ВЪПРОС: Появяват се прозорци, през които групата на Орион идват от време на време. Да разбираме ли, че те са необходими, тъй като балансират пречките пред Пазителите по отношение намаляването на тяхната положителна поляризация чрез напълно премахване на контактите на Орион с екраниране? (В1, 150)

RA: Това е частично вярно.

Балансирането  позволява еднакво количество положителни и отрицателни вливания.  Специално във вашата планетарна сфера е необходимо по-малко негативна  информация или стимул отколкото положителна поради до известна степен негативна ориентация на деформацията на социалния комплекс. (В1, 150)

Изявление: По този начин, знаменателят на свободната воля е балансиран, така че хората могат да имат равна възможност да избират между служба към другите  или служба към себе си. Вярно ли е това?

RA: Това е вярно. (В1, 150)

Изявление: Това е дълбоко разкритие, мисля, от Закона за свободната воля. (В1, 150)
 
43. ГОЛЕМИЯТ ИЗБОР: ДА СЛУЖИТЕ НА ДРУГИТЕ ИЛИ НА СЕБЕ СИ

 

I. ИЗБОРЪТ НЕ СЕ ПРАВИ ВЪВ 2-ро ИЗМЕРЕНИЕ

ВЪПРОС:  Възможно ли е една същност да започне във 2-ро измерение със служба към себе си и просто да остане на пътя на службата към себе си и никога да не излезе от него? Вярно ли е това?

RA: Това е неточно.  Концепцията на 2-ро измерение включва служенето на същностите в племе или стадо. Това във 2-ро измерение не се разглежда като разделяне на същността от другите същности като отделен индивид. Всичко това се разглежда като една единица. Ако стадото прояви слабост и същността в стадото проявява слабост.

Началото на 3то измерение притежава  това невинно пристрастие към разглеждане на тези в семейството, обществото, или на страната, като самостоятелни индивиди. Това изкривяване, обаче,въпреки, че не е полезно за напредъка в трето измерение, е без полярност.

Преломът се осъществява когато същността осъзнае присъствието на другите същности и преднамерено решава да ги манипулира в полза на самия себе си. Това е началото на отрицателния път (B1, 180-181).

II. СЪЗНАТЕЛЕН ИЗБОР ЛИ ПРАВИМ ?

Въпрос: Същността съзнателно ли избира по кой път (служба на себе си или служба на другите) ще поеме?

RA: По-голямата част от същностите в 3то измерение са вече поели по определен път преди да осъзнаят естеството на избрания път. (B1, 181)

III. КОЕ Е НАЙ-ГОЛЯМОТО ОТКЛОНЕНИЕ КЪМ ИЗБРАНИЯ ПЪТ ?

RA: Можем да говорим само с метафори. Някои обичат светлината. Някои обичат тъмнината. Това е въпрос на уникалност и безкрайно многоликия Създател избора и играе насред своите опитности, така както дете на пикник.

Някои се радват на пикника и намират слънцето прекрасно, храната вкусна и излъчват радостта на творението.

Някои предпочитат нощта и за тях пикникът е причинена болка, затруднение, страдания за другите и разглеждане на капризите на природата. Те се забавляват на друг вид пикник.

Всички тези преживявания са на разположение. Това е свободната воля на всяко лице, което избира формата на игра. (B1, 181)

RA: Опитността на вашето 3-то измерение е нарушена или изопачени така, че положителната ориентация има повече помощ, отколкото т. нар. отрицателна. (B4, 204)

IV. ЗАВИСИМОСТТА НА ДВЕТЕ ПОЛЯРНОСТИ ОТ ЗАВЕСАТА

ВЪПРОС: Самото естество на деформациите в службата към себе си, която създава отрицателен път е функция на завесата и зависи от поне частично удължаване на воала. Вярно ли е това? (B4, 204)

RA: Поляритета на двата пътя зависи от ограничеността на гледната точка.

(1) Отрицателна Поляризация

Отрицателна полярност зависи в по-голяма степен от илюзорното разделение между самия себе си и всички други комплекси от ум / тяло / дух. (B4, 204)

(2) Положителна Поляризация

Положителната поляризация се опитва да вижда през илюзията на Създателя във всеки комплекс на ум / тяло / дух, но по-голямата част се занимава с поведение и мисли, насочени към останалите, на които е в услуга. Тази нагласа, сама по себе си, е пълна елементи от илюзията на 3то измерение. (B4, 204)

V. ПРОМЯНА НА ПЪТИЩАТА -

Въпрос: Предполагам, че определена същност, намираща се по който и да е път, може да реши да промени този път по всяко време, промяната на пътя се осъществява по-трудно когато решението за това е взето по-късно. Вярно ли е това?

RA: Това е неточно. Колкото по-силно е поляризирана една същност, толкова по-лесно тази същност може да промени поляритета си, в зависимост от това колко повече сила и осъзнаване ще притежава съответната същност. (B1, 181)

VI. ИЗБОР В ПО-ФИННИ СИТУАЦИИ

ВЪПРОС: Средната продължителност на живота в резултат на засилване на липсата на служене на другите ли се определя? Вярно ли е това?

RA: Това е отчасти правилно.

Към края на 2-ри цикъл Законът за Отговорността е станал ефективен. Същностите са открили много начини да  показват  войнствента си природа, не само като племена или народи, но също така и в отношенията си. Разменните начала са били заместени от  концепцията за пари.

Концепцията за собствеността е спечелила надмощие над концепцията за не-собственост. На всяка същност тогава бяха предложени много по-фини начини за демонстриране на службата към себе си или на службата към другите чрез  манипулиране на другите. (B1, 197)

Няма коментари:

Публикуване на коментар