ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

петък, 1 юни 2012 г.

18. Bulgarian


21. ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОМЕНИ НА ЗЕМЯТА

I. НАШАТА ДИСХАРМОНИЯ СЕ ОТРАЗЯВА НА ЗЕМЯТА

RA: Когато цялата планетарна система от народи и култури продължително време изпада в дисхармонични състояния от голям мащаб, земята под краката на тези същности започва да резонира с тази дисхармония ( B3, S60, 68 )

[Забележка: Това отдавна се разбира в ученията на Древния Изток. Тайфуни, урагани и земетресения са били наблюдавани, причинени от дисхармония между хората.]

RA: В случай на смесен урожай почти винаги се има дисхармония и следователно е необходим катализатор под формата на така наречените "Земни промени".  Желанието на Конфедерацията е да служи на онези, които наистина усилено започват да търсят по-интензивно поради добавянето на този катализатор.

Ние не търсим успех чрез добавяне броя на урожая, тъй като това не би било подходящо. Ние сме служители. Ако ние бъдем призовани, ние трябва да служим с цялата си сила.  Няма смисъл да броите числата. ( B3, S65, 109 ) (т.е. те остават откъснати от резултата.)

II.  ЗЕМЯТА ЩЕ ПРЕМИНЕ В 4-ТО ПЛАНЕТАРНО ИЗМЕРЕНИЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНО ПРЕЗ 2011 г.

RA: Тази сфера ... не е направила лесен преход към вибрациите, които я привличат. Ето защо, той ще бъде постигнат с известно неудобство ... Това неудобство, или дисхармоничен вибрационен комплекс, [т.е. дисхармония  в състоянието на народите, които създават промените на Земята] е започнало преди няколко ваши години от миналото ви. То ще продължава с неотслабваща сила за период от около тридесет от вашите години.

ВЪПРОС:  Значи, след 30 години това ще бъде планета от 4-то измерение. Вярно ли е това? (1981 + 30 = 2011)

RA: Това е така. ( В1, S6, 93 ) [Тази сесия се проведе през януари 1981.]

ВЪПРОС: Нашето планетарно население има само определен период от време за постигане на напредък. Това време е разделено на три 25,000-годишни цикли.

В края на 75000 годишния цикъл планетата прогресира. Защо това е така точно?

RA: Живият поток създава ритъм, който е също толкова неизбежен, колкото и работата на вашите часовници. Интелигентната енергия предлага вида часовник. Портата от интелигентната енергия към  интелигентния безкрай се отваря независимо от обстоятелствата около настъпването на часа. ( В1, S9, 105 )

III.САМАТА ЗЕМЯ СЕ ДВИЖИ В ПО-ВИСОКИ ВИБРАЦИОННИ МОДЕЛИ

RA: 4-тото измерение е вибрационен спектър. Вашето време / континуум пространство е обвило спираловидно вашата слънчевата система в тази вибрация. Това ще позволи на самата  планета сама да прегрупира своите вихри за приемане в електромагнитно отношение относно потоците на космическите сили, които се изразяват като вибрационни мрежи, така че

Земята да бъде магнитизирана в 4-то измерение. Това ще се случи с известно неудобство, поради енергията от мисловните форми на вашите народи, които нарушават нормалното конструиране на енергийни модели в рамките на енергийните спирали на вашата Земя

което увеличава ентропията и неупотребената топлина. Това ще доведе до някои разкъсвания по външната обвивка на вашата планета докато тя синхронизира магнитните си амплитуди за четвърто измерение. Тези, които останат в 4-то измерение на Земята ще имат положителна ориентация. ( В1, S17, 160 )

Въпрос:  Съществува ли съоражение, наподобяващо часовник, ако мога така да кажа, което да е свързано с цялата галактика, така че докато тя се върти, то да носи всички тези звезди и планетни системи по време на прехода им от едно измерение в друго?

И така ли работи? ( B3, S63, 95 )

RA: Вие сте проницателен. Вие може да си  представите 3-измерен циферблат на фона на космоса или безкрайната спирала, който се планира от Логоса за тази цел. ( B3, S63, 95 )

[Забележка: Енергията на окръжението на  "нулевата точка", която образува всичко във Вселената има различни нива на плътност, които ние тълкуваме  като различни измерения. Енергията вибрира в хармоничен резонанс.

Налице е неподвижен и движещ се компонент на тази вибрация. Неподвижният компонент се представлява от "триизмерен циферблат", за който РА говори тук; това е  много стабилна, хармонична "Стояща Вълна", създадена от самото съществуване на галактиката. Движещ се компонент са звездите и планетите.

Тъй като те преминават през различни области на плътност в рамките на "Стоящата Вълна" на хармонична нулева точка на енергията, нивото на плътността им също се пренастройва съответно. Този движещ се компонент се проявява в много точни хармонични интервали от време, което Ра се отнася до като 25 000-годишни цикли и Уилкок е доказал като съществуващи в интегрирано, галактическо ниво.]

RA: Този материален свят се трансформира от духа на онова, което е безкрайно и вечно. ( B4, S80, 53 ).

Няма коментари:

Публикуване на коментар