ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

събота, 2 юни 2012 г.

20. Bulgarian


VI. ПРЕДСТОЯЩАТА ЖЪТВА В 4-ТО ИЗМЕРЕНИЕ

А. ЗЕМЯТА ЩЕ СТАНЕ ПОЛОЖИТЕЛНО НАСОЧЕНА В 4-ТО ИЗМЕРЕНИЕ

Въпрос: Земята изглежда е отрицателна в момента. Така че защо Земята ще премине в положителна поляризация в 4-то измерение вместо в отрицателното 4-то измерение?

RA: Тъй като тези, които притежават качествата за урожая и които са били ориентирани към служенето на другите  значително са повече на брой от тези, чиято ориентация е към служене на себе си. ( В1, S17, 166 )

Б. КОЙ КЪДЕ ХОДИ?

ВЪПРОС: Тъй като ние влизаме в 4-то измерение ще има три вида разделения. ( В1, S16, 151 )

(1) Готовите за урожая същности с положителна поляризация ще останат да се осъвършенстват в 4-то измерение  на тази планета

(2) Готовите за урожая същности с негативна ориентация ще отидат да продъжат опита си на друга планета от 4-то измерение

(3) Тези същности, които не са готови за урожая ще отидат на друга планета от 3-то измерение.

Вярно ли е това? ( B3, S63, 89 )

RA: Това е правилно, но положително ориентираните същности, готови за урожая, ще останат под  това планетарно влияние, но не и на това ниво. ( B3, S63, 89-90 ).

C. НЯМА ЗАГУБА

Въпрос: Какво ще загубим когато жълтото премине от активиране в потенциране и какво ще спечелим когато зелено напълно се активира?

RA: Подвеждащо е да се говори за печалби и загуби. Преди всичко е необходимо да мислите, че съществува едно създание, в което няма загуба. ( B3, S63, 89 )

Г.НЕСЪВМЕСТИМОСТТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ПОЛЕТА ОТ 3-ТО И 4-ТО ИЗМЕРЕНИЕ

RA: Ако същност от 3-то измерение е осъзната електрически напълно за 4-то измерение, то в 3-то измерение електрическите полета биха се провалили поради несъвместимост. ( B3, S63, 90 )

(Не забравяйте, че много системи на тялото, особено нервната система, са електрически по своята природа.)

VII. ВСИЧКИ ТЕЛА НА ЗЕМЯТА, КОИТО ВСЕ ОЩЕ СА ФИЗИЧЕСКИ ЩЕ СЕ ВИДОИЗМЕНЯТ ПРЕДИ ТЕЗИ СЪЩНОСТИ ДА МОГАТ ДА ОБИТАТАВАТ 4-ТОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ЗЕМЯТА

ВЪПРОС: Тъй като този преход продължава с активирането на четвъртото измерение, с цел да се насели 4-тото измерение, то ще бъде необходимо всички останали в 3-то измерение физически тела да преминат през процеса, който ние отнасяме към смъртта. Вярно ли е това? ( B3, S63, 92 )

RA: Това е вярно.

[Забележка: Това е най-широко неразбрания цитат в Закона за ЕДИННОТО. Контекстът му  разкрива, че Ра се позовава на трансмутация, не непременно чрез смърт, както повечето са склонни да приемат.  Това е едно възторжено чувство - най-невероятният момент на всеки живот, който някога сте изпитвали като човешко същество.

На други места Ра казва, че вие МОЖЕ да реконструирате тялото си от трето измерение след като това се случи и ако решите, чрез съсредоточаване върху "по-трудна конфигурация",  да си го върнете.

Чрез Уилкок, Ra също така разкрива, че ще има едно извънземно подпомагане на  прехода на земната повърхност, преди да настъпи 20-градусовото полярно преустройство. Тази изключително радостна и дори възторжена промяна изобщо няма да изглежда като смърт, въпреки че времето на края на инкарнацията в 3 –то измерение ще дойде по естествен и невидим начин от самосебе си.]

VIII. УСЛОВИЕ ЗА УРОЖАЙ

А. Над 51% служба на другите, по-малко от 50% служба към себе си

Въпрос: В книгата Oahspe се казва, че ако същността е ориентирана над 51% служба към другите и по-малко от 50% служба към себе си, тогава същността е узряла за нивото на положителното четвърто измерение.

RA: Това е вярно. Чрез пътя на отрицателната поляризация  доста трудно се постига узряване и изисква голяма всеотдайност.

ДА СЕ УЗРЕЕ В НЕГАТИВНА ОРИЕНТАЦИЯ СЕ ИЗИСКВА ПОНЕ 95% служба към себе си

и 5% служба на другите. ( В1, S17, 167 )

Въпрос: Това означава ли, че количеството на тези два процента по отношение на положителната и отрицателната ориентация постигнат еднаква скорост на вибрациите?

RA:  Скоростта на вибрацията не трябва да се приема като положителната и отрицателната ориентация. Те трябва да се разглеждат като имащи силата да приемат и работят заедно с интелигентната безкрайност до известна степен или интензитет.

Нито синята, нито зелената вибрационни енергии се смятат за вибрационни модели на отрицателните 4-та и 5-та степен на вибрацията. От друга страна, положителната същност притежава пълния спектър на истинския цвят на  време / пространство вибрационните модели. Всеки от тях е в състояние да извърши работата на 4-то измерение. Това е критерий за прибиране на реколтата. ( B2, S47, 112 )

Б. НЕОБХОДИМ Е ЕНЕРГИЕН БАЛАНС

RA: Блясъкът или скоростта на въртене на енергийните центрове не са толкова важни за жътвата като балансиран аспект, нито виолетовият лъч, който се проява чрез същността, тъй като тези същности, които са небалансирани, особено по отношение на първичните лъчи (червен, жълт и син) няма да бъдат в състояние да поддържат влиянието на любовта и светлината на интелигентната безкрайност до степента, необходима за прибиране на реколтата. ( B2, S41, 90 ) – вижте също ( B2, S41, 92 )

ВЪПРОС: Дали всяка чакра се активира до завършване и най-голям интензитет до края на опита на всяка плътност?

RA: Хипотетично казано, това е вярно. Въпреки това, напълно активирана същност е рядкост.

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАВЪРШВАНЕТО ПРЕЗ ИЗМЕРЕНИЯТА Е НЕОБХОДИМО ПЪРВИЧНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ ДА ФУНКЦИОНИРАТ ПО ТАКЪВ НАЧИН, ЧЕ ДА МОГАТ ДА КОМУНИКИРАТ С ИНТЕЛИГЕНТНАТА БЕЗКРАЙНОСТ И ДА СЕ РАЗВИВАТ И ЗАГРЯВАТ ОТ ЦЯЛАТА ТАЗИ СВЕТЛИНА В ЦЯЛАТА НЕЙНА ЧИСТОТА.

 Въпреки това, за да се активира всеки енергиен център е майсторство, което малцина притежават, тъй като за всеки център е необходима променлива скорост на въртене или дейност. Най-важното услоние, което трябва да се съблюдава е, след като всички необходими центрове се активират,  да се подхранва минимално необходимата степен на хармония и баланс между тези енергийни центрове. ( B2, S40, 80 ).

В. ЗА УРОЖАЯ В 4-ТО ИЗМЕРЕНИЕ НЕ Е НЕОБХОДИМО ОСЪЗНАВАНЕТО НА ЗАКОНА НА ЕДИННОТО

ВЪПРОС: Правилно ли е ако смятаме, че не е необходимо за същността да бъде предварително осъзната относно Закона за Единното когато преминава от 3-то в 4-то измерение? (В1, S16, 157)

RA: Това е правилно.

Г. ЗА КОЙ УРОЖАЙ ОСЪЗНАВАНЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕДИННОТО Е НЕОБХОДИМО?

ВЪПРОС: В този смисъл необходимо ли е за една същност да бъде абсолютно осъзната по отношение на Закона за Единното, за да прогресира?

RA: Урожаят в пето измерение е този, при който вибрациите на деформациите съзнателно  приемат честта / задължението на Закона за Единното. ( В1, S16, 157 )

Няма коментари:

Публикуване на коментар