ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

вторник, 14 август 2012 г.

23. V. АДЕПТ


V. АДЕПТ

RA:, Адепт е този, който все повече се освобождава от ограниченията на мислите, мненията и обвързаностите на другите си Аз-същности.

Независимо дали това се прави заради службата към себе си или към другите, това  е необходима част от пробуждането на адепта. Тази свобода се вижда от онези, които не са свободни, от онова, което вие бихте нарекли зло или черно. Магията се признава; природата често не. (B4, 50)

RA: В службата към другите има връзка със сърцето на всички останали Аз-същности и отделяне от илюзорните люспи, които пречат на адепта (или който и да е друг) правилно да възприеме себе си или другите си същности като едно цяло. (B4, 51)

ВЪПРОС: Положително или отрицателно поляризираният адепт изгражда потенциал, с който директно изтегля силата от духа, правилно ли е това?

RA: Би било по-правилно да се каже, че адептът изисква директно чрез Духа на Вселената своята сила, а духът се движи напред-назад. (B4, 51)

XVI. СЪНИЩАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ДУХОВНО ИЗРАСТВАНЕ

А. ПОДСЪЗНАНИЕТО НЕ ИЗПОЛЗВА ДУМИ

RA: Естеството на подсъзнанието е по-скоро естество на концепцията отколкото на думите. (B4, 97)

Б.  УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БЛОКАЖИ

Въпрос: Вие вече сте споменавали, че процесът на сънуване, ако се предоставят на разположение на съзнателния ум, ще подпомогне значително за поляризацията. Можете ли да кажете как се прави това?

RA: Сънуването е дейност на комуникация през завесата между подсъзнанието и съзнанието ни. При някой,  който е блокиран в два от трите ниски енергийни центъра сънища ще съдействат за поляризация, защото ще има повторение на неотдавнашен катализатор, както и на по-дълбоки блокажи, като по този начин се дават указания за пробиването на тези блокажи по естествен начин. (B4, 97)

ВЪПРОС: Когато сънищата се помнят, човек може да намери конкретни указания за настоящите пречки, с което  да намали или премахне тези блокажи. Вярно ли е това?

RA: Това е правилно. (B4, 99)

C. НАЙ-ПОЛЕЗНИЯТ ИНСТРУМЕНТ ЗА АДЕПТА Е АКО БЪДЕ ОТПРАВЕНА МОЛБА ЗА ПОМОЩ

RA: Сънуването става най-ефективния инструмент за поляризация, когато се случват три неща:

(1) човек съзнателно избира пътя на адепт (или духовно търсещ) и

(2) Всеки енергиен център се балансира поне до минимална степен, и

(3), човек започва да отворя индиговия (психическия) център.

Ако този процес се осъзнава от адепта, цялата тази работа може да се извърши съзнателно, докато т. нар. съзнателен ум почива, този адепт може да се обърне към онези, които го водят, и най-вече към магическата личност, която е Висшият Аз, тъй като тя се движи в спящия режим на съзнанието. (B4, 98)

Г. ДИРЕКТНО ИЗЦЕЛЕНИЕ В СЪННО СЪСТОЯНИЕ

RA: Дейността на сънуването е мравешка дейност, в която се извършва финото изработване и отличното оформяне на моста между съзнанието и безсъзнанието. В това състояние различните нарушения се лекуват.  Необръщането на внимание на тази възможност може да предизвика сериозни проблеми. (B4, 99)

Въпрос: Това дълбоко ниво е наречено REM. Вярно ли е това? (B4, 100)

RA: Да.

XVII ПРОПУКВАНЕ НА ЗАВЕСАТА: ЗЕЛЕН ЛЪЧ

RA: До момента най-ярките и дори екстравагантни възможности за пропукване на завесата са резултат от  взаимодействието на поляризирани същности. (B4, 77)

ВЪПРОС: Чрез какъв процес две поляризирани същности биха се опитали да проникнат през завесата?

RA: Навлизането през завесата има своите корени в развитието на дейността на зеления лъч, а именно, че цялата състрадателна любов, която се изисква няма връщане назад. Ако този път се следва, се активират по-високите енергийни центрове и се кристализират, докато адепта се  роди.

Адептът притежава потенциалът за премахване на завесата до известна степен, че всичко може да се види отново като едно цяло. Другото Аз е основният катализатор в този конкретен път към проникването през завесата. (B4, 78)

RA: Осъзнаването на цялото като Създател е това, което отваря центъра на зеления лъч. (B4, 82)

XVIII. ОСЪЗНАВАНЕ НА ЕДИННОТО

RA: Търсачът търси Единното

ЕДИННОТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ТЪРСЕНО ЧРЕЗ БАЛАНСИРАНЕ И САМОПРИЕМАНЕ НА СЪЩНОСТТА, КОЯТО Е НАЯСНО КАКТО С ВИДИМИТЕ ДЕФОРМАЦИИ, ТАКА И С ПЪЛНОТО СЪВЪРШЕНСТВО.

Оставайки в това балансирано осъзнаване, същността отваря себе си за вселената, която е. Светлинната енергия на всички неща тогава може да бъде привлечена от интензивно търсещите и там, където вътрешното търсене среща привлечената космическа прана, се реализира Единното.

Целта на почистването на всеки енергиен център е да позволи на местата за среща да се проявят в лъчите на индиго вибрациите, което всъщност означава извършване на контакт с интелигентната безкрайност и разтваряне на всички илюзии. Службата към другите е автоматично освободената енергия, генерирана от това състояние на съзнанието. (B3, 51)

RA: Контактът с безкрайната интелигентност по-скоро цели да предизвика неописуем радост у същността, изживяваща такъв контакт. (B4, 53)

Няма коментари:

Публикуване на коментар