ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

петък, 31 август 2012 г.

32.


 

ДВИЖЕНИЯТА, ИДВАЩИ ОТВЪД НАШАТА ПЛАНЕТА

40.  КОНФЕДЕРАЦИЯТА

I. КОНФЕДЕРАЦИЯТА СЛУЖИ НА СЪЗДАТЕЛЯ

RA: Аз съм един от членовете на Конфедерацията на Планетите в служба на Безкрайния Творец. Има около петдесет и три цивилизации, състоящи се от около петстотин планетарни комплекси от съзнание в тази конфедерация.

Членове на Конфедерацията от вашата собствена планета са тези, които са достигнали измерения извън вашето трето. Нейни членове могат да бъдат същности от Слънчевата система, както и планетарни същности от други галактики (слънчеви системи.)

Това е истинска Конфедерация, в която нейните членове не са еднакви, но са обединени в нея в служба според Закона за Единното .С тях може да бъде осъществен контакт чрез вашите мисли.

II. КОЛКО ХОРА НА ТАЗИ ПЛАНЕТА СА ПОМОЛИЛИ ЗА ВАШИТЕ УСЛУГИ ?

RA: Аз съм лично призован от 352000. (B1, 97)

IV. КАКЪВ Е РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА УМНОЖЕНИЕТО НА КВАДРАТ КЪМ ТОВА?

[Забележка: Поради естествения пристрастия на Единния Творец към положителната полярност, всеки зов за помощ, който се корени в службата към другите значително увеличава силата си: оттук " Законът за умножене на квадрат ". В безкрайното умножаване " фракталният” начин, " гласът "на всеки субект, който призовава е умножен на квадрат и увеличава силата си чрез всяка допълнителна същност, която призовава след това и бързо се размножава в еквивалент на огромен брой лица. Този брой, става новият еквивалент по отношение на броя същности, поискали услуга.]

RA: Броят почти се обезмисля, взимайки се предвид факта, че има много, много цифри. Той представлява едно мощно повикване, което ние от цялото творение усещаме и чуваме, така сякаш нашите собствени образувания са били изкривени към голяма и преобладаваща скръб. Това изисква нашата услуга. (B1, 97)

Изявление: Ако Конфедерацията се приземи на Земята, те ще бъдат приети като богове, ще нарушат Закона за свободната воля и по този начин ще отслабят поляризацията на службата им към всички.

[Ра не са съгласни с това] (B1, 150)

IV. ЗАЩО Е СЪЗДАДЕНА КОНФЕДЕРАЦИЯТА?

RA: Желанието да се служи започва в измерението на любовта или разбиране (4-та плътност) и се превръща в голямата цел на Комплекса за социалната памет (B1, 155)

V. МИСЛОВНИ ВОИНИ

RA: [В мисловната война] Отрицателното  се изчерпва чрез неуспеха да манипулира, а положителното се изчерпват чрез отказът да се приеме това, което се дава. (B1, 214)

Въпрос: Какво се има предвид с "Отказът да се приеме това, което е било дадено"?

RA: Най-възприемчивата и любяща енергия би била тази да обичаме тези, които желаят да манипулират, и така тези същности да бъдат изцяло заобиколени и погълнати от  трансформиращите положителни енергии.

Това, обаче, е битка между равни, Конфедерацията е наясно, че тя не може, на равни нога да си позволи  да бъде манипулирана, за да остане чисто положителна, тъй като след това мисловната чистота няма да бъде никакво следствие, стъпкано от така наречените сили на мрака, както вие бихте казали.

По този начин, тези, които се занимават с мисловна война,  трябва да приемат отбранителна позиция вместо приемане, за да запазят полезната си служба към другите. Така, те не могат напълно да приемат това, което Орион групата желае да даде, а именно поробване.

По следния начин известно количество полярност се губи поради това триене, и двете страни трябва след това да се прегрупират. (B1, 214)

RA: Това е най-трудната работа на Конфедерацията. Само четири планетарни същности, по всяко едно време, биват молени да участват в този конфликт. (B1, 214)

Въпрос: Какво измерение са тези 4 планетарни същности?

RA: 4-то измерение. В 4-тото измерение, освен вашето собствено, е това, в което поради липса на мъдрост, за да се въздържат от битка, се вижда необходимост от битката. (B1, 214)

41. НЛО

I. НЛО ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА

RA:, Корабите, които наричате ​​НЛО не са били използвани от нас в сегашният пронстранство/време комплекс от памет. (B1, 94)

А. ИДВА ЛИ НЯКОЙ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОСМИЧЕСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ С КОСМИЧЕСКИ КОРАБИ ТУК?

RA: Ние трябва да отбележим, че тази информация е маловажна. Ако вие разберете това, информацията може да ви бъде предложена. Всяка планетарна същност, желаеща  да се яви в рамките на вашето 3-то измерение в пространствено/ времевата деформация, трябва да поиска разрешение да се прекъсне карантината, както бихте я нарекли.

В момента има седем, които работят с кораби във вашата плътност, тяхната цел е много проста: да се позволи на същностите от вашата планета да осъзнаят безкрайността, която често е най-добре изразена за неинформираните като тайнствена неизвестност. (В1, 95)

Всяка молба е оправена към Съвета на Сатурн.

Б. КОИ СА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА САТУРН?

RA: Те са представители на Конфедерацията, а също и представители от тези вибрационни нива на вашите вътрешни нива, които носят отговорност за 3-тото измерение. Имената не са важни, защото няма никакви имена.

Концепцията за името не е част от Съвета. Ако се изискват имена, ние ще ги поставим. Обаче, не всички са избрали имена. За да си представите този съвет, има двадесет и четири същности,  които предлагат услуги, когато такива бъдат изискани и се наричат ​​Пазителите. (В1, 98)

Съветът не е позволил премахването на карантината в континуума време / пространство. Но е било дадено разрешение да се появяват в качеството на мисъл форма пред тези, които имат очи, за да видят.

Въпреки това, съществува определено количество приземявания, които са се случвали. Някои от тях са същности, известни като групата на "Орион". (В1, 99)

II. СРЕЩАТА С ПРЕЗИДЕНТА АЙЗЕНХАУЕР

ВЪПРОС: Дали Дуайт Айзенхауер се е срещал със Съвета или с групата "Орион" през 1950 г.?

RA: Този, за който говорите се срещна с мисъл-форми, които са неразличими в 3-то измерение. Това беше тест. Ние, Конфедерацията, пожелахме да видим какво ще се случи, ако тази изключително положително ориентирана и естесвено привлекателна същност, без сигнификант за деформация по отношение на властта, се изправи пред мирна информация от Конфедерацията.

Ние открихме, че тази същност не усети, че тези, които се под негови грижи, биха се справили с концепциите на други същества и други философии. Така се стигна до споразумение, което му позволи да извърви пътя си, както и на нас да направим същото, и също така позволи много тихата кампания да продължи да подготвя вашите народи постепенно относно нашето присъствие. Събитията изпревариха този план.

(B5, 46)

III. НЛО ОТ ORION

RA: Много НЛО, наблюдавани в небето са на Орион групата. Те изпращат послания. Някои от тях са получени от тези, които са ориентирани към служба на другите.

Тези съобщения, след това бяха променени, за да бъдат приемливи за тези (ПОЛОЖИТЕЛНИ) същности, когато биваха предупреждавани за предстоящите трудности.

Това е най-многото, което същностите, служещи на себе си, могат да направят, изправяйки се пред същности, желаещи да служат на другите.

Контактите, които Орион групата намира за най-полезни във връзка с  тяхната кауза са тези контакти с представители на мъжкия пол, същности (хората на Земята), чиято ориентация е към услуга на себе си. (В1, 124)

IV. ЗАЩО НЛО-то ОТ ОРИОН НЕ КАЦА МАСОВО НА ЗЕМЯТА ?

ВЪПРОС: По-добре ли е за тези от Орион да работят задкулисно, за да приобщят нови членове към групата си, тръгвайки с тях по своя воля или е по-добре за групата "Орион" да кацне на нашата планета и да демонстрира забележително унижаване и по този начин да спечели хора по този начин? (B1, 151)

RA: Работата зад кулисите е по-добре за групата "Орион", с това, че не нарушава Закона за Единното като осъществи приземяване. Масовото приземяване ще създаде загуба на поляризация а групата "Орион"), дължащо се на нарушение на свободната воля на планетата. При всички положения, това ще бъде риск.

[Забележка: Както може да се предполага, това по-скоро е риск, отколкото неминуемост, тъй като твърде ограничен брой ще преминат през карантината.]

Ако планетата беше завладяна и беше станала част от империята, свободната воля би могла после да бъде повторно установена. Това е задържана в действие, поради желанието на "Орион" групата да напредне към Твореца. Желанието за постигане на напредък възпрепятства групата от нарушаване на Закона за Объркването. (B1, 151)

V. В КОИ ИЗМЕРЕНИЯ СЪЩНОСТИТЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ КОСМИЧЕСКИ КОРАБИ?

А.  СЪЩНОСТИ ОТ 3-то ИЗМЕРЕНИЕ

RA: По-голямата  част от тези, които идват от отдалечени точки, не се нуждаят от космически кораби като такива, каквито вие ги познавате. Въпросът изисква разбиране, което не притежавате. Ние ще се опитаме да обясним, доколкото ни е възможно.  Съществуват няколко същности от 3-то измерение (например тези от Сириус), които са се научили как да се използват съдове, за да пътуват между звездни системи, като в същото време изпитват ограничения, които вие сега разбирате, а именно много продължително време на полет. (B3, 7)

Б.  СЪЩНОСТИ ОТ 4-то, 5-то и 6-то ИЗМЕРЕНИЕ

RA: Същности от 4та, 5та и 6та плътност  използват едно от двете други средства.

(1) Един вид космически кораби, които могат да пристигнат без да губят каквото и да е време, използвайки ефекта на притеглянето на светлинната прашка. (B3, 7)

(2) Другият тип е вид опит (не космически кораб).

Тези същности са научили необходимите дисциплини, даващи им възможност да видят вселената като едно същество и, следователно, са в състояние да се придвижат от едно място на друго, единствено чрез мисъл, материализирайки необходимият им кораб, дори да изолират светлинното тяло на същността. (B3, 7)

В. СЪЩНОСТИ ОТ 6-то ИЗМЕРЕНИЕ

RA: В шесто измерение на практика няма същности, които още да използват външна технология за пътуване или общуване. (B3, 13)

VI. ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯТ ЛИ БЛИЗКИ СРЕЩИ ?

RA: Те са се случвали. Ние може да отбележим, че в една вселена, която представлява необятно единство, на понятието "близка среща" се гледа хумористично, тъй като не са ли всички за това, че не са всички срещи в самата си същност среща със самия себе си? Поради това, как някоя среща може да бъде нещо друго освен много, много близка? (B3, 19)

VII. КАК RA ПОСТРОИ КОСМИЧЕСКИЯ СИ КОРАБ ?

Въпрос: Когато дойдохте на тази планета в космически кораб през 18000  преди 11,000 години, тези съдове са били наречени камбани и са изглеждали като камбана. Вярно ли е това? [- Те бяха фотографирани от Джордж Адамски] (B3, 153)

RA: Това е вярно.

ВЪПРОС: Бяха ли те конструирани във време / пространството или в пронстранство/ времето?

RA: Ние молим за вашето неизменно търпение, тъй като нашият отговор трябва да бъде сложен. Конструктирането чрез мисъл се формира във време / пространството. Тази част на време / пространството е тази, която доближава скоростта на светлината.

С течение на време / пространството, в този подход, условията са такива, че времето става безкрайно и множеството се прекратява, така че който е в състояние да премине, така да кажем, границата на това време / пространство е в състояние да се постави там, където ще бъде (в пространство / времето).

Когато ние бяхме там, където искахме да бъдем, след това облякохме конструкциите от светлина с това, което изглежда като кристална камбана. Това беше образувано в границата на пространство/времето. По този начин имаше две конструкции, на време/пространството, нематериална конструкция и на пространство/времето или материална конструкция.  (B3, 153)

Няма коментари:

Публикуване на коментар