ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

понеделник, 4 юни 2012 г.

21.Bulgarian
IX. ИСУС ЩЕ СЕ ВЪРНЕ ЛИ НА ЗЕМЯТА ?

Въпрос:  ИСУС ЩЕ СЕ ВЪРНЕ ЛИ НА ЗЕМЯТА (второ пришествие)?

RA: Индивидуализираният комплекс на ума / тялото / духа, който вие наричате Исус няма да се върне освен като член на Конфедерацията, който ще говори чрез канал. Все пак има други идентични съответствия на съзнанието, които ще бъдат добре дошли в  4-то измерение. Това е смисълът на 2-рото пришествие.


X. ЩЕ ИМА ЛИ ТАКИВА, КОИТО ЩЕ ВЛЕЗНАТ В 4-ТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ПЛАНЕТА ОТ НЕГАТИВЕН ВИД?

RA: Има възможност за малка реколта от този вид. ( В1, S11, 117 )

ВЪПРОС: Има ли някой, който да е добре познат от нашата история, който да е преминал  в четвърто измерение на планета от отрицателен вид?

RA: Да, но броят им е малък. Някои са проникнали в 8-мо ниво (докато са били в трето измерение).

Въпрос:  Може ли да дадете конкретни примери? ( В1, S11, 117 )

RA: Тарас Булба, Чингиз хан и Распутин. Те са знаели, чрез памет на разбиранията от Атлантида, свързани с използването на различните центрове на съвкупността на ум / тяло / дух за получаване приток на енергията,  необходима за влизане в интелигентната безкрайност. ( В1, S11, 118 )

ВЪПРОС. Можеха ли те да правят паранормални неща (магия)?

РА. Това е правилното. Те имаха склонност целенасочено да служат на себе си, като не пестяха усилия за самообучение с цел да увеличат мощта на този портал. ( В1, S11, 118 )

XI. КАКЪВ ВИД ХОРА ЩЕ ЖИВЕЯТ НА ПЛАНЕТАТА СЛЕД ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА ?

А.  Ще се инкарнират ли същности от 4-то измерение на повърхността на планетата?

RA: Вероятните / възможни вихри показват, че това е най-правдоподобно. ( B2, S43, 105 )

Б. ЩЕ ИМА ЛИ СЪЩНОСТИ ОТ 5-ТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА НА ПЛАНЕТАТА?

RA: След сравнително дълъг период, изчислено според вашето време, тъй като същностите от 4-то измерение трябва да прекарват времето на тяхното обучение и преподаване със същности от собствената им плътност. ( B2, S43, 105 )

RA: Същностите от 5-то измерение няма да живеят на повърхността на планетарната сфера, докато планетата не достига пето измерение на вибрационно ниво. ( B2, S43, 106 )

XII. RA РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА УРОЖАЯ НА ЗЕМЯТА

А.  ЗАЩО РА РАБОТИ СЪС ЗЕМЯТА?

ВЪПРОС:  През последните 2300 години сте работили за осъществяване на възможно по-голяма реколта в края на 75 000-годишен цикъл. Защо направихте това?

RA: Ние дойдохме между вас, за да ви помогнем  преди около 11,000 години, но нашите усилия относно службата ни бяха изкривени. Нашето желание е да се премахнат доколкото е възможно изкривяванията, предизвикани от тези, които погрешно тълкуваха нашата информация. Творението на Единното е като тяло. Ще се игнорира ли болката в крака? ( В1, S14, 139 )

Б. Работи ли Ра с други планети освен Земята?

RA: Ние работим само с тази планета, в този момент. ( В1, S14, 139 )

C. КОЛКО ХОРА ВИ ПРИЗОВАВАТ СЕГА? (1981)

RA: Приблизително 352000. ( В1, S14, 139 )

Г. КАК RA ИЗПЪЛНЯВА СЛУЖБАТА СИ?

RA: Използваме канали  като този, но обикновено те ​​просто се чувстват вдъхновени от сънищата си. ( В1, S14, 140 )

ВЪПРОС: Когато се свържете с хората в сънищата им, или по друг начин, те първо трябва да се търсят в посока на Закона на Единното. Вярно ли е?

RA: Това е правилно. ( В1, S14, 140 )

23. ЖЪТВАТА НА ВЕНЕРА

I. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОЗИТИВНА

Въпрос: Аз предполагам,  че преди да завършите 3-то измерение Ра сте имали положителна поляризация, но вероятно сте имали известни трудности относно това, че отрицателната поляризация не бе оценена. Вярно ли е? ( B4, S89, 129 )

RA: Нашият урожай беше изключително позитивен и нашата благодарност към онези, които бяха с отрицателна поляризация беше относително несведуща.

Въпреки че планетарната реколта като такива, не беше отрицателна, имаше две същности,  които узряха и сами събраха реколтата си по време на третото измерение по пътя на службата към себе си. ( B4, S89, 129 )

ВЪПРОС: Какъв беше целият брой на цялото население на Венера по време на 3-тото и измерение?

RA: Бяхме малка популация, която живееше в трудни условия, ако ги наречем така според вашите разбирания. Това беше изключително ярка планета във физическия смисъл.

Нашата реколта е около 6,5 милиона съвкупности от ум / тяло / дух  на общо население от 38,5 милиона. (= 16.8%).

Онези от нас, които имаха дарбата на полярността чувстваха дълбоко състрадание към онези, които живееха в мрак.

За тези, които искат да спят, ние само бихме могли да предложим тези удобства, които са предназначени за спане.

УСЛУГАТА Е ВЪЗМОЖНА САМО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО Е ПОИСКАНА. ( B4, S89, 129 )

II. УРОЖАЙ САМО ОТ ДВЕ НЕГАТИВНИ СЪЩНОСТИ

ВЪПРОС: Какви техники използваха двете отрицателно узрели същности за негативна поляризация в толкова силно положително поляризирана планета? ( B4, S89, 130 )

RA: Беше използвана техниката на контрол върху другите и господство към физическа смърт. Планетарното влияние осуети много от кланетата, които тези същности бяха в състояние да поляризират от тези средства.  Вие бихте нарекли тези две същности безмилостни диктатори и деспоти, които са водили свещена война. ( B4, S89, 130 )

III. ПРЕДИ ТОВА ТЕЗИ ДВЕ СЪЩНОСТИ БЯХА ПОЛОЖИТЕЛНО ПОЛЯРИЗИРАНИ ПЪТЕШЕСТВАЩИ

Въпрос: Какъв е произходът на тези две същности?

RA: Тези същности са Пътешестващи от началото на положителното 5-то измерение. ( B4, S89, 130 )

Въпрос: И макар че те вече бяха еволюирали  чрез положителното четвърто измерение, те смениха полярността, когато се инкарнираха в трето измерение. Вярно ли е това? ( B4, S89, 131)

RA: Това е правилно.

IV. КАТАЛИЗАТОР ЗА ТЯХНОТО ПРЕОБРЪЩАНЕ:  ПРЕИЗОБИЛИЕ НА ЛЮБОВ

Въпрос: Какъв беше катализаторът за тяхната промяна?

RA: От гледна точка на мъдростта на Венера е имало изобилие от любов. Тези две същности погледнаха това безмълвие в тъмнината на Венера и видяха, че мнозина смятаха тази хармония за противна.

Пътешестващите усетиха по-ориентиран към мъдростта път за търсене на любовта, който би могъл да бъде и по-привлекателен за тези, които са в тъмнина. Тези същности се бяха съгласили да служат заедно и така и направиха, славещи Единия Създател, но нещата не се получиха така, както бяха планирали. В крайна сметка това се оказа дипломиране в четвърто отрицателно измерение за двамата Пътешестващи. ( B4, S89, 131 )

Въпрос: Аз предполагам, че тези Пътешестващи са влезли в третото измерение на Ра, за да посеят по-голяма мъдрост по отношение на това, което те са смятали за прекалено голямо изобилие на състрадание в културата Ра. Вярно ли е това? ( B4, S89, 131-132 )

RA: Това е неточно. Преди въплъщението желанието на тези Пътешестващи беше само да помагат и служат на другите. ( B4, S89, 132 )

[Чилдърс: С отговора, че така зададеният въпрос е неправилен, изглежда, че Ра не разбра въпроса (или аз не го зададох правилно), тъй като коментарът на Ра казва същото, което се задава и във въпроса.]

[Уилкок: За мен е очевидно, че мъдростта може да се преподава от положителна или отрицателна полярност поради  много различни причини. Тези същности са били от четвърто измерение и поради това те не са притежавали знанието на мъдростта преди инкарнацията. Първоначалното им желание да се научат да служат на другите се е деформирало по време на физическо въплъщение.]

ВЪПРОС: Не мога да разбера, защо те са смятали, че Венера се нуждае от помощ относно прибирането на реколтата, когато тя се е справяла толкова добре.

РА: Пътешестващите винаги са притеглени от процентът, който все още не е поляризиран и идват, когато има призоваване. Имаше покана от тези, които не бяха положително поляризирани, но които се стремяха към положителната поляризация и търсеха мъдрост, изпитваха чувството на съчувствие към другите от Венера, които бяха самодоволни или изпълнени със състрадателна към останалите. ( B4, S89, 132 )

V. ТЕЗИ ДВАМАТА В КРАЙНА СМЕТКА СЕ ЗАВЪРНАХА КЪМ ПОЛОЖИТЕЛНАТА ПОЛЯРИЗАЦИЯ

ВЪПРОС: Какво беше отношението на тези две същности, след като завършиха четвъртотот измерение негативно и осъзнаха ли те, че са били сменили полярностите? ( B4, S89, 132 )

RA: Те бяха изненадани.

Въпрос: Какво се случи с тях?

RA: Те са работиха в  4-то отрицателно измерение известен период, докато в тази рамка, вече научените модели на същността се изживяха отново и полярността беше, с големи усилия, сторнирана. Трябваше да се свърши твърде много положителна работа в 4-то измерение, след което тя бе проследена.  ( B4, S89, 132 )

ВЪПРОС: Как Ра стана наясно с тази информация?

RA: Тези същности се присъединиха  към Ра в 4-то положително измерение  за част от цикъл, който ние преживяхме. ( B4, S89, 133 )

Няма коментари:

Публикуване на коментар