ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

петък, 5 октомври 2012 г.

35.


44. СЪЩНОСТИ С ОТРИЦАТЕЛНА ПОЛЯРИЗАЦИЯ

I. ЕЛИТНАТА ГРУПА ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ПОРОБИ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ

RA: Да вземем един прост пример за лоши / добри намерения, а именно Адолф Хитлер. Намерението било, както може да се предполага, обединяване чрез избор на комплекс деформация, наречен "елит" (нацистите) от социален комплекс на памет (германския народ) и след това заробване, по различни начини, тези, които се възприемат от деформацията като не-елит.

Групата от Орион добави към това деформационна мисъл за империя (т.е., да завладее други страни). (В1, 100)

Въпрос: Каква е целта на групата от "Орион"?

RA: Тяхната цел е завоевание. (B1, 102)

RA:, Отрицателната поляризация е силно подпомогната от подчиняването и поробването на другите. Лице, което заробва другия или е в състояние да доминира над други добива отрицателна полярност. Другата същност загубва отрицателната полярност, но по нейно желание ще получи по-нататъшна негативна поляризация. (B3, 33)

RA: В негативното мислене винаги има обществена йерархия, и сила срещу сила в разделетието. (B3, 82-83)

ВЪПРОС: Ако приемем, че една негативно ориентирана същност е отговорна за увеличаването на прибирането на узряла в 3-то измерение същност и добавя своята полярност към неговата отрицателна полярност и сила, какъв вид облага е това и как се използва от същността?  (B4, 108)

RA: Така нареченият множествен ред, който в рамките на отрицателната група веднага се подлага на съмение. Същността с повече мощ упражнява тази мощ, за да конкролира повече други същности.

ВЪПРО: Как се измерва тази мощ?

RA: В някои случаи има един вид битка, борба за надмощие. Оръжията се състоят от светлина, която може да се образува от всеки претендент.

В повечето случаи, там, където силата обръща посоката си видно, просто се признава. (B4, 108)

II. ТЕ ПРОГРАМИРАТ ТЕХНИТЕ ИНКАРНАЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БОГАТСТВО, ВЛАСТ И КОНТРОЛ

RA: Отрицателно ориентираната същност ще се програмира за максимално разделяне, както и да контролира напълно  тези неща, и разумните субекти ще я възприемат като различна от самите тях. (B3, 28)

RA: Един негативно ориентиран  индивидуален комплекс от ум / тяло / дух обикновено програмира (следващото си въплъщение) за богатство, лекота на битието и най-голяма възможност за регулиране на силата. Много от негативните същности избухнаха със сложно физическо изкривяване. Те могат също така да изберат поляризирано състояние с цел подобряване на изкривяването в посока на негативните състояния като гняв, омраза и чувство на неудовлетвореност.

Такава същност може да използва опита на една цяла инкарнация, омекотявайки острите прояви на омраза или гняв, така че да се поляризира повече към отрицателния полюс или разделението. (B3, 28)

III. ТЕ СА ЗАЩИТЕНИ ОТ ДРУГИТЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТЯХНОТО НИВО

RA: Има хора, избрали отрицателния път, които полагат невероятно големи грижи в опазването на деформацията на вашите народи, възприемана като справедливост / грозота. Тази справедливост (т.е. красотата) , разбира се, след това се използва за манипулиране на другите. (B4, 103)

RA: Тези, които избират разделението, и които най-често вървят по отрицателния път, са защитени от другите същности чрез сила, еквивалентна на степента им на трансформация, която умът им е преживял в негативен смисъл. Онези, на положителния път, нямат такава защита срещу другите по този път, където търсещия случайно се сблъсква с отразителни огледала при всяка друга същност, която среща. (B4, 201)

IV. НЕГАТИВНИЯТ МОДЕЛ ЛЪЧ ПРОПУСКА ЗЕЛЕНИЯТ ЛЪЧ (ЛЮБОВ)

RA: Негативният модел лъч е червено / оранжево / жълто се измества директно в синьо, този (в синьо) се използва само за да се свържете с интелигентен безкрайност. (B2, 78)

RA: Същностите от 4-то измерение са наясно с пълния набор от възможни методи за гледане на вселената от Единия Създадетел и са убедени, че игнорирането и неизползването на енергийния център на зеления лъч ще бъде методът, който е най-ефективен в осигуряването на урожай в четвърто измерение. (B4, 107)

RA: Изборът на служба към себе си в същността си е такъв, че отрича самия център на спектъра, който всъщност е универсалната любов. Затова всичко, което е построено, се основава на бездействие. Този пропуск се проявява в 4-то измерение  като любов към себе си, това е най-пълният израз на оранжевият и и жълтият енергийни центрове, които се използват след това да потенцират общество от адепти.

Когато е постигнато пето измерение, измерението на мъдростта се изследва от същности, които не притежават нито състрадание, нито универсална любов.

ТЕ ПРЕЖИВЯВАТ ТОВА, КОИТО ВСИЧКИ ТЕ БИХА СИ ПОЖЕЛАЛИ ПРИ ПРАВО НА СВОБОДЕН ИЗБОР, СПОДЕЛЯЙКИ МНЕНИЕТО, ЧЕ ЕНЕРГИЯТА НА ЗЕЛЕНИЯ ЛЪЧ Е ЛУДОСТ. (B4, 91)

RA: Това, което не може да се разглежда като самоналожена тъмнина, в която хармонията е преминала в постоянна дисхармония.

Въпреки това, това, което е не може да издържи цялата октава и тъй като тъмнината в крайна сметка се нарича светлина, така, това, което в крайна сметка не е, се нарича това, което е. (B4, 92)

V. ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГНЕВА

ВЪПРОС: Ако същността се поляризира към пътя в услуга на себе си, би ли имал гневът същият физически ефект, който би имала същността, вървяща по пътя към служба на другите? Ще причини ли рак, например?

RA:, Каталитичните механизми не са зависими от това, коя полярност е избрана, но за използването на която и да е полярност, този катализатор се слага. Същност, която използва гняв, за да се поляризира съзнателно в положителен или отрицателен път, не изпитва физическия катализатор, но използва катализатора в областта на менталната конфигурация. (B2, 108)

RA: Отрицателно ориентираната същност ще вкара тази енергия в практическо средство за изпускане на отрицателния  аспект на тази емоция, така че да се получи контрол над другите същности, или по друг начин казано да се контролира положението, което предизвиква гнева.

КОНТРОЛЪТ Е КЛЮЧЪТ КЪМ ОТРИЦАТЕЛНО ПОЛЯРИЗИРАНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАТАЛИЗАТОРА. ПРИЕМАНЕТО Е КЛЮЧЪТ КЪМ ПОЗИТИВНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАТАЛИЗАТОРА. МЕЖДУ ТЕЗИ ДВЕ ПОЛЯРНОСТИ ЛЕЖИ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗРАСТВАНЕ НА РАКОВИ КЛЕТКИ. (B2, 108)

Въпрос: Тогава, ако негативно поляризираната същност не е в състояние да контролира своя гняв, тя може да се разболее от рак. Вярно ли е?

RA: Това е вярно.

Отрицателната поляризация съдържа голямо изискване за контрол и репресии.

Емоция, която от самосебе си е дезорганизирана, трябва да бъдат репресирана и след това изпратена на повърхността в организирана употреба, за да послужи на негативно поляризираната същност.  Например, негативните същности могат да контролират и потискат сексуалното желание, с цел по-голяма ефективност при налагането на волята им над  друга същност, когато се допуска сексуално поведение. (B2, 109)

VI. ТЕ ИМАТ ПРОБЛЕМИ С РАЗДЕЛЕНИЕТО И ДУХОВНАТА ЕНТРОПИЯ

RA: В Орион групата съществуват твърде малко 3-измерения, повечето са от 4-то измерение, също толкова голям брой от 5-то измерение и много малко от 6-то измерение.

Техният брой може би е една десета от нашия, тъй като проблемите на духовното ентропия ги кара да изпитват постоянно разпадането на техните социални комплекси памет. Тяхната сила е същата като нашата.

ЗАКОНА ЗА ЕДИННОТО Е ЕДИН И СЪЩ КАКТО ЗА СВЕТЛИНАТА, ТАКА И ЗА МРАКА, НО Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА СЛУЖБАТА КЪМ СЕБЕ СИ, КАКТО И ЗА СЛУЖБАТА КЪМ ДРУГИТЕ.

(В1, 100)

Тези, които търсят интелигентната безкрайност чрез използването на службата към себе си създават същото количество енергия, но имат постоянни трудности, защото концепцията за разделяне, което се подразбира в търсенето на власт над другите. (В1, 100)

RA: Само в много редки случаи социален комплекс с отрицателна полярност е способна да действа като напълно обединена същност.  Загубата на полярност поради духовна ентропия е доста голяма. (B4, 108)

I.              ЗАКОНЪТ НА ЕДИННОТО Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ, НЕЗАВИСИМО КОЙ ПЪТ БЪДЕ ИЗБРАН

Ра: Трябва да се отбележи и внимателно да размишлява, и приеме, че Законът на Единното е на разположение на всеки комплекс социална  памет, който се стреми заедно към някоя цел, без значение дали е отнесена към службата към себе си или към другите.

Законите са пуснати в експлоатация и илюзията за пространство / време се използва като средство за развитие на резултатите от изборите, които са свободно направени. По този начин всички същности учат, без значение какво търсят. (В1, 100)

RA: Тези, които са избрали пътя на службата към себе си просто са използвали процеса на воала с цел да засилят това, което нямат. Това е напълно приемлив метод за самопознание на и чрез Създателя. (B4, 91)

VIII. ДУХОВНАТА СИЛА НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ СЪЩНОСТИ

Въпрос: Когато негативната същност увеличава силата си, например чрез премахване на светлината, какъв вид власт е това?

RA: Силата, за която вие говорите, е една духовна сила. Правомощията на ума не обхващат такива деяния като тези. Вземете предвид възможностите на лунната светлина. Вие сте наясно, че описахме Матрицата на Духа като една нощ. (B4, 49)

- По-ранно: RA: Матрицата на Духа е това, което вие може да наречете Нощта на Душата или Първичен Мрак. Потенциалът на Духа е светлина в неговата  внезапност и огнена форма, т.е. самата мълния. (B4, 27)

Лунната светлина, след това предлага или истинската картина, наблюдавана в сянка или химера и измама. Силата на измамата е толкова силна колкото е силата да се различи истината от сянката. Сянката на скритите неща е безкрайно дълбока, и в нея се съхранява силата на Безкрайния Един Създател.

Отрицателният адепт, след това работи със силата на скритите неща (само частично) свети (и наблюдавани по някакъв начин), те могат да бъдат фалшиви или истински. Да примете лъжа, да го знаете,  да го търсите и да го използвате, дава силя, която е най-велика.

Това е природата на властта на посетителя. Това може да хвърли малко повече светлина върху силата на този, който се стреми да служи на другите, тъй като грешките през нощта са О! толкова лесни. (B4, 49)

RA: Връзката на отрицателното 5-то измерение с отрицателните същности от 4-то измерение е една от най-силно мощните и най-малко мощните.  Така отрицателните същности от 4-то измерение доброволно стават роби на същностите от 5-то измерение, не съществува и най-малко съмнение по отношение на относителната мощ на всеки от тях. (B4, 106)

RA: ВСЯКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ИЗИСКВА ПОСЛУШАНИЕ БЕЗ СЪМНЕНИЕ ЗА БАЗАТА НА ОТНОСИТЕЛНАТА СИЛА, ФУНКЦИОНИРА СПОРЕД ГОРЕ ОПИСАНИЯ ПЛАН. (B4, 106)

Няма коментари:

Публикуване на коментар