ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

понеделник, 5 ноември 2012 г.

37.


III. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО РЯДКА ВЪЗМОЖНОСТ: ДА БЪДЕТЕ ПРЕНАСОЧЕНИ КЪМ ОТРИЦАТЕЛНА ПОЛЯРИЗАЦИЯ

А. ТОВА СЕ Е СЛУЧВАЛО САМО ВЕДНЪЖ В ТОЗИ ГЛАВЕН ЦИКЪЛ

RA: Планът е да се вземе коплекс от ум / тяло / дух  докато той е бил отделен от комплекса на обвивката на неговото  жълто тяло и след това да бъде поставено в рамките на негативните части от вашето време / пространство (метафизичното измерение). Обвивката (физическото тяло), ще умре и Висшия Аз ще има избор да пренесе комплекса на ума / тялото / дух в отрицателно време / пространство, или в това, което позволява прераждането с отрицателна полярност.

По този начин същността ще стане един негативно поляризиран субект, без предимството на вродената отрицателна поляризация. При тези обстоятелства пътят ви към Създателя ще продължи твърде дълго, въпреки че в крайна сметка пътят ви ще завърши добре. (B3, 137-138)

RA: Когато инструментът напуска  физическото превозно средство, го прави с пълна свобода. Поради помрачения  ум, това не би било нарушение на свободната воля, освен ако инструментът не последва отрицателната същност доброволно. (B3, 140)

ВЪПРОС: Защо инструментът би последвал отрицателно поляризираната същност до мястото на отрицателно време / пространство?

Защо някой от нас доброволно би последвал отрицателната същност?

RA: Положителната полярност вижда любов във всичко. Отрицателната полярност е умна. (B3, 140)

ВЪПРОС: Колко Пътешестващи тук са имали това изместване в отрицателното време / пространство?

RA: Налице е само един. (B3, 145)

ВЪПРОС: Ако отрицателнната поляризация използва всеки, какъвто и да е  подход, който не се е възползвал от свободната воля на другите същности, тя ще загуби поляризацията си и магическата си  сила. Вярно ли е това?

RA: Това е вярно. (B3, 140-141).

Б. ИЗИСКВА СЕ КОНТАКТ ЧРЕЗ СЪСТОЯНИЕ НА ТРАНС С КОМПЛЕКС НА СОЦИАЛНА ПАМЕТ

RA: Вие попитахте защо негативните приятели не са в състояние да премахнат дадена същност в отрицателно време / пространство в момента на преживяване на смъртта. Това е до голяма степен защото

 същност, която не е привързана към физическия комплекс (тялото) и към пространство / врем,  е  далеч по-осъзната и не наивна, което е нещо като  отличителен белег за тези, които обичаме с цялото си сърце.

Въпрос: Защо състоянието в транс е различно? Защо в това състояние не сме защитени?

RA: Уникална характеристика тук е и желанието на комплекса на ум / тяло / дух да излезе от физическия комплекс от третата плътност с цел да е в услуга на други. (B3, 143)

RA: Уникалността на тази ситуация не е липсата на приятели, пътеводители, ангелски присъствие и др.

Уникалната характеристика на работата, които социална памет на комплекса Ра и вашата група са започнали, е намерението да се служи на другите с най-голямата възможна близка чистота, която, ние като другари, можем да постигнем.

Тревога бе създадена от  много по-определена към отрицателната полязиция същност, която се интересува от премахване на тази възможност (т.е. тази група.) (B3, 132)

[Забележка: Контактът със Законът за Единното завърши с трагичната смърт на Дон Елкинс.]

IV. КАРЛА БЕШЕ НАЙ-ПОДАТЛИВА НА АТАКИ, ДОКАТО БЕШЕ В СЪСТОЯНИЕ НА ТРАНС

Въпрос: Когато Пътешестващ от шесто измерение е в това, което наричаме състояние на транс, оставяйки физически в 3-то измерение, той не разполага с пълната възможност да се защити магически. Така ли е?

RA: В случая на инструмента Карла това е вярно. Също така е правилно, че практически, почти без изключение, тези инструменти, работещи в състояние на транс, не са имали магически обучение във време / пространството в настоящето им въплъщение.

Изключително рядко се срещат същности от вашата плътност, които да са способни да се отбраняват в тази ситуация. (B3, 139)

В. АТАКИТЕ СРЕЩУ ДРУГИТЕ В ГРУПАТА БЯХА В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ НЕУСПЕШНИ

Въпрос: Дали това е така наречената атака, която се предлага както на мен и Джим, така и на Карла?

RA: Това е правилно.

ВЪПРОС: Аз лично не съм почувствал никакъв ефект, поне до колкото съм запознат.

RA: На питащият е била предлагана услугата съмнение в себе си, както и да се обезсърчи, преминавайки през различни деформации от личен характер.

Питащия не е избрал да използва тези възможности, и същността от Орион в общи линие е престанала да се интересува от поддържането на постоянно наблюдение на този субект (питащия). (B3, 132)

VI. ЗАЩО КАРЛА БИВАШЕ ПОЗДРАВЯВАНА ТОЛКОВА ЧЕСТО?

Въпрос: Посетителят от 5-то отрицателно измерение е категорично против нашата комуникация с РА. Може ли да ми кажете, защо това е толкова важно за него, тъй като това ще има много ограничен ефект, бих казал, по отношение на урожая на тази планета. (B4, 48)

RA: Вярата на Ра, че недостатъците ще бъдат отстранени, е абсолютна. Инструментът, чрез който ние говорим и поддържащата го група, притежават подобна вяра. Въпросите бързо са довели в известна степен неясни сфери на коментар. Това съдържание не е урок за същността на чистотата. Такава чистота е като светлина. Такава интензивност на светлината привлича вниманието. (B4, 48)

ВЪПРОС: Какво се надява отрицателната същносто от 5-то измерение да спечели от всичко това?

RA:  Същността се надява да спечели порция светлина, която е  ум / тяло / духът на инструмента. Придобивайки тази светлина, тази същност  възнамерява да угаси светлината. (B4, 48)

RA: Печалбата за негативната същност е увеличаване на отрицателната полярност, защото тя ще отстрани източник на блясък и по този начин ще предложи на това място / време възможност на мрака, където някога е имало светлина. В случай, че тя успее да зароби комплекса на ум / тяло / дух на инструмента, тя ще пороби сравнително мощна същност, като по този начин я добави към своята сила. (B4, 49)

VII. RA КОМЕНТИРА КАК ДА СЕ ВИЖДАТ НЕГАТИВНАТА СЪЩНОСТ, КОЕТО СЕ ОПИТВА ДА ПРЕМАХНЕ КАРЛА

RA: Сред многото други нива на съществуване са и тези, на които всяка нишка се радва да служи, но  има и такива същности, които са отговорни за  психическите  атаки, които желаят единствено да прекратят живота на този инструмент (Карла) в трето измерение. Всички те са Създателя.

Има само едни необятни доспехи на отклонения и нарушения, цветове и нюанси, в един безкраен модел.

В случая с тези, с които не сте в резонанс, вие желаете да ги обичате, да ги дарявате със светлина, радост и ги карате да се чувстват добре. Но повече от това не можете да направите,

ЗА ТОВА, КОЕТО ВИЕ СТЕ КАТО ЧАСТ ОТ СЪЗДАДЕЛЯ, Е ТОВА, КОЕТО Е.  Вашият опит и предлагането на опит, за да бъде ценен, е необходимо да ставате все по-перфектни и първокласни по отношение на това, което наистина сте.

Бихте ли тогава служили на отрицателна същност, чрез предлагане на живот на инструмента (т.е. чрез предлагане физическата форма на  Карла, така че тя да умре и да бъде унищожена?) Малко вероятно е да приемете това за истинска служба.

По този начин, вие ще видите, че в много случаи, се постига любящ баланс. Любовта се предлага, светлина бива изпращана.

СЛУЖБАТА НА ОРИЕНТИРАНИТЕ СЪЩНОСТИ КЪМ СЛУЖБА КЪМ СЕБЕ СИ Е ВЕЛИКО ИЗРАЗЯВАНЕ НА БЛАГОДАРНОСТ  ДОКАТО СТЕ БИЛИ ОТХВЪРЛЯНИ КОГАТО НЕ СТЕ БИЛИ ПОЛЕЗНИ ЗА ВАШЕТО ПЪТУВАНЕ ПО ТОВА ВРЕМЕ. ПО ТОЗИ НАЧИН ВИЕ СЛУЖИТЕ НА ЕДИНИЯ СЪЗДАТЕЛ, БЕЗ ПАРАДОКС. (B3, 129-130)

VIII. 1-ВА ДЕФОРМАЦИЯ ЛИ Е ТАЗИ, КОЯТО ПОЗВОЛЯВА ПСИХИЧЕСКАТА АТАКА НАД КАРЛА?

ВЪПРОС: Как отрицателната същност от 5-то измерение, което атакува Карла, е проникнало през карантината?

RA: Това беше направено през много тънък процеп, който по-малко магически ориентирани същности не биха могли да използват в пълна степен. (B3, 131)

ВЪПРОС: Защо съществува този процеп? Има ли това нещо общо с изкривяването на 1-вата деформация (свободна воля)? Дали не получаваме чрез предлаганото от тази същност същия тип балансиране подобно на това, което като цяло получава и планетата?

RA: Това е съвсем правилно.

Тъй като планетарната сфера приема по-високо развити позитивни лица или групи с информация, е необходимо да се предложи същата възможност по отношение на мъдрите отрицателно ориентирани същности. (B3, 131)

Въпрос: Всичко това е резултат на изкривяването в създаването на напълно свободна атмосфера за Твореца, за да стане по-информиран за самия себе си, чрез взаимодействието на неговите части, всяка по отношение на друга. Вярно ли е това? (B3, 166)

RA: Това е правилно.

46. КАК ДА ОТГОВОРИМ НА СЪЩНОСТИТЕ НА НЕГАТИВНАТА ПОЛЯРИЗАЦИЯ

I. КАК МОГАТ ТЕЗИ ЕФЕКТИ ДА СЕ НУЛИРАТ?

А. МЕДИТИРАЙТЕ В СЪСТОЯНИЕ НА ЛЮБОВ ЗА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ СЪЩНОСТИ

RA: Медитирането за излъчване на любов и светлина към тези податели на изображения е най-достъпното средство за отменяне на последиците от такива събития. За да се минимизират тези преживявания чрез използването на интелекта или волята трябва да се покани продължаването на ефектите. Далеч по-добре е да се включите в преживяването на подобни случки и да обедините сърцата и душите в любов, светлина и състрадание, отправяйки ги към изпращача и създавайки броня за себе си. (B5, 75)

Б. ОБИЧАЙТЕ ГИ КАТО ТЪМНАТА ЧАСТ ОТ ВАС САМИТЕ

Карла Rueckert: " Приемането на тези преживявания като  " атаки " беше далеч по-маловажно,  отколкото да се поканят техните удължения, да се изправим пред тях и да им отдадем цялото си уважение, без страх, просто да бъдем с тези енергии и да ги обичаме, разглеждайки ги като нашата тъмната страна, поздравите бяха просто придобит опит и повод за размисъл за работата по приемането на всички страни от цялото.

Да се приемат тези поздрави като произлизащи отсъщността и обичани от същността, беше същото като да си извадите зъбите и сами да неутрализирате отровата у вас.  "(B5, 72)

RA: Изпратете им любов, светлина, мир и радост, и ги изразете добре. (B3, 129)

II. ОЦЕНЕТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПРЕДЛАГАТЕ СВЕТЛИНА И ЛЮБОВ

Въпрос: Следователно ние преживяваме в тази мнима трудност мъдростта на 1-ва деформация и затова трябва напълно да приемеме това, което изпитваме. Вярно ли е това? (B3, 131)

RA: От наша гледна точка ние може би ще отидем още по-далеч. Някой може да изрази своята признателност от тази възможност. Това е интензивна възможност, и тъй като тя засяга  инструмента (Карла) чрез болка и виене на свят, тя позволява на инструмента непрекъснато да избира да служи на другите и да служи на Твореца. Аналогично тя предлага и непрекъсната възможност за всеки в групата да да изразява подкрепа и да демонстрира светлината и любовта на Безкрайния Творец. (B3, 132)

III. ПРИЕМЕТЕ ПОЛЯРИЗИРАНА И БАЛАНСИРАНА ПОЗИЦИЯ

ВЪПРОС: Няма друга услуга в този момент, която ние бихме могли да предложим на тази същност от пето измерение от Орион. Вярно ли е?

RA: Това е правилно. Има естествена трудност да бъдете в услуга на този субект, тъй като това, което вие считате за служба, не се смята за служба от тази същност.

КОГАТО ВИЕ ИЗПРАЩАТЕ НА ТАЗИ СЪЩНОСТ ЛЮБОВ И СВЕТЛИНА И МУ ЖЕЛАЕТЕ ДОБРОТО, ТО ЗАГУБВА ПОЛЯРНОСТТА СИ И ИЗПИТВА НУЖДА ДЕ СЕ ПРЕГРУПИРА.

От друга страна, ако вие позволите на тази същност да бъде в услуга, отстранявайки Карла от вас, вие вероятно няма да възприемето това като служба.

Тук Вие имате балансиран и поляризиран поглед на Създателя, две налични служби,  взаимно отхвърлящи се, и в състояние на равновесие, в което свободната воля е запазена и всеки може да отиде при Единния Безкраен Създател, извървявайки своя собствен път.  (B3, 133)

IV. НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ УСЛУГИТЕ СИ, КЪДЕТО НИКОЙ НЕ ВИ ГИ Е ИСКАЛ

Въпрос: Ако има нещо, което можем да направим за тази конкретна същност, ако бихте могли да ни съобщите нейните искания към нас, ние най-сетне ще ги разгледаме, защото бихме искали да служим във всяко отношение.

RA: Ние възприемаме, че не сме били в състояние да изясним разликата между същността на вашата служба  и желанието ви за служба. Вие трябва, според нашето скромно мнение, да

СЕ ОТКАЖЕТЕ ОТ ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА СЛУЖИТЕ НА КОГОТО И ДА Е КОГАТО НЕ ВИ Е ПОИСКАНА СЛУЖБА. РАДВАЙТЕ СЕ НА СИЛАТА НА ВАШАТА ПОЛЯРНОСТ И ОСТАВЕТЕ ПРОТИВОПОЛОЖНАТА ПОЛЯРНОСТ ПО СЪЩИЯ НАЧИН ДА ГО ПРАВИ,

като видите големия хумор на тази полярност от гледна точка на обединението на тези два пътя в 6-то измерение. (B3, 134)

V. ИМАШЕ САМО ЕДИН НАЧИН ЗА ГРУПАТА ДА ПРИКЛЮЧИ С ПСИХИЧЕСКИТЕ ПОЗДРАВИ

Въпрос: Има ли нещо, което инструментът (Карла) може да направи, за да отстрани проблемите, които тя има, т.е., студеното усещане от тези атаки? (B3, 85)

RA: Да. ВЪПРОС: Какво?

RA: Вие може да прекратите опитите си да бъдете канали за любовта и светлината на Безкрайния Един Създател. (B3, 85)

VI. СЪЩЕСТВУВАТ НАЙ-РАЗЛИЧНИ ПАЗИТЕЛИ

ВЪПРОС: Карла извършва служба, която включва и други членове на Конфедерацията. Ние сме склонни това да продължи, поради възможността, която тя притежава да изпада в транс и се предлага служба на отрицателно поляризирана същност. Има ли някакви пазители, които да създадат ситуация, при която тя не може да изпадне в транс, различен от защитеното действие на този? (B3, 146)

RA: Има три. Третият е просто средство за държане на инструмента във физическия комплекс. Ръката може да бъде държана.

Въпрос: Искаш да кажеш, че просто като се държи ръката на Карла по време на протичането на сесията, това ще попречи на транса? (B3, 147)

RA: Това е правилно. Това не позволява изпадането на тези нива на медитация, които задължително предхождат транса. (B3, 147)

VII. СВОБОДНАТА ВОЛЯ НЕ Е ГАРАНЦИЯ ЗА „ ГЛАДКО ПЛАВАНЕ”

Въпрос: Споменахте положително ориентирана същност, която е била "подлъгана" да се премести в отрицателно поляризирано време / пространство. Сигурен съм, че ако положително ориентираната същност напълно е разбирала същността на това, което прави, не би го направила. Какъв философски принцип работи тук (т.е. нарушава ли се свободната воля)? (B3, 146)

RA: Има два важни момента тук.

(1) Първо, свободна воля НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ НЯМА ДА ИМА ОПРЕДЕЛЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, В СЛУЧАЙ ЧЕ СМЕТКИТЕ СЕ ОБЪРКАТ. ТОВА Е ТАКА В ЦЕЛИЯ ЖИТЕЙСКИ ОПИТ. ВЪПРЕКИ ЧЕ НЯМА НИКАКВИ ГРЕШКИ ( АСИМ БИ КАЗАЛ „НИКАКВИ” ГРЕХОВЕ), ИМА ИЗНЕНАДИ. (B3, 146)

(2) На второ място, това, което ние и вие правите в дейности като тази, носи магически заряд, ако бихте се съгласили да използвате това толкова неразбираемо понятие или по друг начин казано- метафизична власт.

Онези, които вършат дейност, изискваща сила, са на разположение за комуникация за и от същности, притежаващи  подобна мощ.

Късмет е, че същността от  "Орион" не разполага с вродената сила на тази група. Въпреки това е доста дисциплинирана, като има предвид, че на тази група липсва умението да се действа с финес, равностоен на нейните възможности. Всеки работи съзнателно, но групата не е започнал работа като група. (B3, 146)

47. 10-ТЕ ЗАПОВЕДИ

RA: Произходът на 10-те заповеди следва закона на негативните същности, изразяващи информация при положително ориентирани комплекси от ум / тяло / дух. Информацията се опитва да копира, или имитира положителна информация, като се запазват негативните характеристики. Това беше направено от групата Орион. (B1, 152)

ВЪПРОС: Каква е била целта им, правейки това?

RA: Тяхната цел е завладяване и поробване. Това се постига чрез създаване на елит и принуждавайки другите да служат на елита чрез различни устройства, като например законите, за които споменахте. (B1, 152)

RA: Те са създали един елит, наречен синовете на Леви. (B3, 67)

ВЪПРОС: Получателят на заповедите (Мойсей), положително или негативно ориентиран е бил?

RA: Получателят е бил един от крайно позитивните. (B1, 152)

RA: Той (Мойсей) даде на вашите планетарни народи възможността за път към Безкрайния Един Създател, който е напълно положителен. (B3, 67)

ВЪПРОС: Ще бъде напълно неприсъщо на една същност, изцяло наясно със знанията на Закона за Единното да каже, "Не убивай". Вярно ли е това?

RA: Това е правилно. (B1, 152).

Няма коментари:

Публикуване на коментар