ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

петък, 12 октомври 2012 г.

36.


45. ФИЗИЧЕСКИ ПОЗДРАВИ ОТ НЕГАТИВНО ОРИЕНТИРАНИ СЪЩНОСТИ

(Карла беше подложена на психически атаки през по-голямата част от транс  ченълингите)

I.  ПРОЦЕСЪТ

РА. Отрицателната същност от 5 измерение става осъзната за възникващата сила в 3-то измерение. Тази сила има възможността да енергетизира онези същности от 3-то измерение, които биха могли да бъдат готови за урожая. Тази негативна същност желае да изключите този източник на сила. Тя изпраща своите легиони от 4-то измерение. Изкушенията се предлагат на егото. Ако те се игнорира, същността решава, че трябва да опита да се деформира.

Тя е обвързана чрез 1-ва деформация но може да се възползва от всяка деформация чрез свободната си воля. Изборът на свободната воля на средства за деформации преди инкарнацията на инструмента физическия преносител изглежда  най-обещаващ за постигане на целта  (B3, 140)

II. РАЗГЛЕЖДАЙТЕ "АТАКИТЕ" НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ СЪЩНОСТИ ОТ 4-ТО И 5-ТО ИЗМЕРЕНИЕ КАТО ФИЗИЧЕСКИ ПОЗДРАВИ

А. ВИЖДАЙТЕ СЪЗДАТЕЛЯ ВЪВ ВСИЧКИ СЪЩНОСТИ

Джим McCarty: "Ако някой желае да гледа на такъв  поздрав  като на силна атака, това се превръща в преживяване. Въпреки това, някой може да избере да вижда твореца във всичките същности и събития, то той може също така да възхвалява и търси светлината в рамките на всяка ситуация. След това това ще се превърне в опит. (B5, 47)

Б. СЪЩНОСТИТЕ ОТ 4-ТО ИЗМЕРЕНИЕ МОГАТ ЕДИНСТВЕНО НА ИЗПОЛЗВАТ ЕГОТО, ЗА ДА НИ ВЪЗДЕЙСТВАТ

RA:  5-тото измерение осъзнава трудностите, породени от светлината (т.е., тази група е канализирана от Ra) и ръководи отрицателните същности от 4-то измерение как да търсят целенасочено възможности за атакуване на групите. Ако изкушенията в 4-то измерение по отношение на деформациите на егото не са успешни, същността от 5-то измерение тогава започва да мисли за премахването на светлината (т.е., което прави тялото на Карла нежизнеспособно). (B3, 84)

RA: На същностите от 4-то измерение  липсва изтънчеността и магически практики, които опитността на 5-то измерение предлага. (B1, 106)

В. ПОЗДРАВИТЕ ОТ СЪЩНОСТИ ОТ 5-ТО ИЗМЕРЕНИЕ СА РЯДКОСТ

Въпрос: Не е ли необичайно, че отрицателната същност от 5-то измерение би направило това ( да атакува Карла), вместо да изпрати служител от 4-то измерение? (B3, 85)

RA: това е вярно.

Почти Всички положителни канали и групи могат да бъдат понижени в тяхната позитивност или да се превърнат в напълно безполезни чрез това, което може да се нарече изкушения, които се предлагат чрез негативните мисловни форми в 4-то измерение.

Те могат да предложат много деформации.

Те предполагат деформации към възвеличаване на себе си или към разцвета на организацията в по някой политически, социален или финансов начин. Тези деформации премахват фокуса от безкрайния един източник на любов и светлина,

, на който ние всички сме пратеници; без себелюбие и знаеки, че ние сме себе си, но и най-малката част от Твореца, една малка част от великолепната цялост на безкрайния интелект. (B3, 85)

Г.  СЪЩНОСТИТЕ ОТ 5-ТО ИЗМЕРЕНИЕ СА ПО-СПОСОБНИ ДА ПРЕМИНАТ КАРАНТИНАТА

RA: Тази същност от 5-то измерение е в състояние да проникне  в конфигурацията на полето време / пространство на този конкретен субект (Карла). Тя е проникнала през карантината, без каквото и да е превозно средство, тъй като по този начин е по-лесно да се избегне хващането в мрежата на Пазителите. (B3, 130)

Д. РАЗУМНИТЕ СЪЗНАНИЯ ОТ 5-ТО ИЗМЕРЕНИЕ СА СПОСОБНИ ДА ИЗПОЛЗВАТ СИЛАТА НА ВНУШЕНИЕТО ДИРЕКТНО В СЪЗНАНИЕТО

РA: Съзнанието е изпратено напред , без превозното средство, като светлина. Светлината ще заработи незабавно върху нетонизирания индивид чрез предложение, което е излизане пред обмена, тъй като предположението е че няма обмен.

Тази същност (Карла), както всеки в тази група, е достатъчно обучена в начините на излъчване на любов и светлина, така че в голяма степен не е податлива на внушение.

Въпреки това, във физическото тяло на Карла има предпоставка, която се използва максимално от негативната същност, която се надява, например чрез увеличаване на виенето на свят, да я предизвика да падне или да изкочи на улицата насред преминаващите коли, имайки нарушена визия. (B3, 130)

[Забележка: Бившата приятелна на Уилкок Сабрина, изкочи на оживена улица и за малко не бе убита през 2001 г.. Тя в крайна сметка е ОК, и е в състояние да ходи, но беше твърде шокиращо. Това стана само една седмица, след като присъства на брифинг - Разкриване на проекта през 2001 г., където 39 свидетели дадоха доказателство на участието им с НЛО-та пред медиите и поканените членове на Конгреса.]

Е. ТЕ МОГАТ ЕДИНСТВЕНО ДА  ТАКУВАТ" ЧРЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪЩЕСТВУВАЩИ НАРУШЕНИЯ

RA: Може да очаквате тази психична атака да бъде постоянна, тъй като този инструментът е бил под наблюдение от негативно ориентирани същности в продължение на известно време. Атаката сега е в областта на бъбреците и пикочните пътища. Налице е също така деформация под формата на артрит. (B3, 87)

Въпрос: Има ли нещо, което можем да направим, за да се облекчи тази атака?

RA: Не, но разбирането на неговия механизъм може да бъде от помощ.

Група "Орион" не може да се намесва директно, а само чрез съществуваща деформация в комплекса на ума / тялото / духа. (B3, 42)

Г. ЕДИН ДЕН ИНТЕНЗИТЕТА НА "Атаките" НАД КАРЛА СЕ ПОВИШИ

Въпрос: Може ли да ми кажете причината за засилването на тази психична атака?

RA: Причината е интензивното търсене на това, което вие наричате просветление. Търсенето по вашите работи не е спадало, а се е увеличило. (B3, 148)

Въпрос: Каква е целта на същността от Орион предприятието по отношение на този субект (Карла) ?

RA: Същността от Орион  желае да премахнете този инструмент (Карла). (B3, 187)

Въпрос: Дали това е същност от 4-то или 5-то измерение?

RA: Този инструмент е поздравяван от същност от Орион в 5-то измерение, която е загубила част от своята полярност поради липсата на диктатура над склонността на тялото на инструмента. (B3, 187)

RA: Карла е привлякла вниманието на СВЕТЛИННА СЪЩНОСТ от Орион. Това е изключително рядко (B3, 186-187)

Няма коментари:

Публикуване на коментар