ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

петък, 16 ноември 2012 г.

40.


Разни

48. СИЛАТА НА КРИСТАЛИТЕ, ПИРАМИДИТЕ И ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗВУЦИ

I. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КРИСТАЛИ

RA: Съществуват кристали, които въздействат на енергията да влиза духовното тяло, има кристали, които въздействат върху нарушенията от духа на ума и чрез които се балансират изкривяванията между ума и тялото.

Без относителната кристализация на лечителя, работещ с кристала, кристалът няма да бъде правилно зареден. Другият елемент е правилното привеждане в съответствие с енергийните полета на планетата. (В1, 72)

ВЪПРОС. Може ли интелигентната енергия да бъде разклонена и изпратена във физическата илюзия с работа чрез  кристална структура?

RA: Това е вярно само дотолкова, доколкото кристалната физическа структура се зарежда чрез съответно кристализирайки или регулирайки или балансирайки комплекса от ум / тяло / дух. (B2, 21)

RA: Използването на кристал включва използването за добиване власт, и дори за развитие на форми на живот. Ние чувстваме, че е неразумно да предлагаме обучение за това как да се развиват форми на живот по това време, тъй като вашите съвременни народи показват тенденция да използват мирни средства на силата за нехармонични причини. (B2, 23)

[Забележка: Въпреки това, информация по този въпрос е даден в (B3, 43).]

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПИРАМИДА С МАЛКА ФОРМА

А. ФОРМАТА НА ПИРАМИДАТА ПРИВЛИЧА ПРАНА

RA: формата на пирамидата е колектор, който черпи енергия от вливащата се енергия от дъното или фундамент, и позволява на тази енергия да се издига нагоре спираловидно в една линия с връхната точка. Енергията не е енергия на Земята, но е светлинна енергия, която е вездесъща. (B3, 55)

RA: Формата на пирамида е инструмент за централизиране на издигащата се спираловидно нагоре светлинна енергия. Магнитните полета на дадено лице са засегнати от тази нарастваща енергия. Някои форми усилват спираловидната прана, вечната основната деформация на Единния Безкраен Създател.

Сводестите и конусовидните форми ( наподобяващи вашите типита ), също усилват спираловидната светлина. Вашите стрехи, когато са заоблени, са местата, излъчващи сила, благодарение на това оформяне. (B3, 39)

Б. ОСТАВАЙТЕ НАД ПИРАМИДАТА НЕ ПО-ДЪЛГО ОТ 30 МИНУТИ НА ДЕН

RA: Малката форма на пирамида, поставена под част от комплекса на тялото може да енергизира комплекса на тялото.

Това трябва да става само за кратки периоди, да не надвишава 30 на минути. (B3, 46)

Въпрос: Би ли могло формата на пирамидата да бъде поставена под леглото? (B3, 48)

RA: Това е правилно.

Тя може да бъде поставена директно под възглавницата, върху която почива комплекса на тялото.

Ние отново предупреждаваме, че третата издигаща се нагоре спираловидна светлина, която се излъчва от върха на тази форма, е най-вредена за същността при предозиране

и не трябва да се използва породължително. (B3, 48)

ВЪПРОС: Ако бъде използвана телена рамка от 4 парчета тел, свързани от върха до основата, и пирамидата е напълно отворена, ефектът би бил същият за спираловидната светлина. Вярно ли е това? (B3, 55)

RA: Това е правилно, но има много метали, които не се препоръчват. Скъпите метали са най-подходящи, или дърво или пластмаса. (B3, 55)

В.  ОСТРИЯТ ЪГЪЛ НЕ ТРЯБВА ДА Е ПОВЕЧЕ ОТ 70 ГРАДУСА

Въпрос: Опасната форма на пирамидата ще бъде 4-стенна пирамида, която е достатъчно голяма, за да създаде ефект на камера. Вярно ли е това?

RA: Това е правилно с допълнителното разбиране, че 76 градосовия ъгъл на върха е характерен за мощната фигура. (B3, 50)

ВЪПРОС: Какъв ъгъл по-малък от 76 градуса, няма да произвежда този опасен ефект?

RA: Всеки ъгъл, по-малък от 70 градуса. (B3, 50)

Г.  РАЗМЕРИ

Въпрос: Имате предвид, че сумата от 4-те страни наосновата трябва да бъде 1,16 от височината на пирамидата? (B3, 48-49)

RA: Това е правилно.

RA: Най-подходящият размер за използване под главата е общата височина да е достатъчно малка, за да може не я усащета под възглавницата на главата. (B3, 120)

RA: Пирамидата в Гиза предлага отличен модел. Уверете се, че пирамидата е достатъчно малка, толкова, че да не съществува същност, която да може да пропълзи вътре в нея. (B3, 121)

Д. ПИРАМИДАТА УСИЛВА 2-РАТА СПИРАЛА НА СВЕТЛИНАТА

Въпрос: Има много хора, които огъват метали чрез волята на мисълта, какво се случва?

RA: Тъй като 2-рата спирала на светлината не свършва при върха, светлината може да се оприличи с лазерен лъч в метафизичен смисъл и когато е интелигентно насочена, може да доведе до огъване на желязо, не само в пирамидата. Това е възможно чрез осъщсетвяване на контакт индиго с интелигентна енергия. (B3, 56)

Е. КАКВИ СА ЕФЕКТИТЕ ОТ ТОВА ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ?

RA: Вибрацията, предлагана от енергизиращ спирала на пирамидата е такава, че всяка клетка, в пространство-времето и време / пространство, се управлява така, сякаш е закачена за вашето електричество.

Острота на ума, физическата и сексуалната енергия на тялото, и настройката на духа, всички те ще бъдата докоснати от това енергизиращо влияние.

Възможно е да презаредите прекомерно батерията и това е причината за нашето предупреждение към всеки, който използва тази пирамидална енергия, да отмести пирамидата, след като е получено зареждане. (B3, 120)

RA: Не съществува приложение за директно изцеление. В повечето случаи е най-полезна за облекчаване на умора и за стимулирането на физическата или сексуалната дейност. (B3, 122)

Ж. ПРОИЗВЕДЕНАТА РАДИАЦИЯ Е МНОГО ПОДОБНА НА СЛЪНЧЕВИТЕ ЛЪЧИ

Въпрос:  Спираловидната светлинна енергията свързана ли е по някакъв начин с индиго енергийния център?

RA: Това е неточно. Тази енергия се движи в областта на физическият комплекс, и осветява всяка клетка на пространство / време тялото, и тъй като то е направено, то също така осветява време / пространство еквивалент, който е тясно свързан с пространство / времето на тялото на жълтия лъч (т.е. на физическото тяло).

Това не е функция на етерното тяло или на свободна воля. Това е радиация, подобно на слънчевите лъчи (Тя действа и на физическото тяло).

Поради тази причина тя трябва да се използва с повишено внимание. Всяко внезапно чувство на умора би било сигурен знак, че същността е преоблъчена (B3, 121)

III. ЗВУЦИТЕ НА СИЛАТА

ВЪПРОС: Ритуалите, които са били използвани преди, са ефективни, защото тези думи са изградили предразполагане в съзнанието. Вярно ли е?

RA: Това е до голяма степен, правилно. Изключение е звученето на някои като, както ги наричате, иврит и такива, както ги наричате, санскритски гласни. Тези комплекси звукови вибрации имат сила преди времето и пространството и представляват конфигурации на светлината, която е построила всичко, което съществува. (B3, 183)

ВЪПРОС: Защо тези звуци, имат това свойство?

RA: В случая на иврит тази същност, позната като Яяве, прибави това знание чрез отпечатване на материала на генетичния код, превръщайки го в език. В случая на санскрит звуковите вибрации са чисти, поради липсата на предишна азбука или писмо за именуване. (B3, 184)

[Забележка: Обърнете се към работата на Стан Тенен в www.meru.org за актуална информация на свещените геометрични свойства на азбуката на иврит.]

RA: От първостепенно значение е магическата личност. С подходяща емоционална воля, полярност и чистота, работата може да стане с или без подходящи звукови вибрационни комплекси. Въпреки това, няма нужда от изтъпен инструмент, когато на разположение е скалпел. (B3, 183)

1 коментар:

 1. Здравейте!
  Бих искала да се свържа с Вас, но не открих друг начин, освен като оставя коментар тук.
  Благодаря Ви предварително!

  Моите координати са:

  e-mail: vstambolieva@gmail.com
  skype: harmonyvs
  Facebook: Весела Стамболиева

  ОтговорИзтриване