ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

петък, 1 юни 2012 г.

19. Bulgarian


IV.КОЛКО ДЪЛГО ПРОДЪЛЖАВАТ ТЕЗИ ЦИКЛИ?

RA: Един от основните цикли е приблизително 25,000 от вашите години. ( В1, S6, 92 )

[Забележка: Най-лесният физически метод за измерване на този цикъл е чрез естественото потреперване в оста на Земята, известно като прецесия, която, за да приключи отнема около 25,920 години. Това потреперване както изглежда в крайна сметка се контролира от промените в Слънчевата система по време на промяната на енергийните и  плътности / стрес области.]

RA: Има 3 цикъла от подобно естество. Тези, които са напреднали достатъчно, могат да бъдат събирани в края на някой от тези 3 основни цикъла.

След това се завършва цикълът от 75000 години, всички се прибират, независимо от техния напредък,

По това време самата планета е преместила използваемата част от това измерение и престава да бъде полезна за по-ниските нива на вибрации в рамките на тази плътност. ( В1, S6, 93 )

В. 20- ГРАДУСОВАТА ПРОМЯНА НА ПЛАНЕТАРНАТА ОС НА ЦИКЛИЧНОТО ЗАВЪРШВАНЕ:

Когато планетарна ос се прегрупира, ще бъде ли тя преместена с  20 градуса на изток от север, за да отговарят на зелената вибрация? ( B3, S59, 63 )

RA: Има всички индикации, че това ще се случи. Ние не можем да говорим със сигурност. ( B3, S59, 64 ) (Никакво друго уточнение не се дава за това в този момент.)

22.  УРОЖАЯТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ

I. КАКВО МОЖЕ ДА НИ КАЖЕТЕ ЗА УРОЖАЯТ ПРЕДИ 50000 години (В края на 1-ви цикъл)

RA: Нямаше. ( В1, S14, 138 )

II. КАКВО СЕ СЛУЧИ С УРОЖАЯТ ПРЕДИ 25,000 ГОДИНИ ( В края на 2-ри цикъл)

RA: Урожаят  по това време бе изключително малък и се състоеше от онези същности, които  бяха силно деформирали по посока на онези, които биха повторили основният цикъл. ( В1, S14, 138 )

Изявление: Тогава тези същности, които биха могли да бъдат събрани в 4-то измерение  са избрали да останат тук, в услуга на планетарното население.

RA: Това е правилно. Имаше узрели същности, които избраха начина, по който да влязат в 4-то измерение ( В1, S14, 138 )

ВЪПРОС: По време на 2-рия 25000 годишен основен цикъл имаше ли друга велика цивилизация, която да се развиваше? ( В1, S21, 196 )

RA: Никоя не постигна величието на Лемурия или Атлантида. Въпреки това, в региона на Южна Америка се разви невероятно голяма деформация по отношение на любовта. Тези същности узряха в края на 2-рия голям цикъл, без да се налага някога да се образуват силни социални или технологични комплекси. ( В1, S21, 196 )

ВЪПРОС: Каква е продължителността на живота на тези същности и какво е било населението на света?

RA: Продължителността на живота на тези същности е бил около 900 години. Населението на Земята по това време беше около 345 хиляди лица. ( В1, S22, 198 )

Въпрос: Колко от тях узряха?

RA: Около 150.

Въпрос: Това са тези, които останаха да работят на планетата. Правилно ли е?

RA: Това е правилно. Те бяха посетени от Конфедерацията и проявиха желание да останат, за да помогнат на планетарното съзнание. ( В1, S22, 199 )

Въпрос: Какъв вид посещението беше това?

RA:  Светлинно същество се появи, носейки това, което може да се нарече щит на светлината. То говори за единството и безкрайността на цялото творение и за онези неща, които очакват тези, които са  готови за прибирането на реколтата.

То описваше със златни думи красотата на любовта, която е преживяна. След това той посочи онези,  които бяха заинтересовани от тежкото положение на третото измерение, когато се разглежда като планетарен комплекс. След това той напусна. А всички тези лица останаха. ( В1, S22, 199 )

Въпрос: Дали познаваме имената на някои от тези същности от историческото ни минало?

RA: Свети Августин, Света Тереза, Свети Франциск от Асизи. ( В1, S22, 199 )

III. КАКВА БЕШЕ РЕАКЦИЯТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА ?

RA: Ние проявихме загриженост. Ние позволихме влизането на други същности, не на ПЪТЕШЕСТВАЩИТЕ, в 3-то измерение. Това беше направено на случаен принцип, така че свободната воля не бе нарушена, защото там все още нямаше призив. ( В1, S22, 200 )

Въпрос: Кога беше изпратена първата покана за помощ?

RA: Първият призив беше този на атлантите в един определен момент, преди да станат технологично напреднали. По времето, когато за първи път се появихме в небето над Египет, други структури на Конфедерацията се явиха на атлантите. ( В1, S22, 200 )

ВЪПРОС: Какви условия са необходими, за да се осъществят  тези посещения?

RA: Имаше две:

(1) Призивът на онези, чийто квадрант преодоля съпротивата на тези, които не желаеха търсят или да учат.

(2) Относителната наивност на тези членове на Конфедерацията, които смятаха, че прехвърлянето на информация към атлантите, ще бъде полезно за тях, както е била за същностите от конфедерация. Припомняме ви, че бяхме едни от тези наивни членове на Конфедерацията и все още се опитваме да възстановим щетите, за които се чувстваме отговорни. ( В1, S22, 201 )

ВЪПРОС: Това се оказа грешка, защото е било изопачено от атлантите. Вярно ли е това?

RA: Това е вярно.

IV. КАКВО Е ИЗМЕРЕНИЕТО НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ СЕГА?

RA: Вашата планета е 3-то измерение според битието на нейните народи, но според  пространство / времевия континуум планетата сега е в 4-то измерение. ( В1, S13, 133 )

V. КАК ПЛАНЕТА ОТ 3-то измерение става планета от 4-то измерение?

А. 4-то измерение се регулира с приближаването на часа. Вашата планетарната сфера се увива спираловидно около пространство / времето чрез различни вибрационни конфигурации.

Това е причина планетарната сфера да бъде формирана според  тези нови деформации. Въпреки това, мисловните форми на вашите хора, варират значително и не са в състояние да се насочат в една посока.

Така урожаят ще бъде такъв, че мнозина ще повторят това измерение от 3-тия цикъл. Енергиите на Пътешестващите, вашите учители, и адепти в този момент малко накланят в полза  увеличаването на урожая. Въпреки това само малко ще бъдат готови за събиране на реколтата. ( В1, S13, 133 )

[Забележка: На други места Ра ни казва, че дори и в прибирането на реколтата на Венера, която е била силно положителна планета от трето измерение, само 20% от населението е завършило.]

RA: Жътвата е сега. В този момент няма основателна причина причина да се стремите към дълголетие, по-скоро  насочете усилията си към откриване на сърцето в себе си, тъй като това, което пребивава ясно в енергийното поле на виолетовия лъч ще определи събирането на всеки човек. ( В1, S14, 138 )

RA: Трябва да видите Земята като същност от 7 планети. Вече съществуват червен, оранжев, жълт, а скоро ще бъде завършен и зеленият цвят на вибрационния фокус за същностите от 4-то измерение, именно тези лъчи  ще събудят Земята.

По време на опитността в  4-тото измерение на Земята не е полезно същности от 3-то измерение да я обитават,  защото същностите от началото на 4-то измерение няма да знаят точно как да останат неоткриваеми за 3-то измерение. Така в четвъртото измерение червените, оранжевите и зелените енергийни  nexi (центрове) на вашата планета ще се активират, докато  жълтото е потенцирано заедно със синьото и индигото. ( B3, S62, 86 )

Няма коментари:

Публикуване на коментар