ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

петък, 31 август 2012 г.

30.


 

X. ПЪЛНО СЛИВАНЕ

ВЪПРОС: Можете ли да разясните какво означава "пълен синтез на природа"?

RA: Цялото творение е сътворено от Създателя, следователно разделянето на сексуалната активност в по- опростен вариант в комплекса на тялото е едно изкуствено разделение, където всички неща  се възприемат от сексуална гледна точка еднакво, ума, тялото и духа, взети заедно са част от полярността на предприятието.

Така СЕКСУАЛНОТО СЛИВАНЕ може да бъде разглеждано с или без това, което вие наричате полов акт, като пълна смесица на ума, тялото и духът в това, което е усещането при постоянен оргазъм на радост и наслада в другата същност. (B2, 41-42)

XI. БЯЛА МАГИЯ

RA Сърцето на бялата магия е опитът на радостта от съюза с Твореца. Тази радост задължително ще бъде излъчена чрез жизнения опит на положително поляризирания адепт.

Именно поради тази причина, че сексуалната магия не се ограничава само до отрицателно ориентираните поляризирани адепти, но когато е най-внимателно използвана има своето място в ъв Висшата магия, тъй като когато правилно се прилага, тя присъединява тялото, ума и духа към Безкрайния Един Създател. (B3, 161)

XII. ХОМОСЕКСУАЛНОСТ

RA: Ако една същност е имала около 65% от своите превъплъщения в комплекс на сексуално / биологично тяло с обратна полярност в сравнение със сегашният си комплекс на тяло, тази същност е уязвима за деформация във вашите градските райони и може да стане това, което наричате хомосексуалист. (B2, 35)

XIII. НАСТОЯЩИЯТ БРАК В СРАВНЕНИЕ С БРАЧНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

RA: Тъй като вашите народи стават отворени за концепциите на враждебност и война и алчността на собствеността, тези идеи са филтрирани като преживявания чрез дървото на ума в комплекса на тялото, сексуалността е един пример. (B2, 37)

Въпрос: Цялото население ли е заразено по някакъв начин?

RA: Има известно оскверняване на сексуалността, това е показателно най-вече във вашата собствена култура, тъй като различните предразположения  в отношенията с  противоположния пол, или, както ги наричате, бракове,  с по-голямо желание дават възможността за свободна проява на любов към другия в смисълът на любовта и светлината на Безкрайния Създател. (B2, 37)

[Забележка: Разбира се, това е спорно твърдение. Това, което те имат предвид е, че официалният договор между две същности може да причини много огорчение и чувство за собственост, запор и притежаване.

Въпреки това, те не изказват неодобрение към брачните отношения, и в действителност ги насърчават. Но не забравяйте, че свободната воля е основното изкривяване на Закона за Единното и такъв договор прави възможно, при едно бъдещо развитие на решенията на свободната воля, да бъдат прекратени взаимоотношенията в еднин сложен правен кошмар, да не говорим за социалната и религиозната стигма.

Един възможен компромис е подлежащия на подновяване брачния договор, където същностите съзнателно са избрали да бъде възстановяван всяка година.]

ВЪПРОС: Дали Логосът е планирал, преди воала, да се създаде система на случайна сексуална активност?

RA: Намерението на първия Логус беше същностите да се обвързват една с друга по начин, който да предизвиква по-голяма поляризация. След дългогодишни наблюдения бе установено,  че поляризацията се увеличава  няколко пъти, ако същностите не се съвкупляват безразборно. Следващият Логус също се придържаше към моногамните връзки, които са  по-характерни  за по-дисциплинираните  личности и по-високата плътност. Свободната воля на всяка същност, обаче, винаги е било от първостепенно значение и могат да бъдат предложени единствено насоки. (B4, 88)

XIV. СЕКСУАЛНАТА ЕНЕРГИЯ В ЧЕТВЪРТО ИЗМЕРЕНИЕ

RA: В четвъртото измерение изборът е бил направен и завесата е вдигната. В положителни полярности вярното споделяне е почти универсално,

в отрицателните полярности вярното блокиране е почти универсално, завоевателят получава оргазъм, завладеният почти никога (B4, 111)

37. РОТАЦИЯ И КРИСТАЛИЗАЦИЯ НА ЧАКРИТЕ

I. ЧАКРИТЕ ЗАВЪРТАТ ЛИ СЕ ИЛИ КРИСТАЛИЗИРАТ?

RA: В първите 3 енергийни центрове пълното отблокиране на тази енергия ще създаде скорости на въртене. Тъй като същността се развива чрез по-високите енергийни центрове, тези центрове ще започнат да изразяват своя характер, като образуват кристални структури. Това е по-висша или по-балансирана формата на активиране. (B3, 9)

II. КРИСТАЛНАТА СТРУКТУРА НА РАЗЛИЧНИТЕ ЧАКРИ

А. Червения енергиен център - Той има формата на колело със спици.

Б. Оранжевия енергиен център - Той има форма на цвете с три листенца.

В. Жълтия енергиен център - закръглена форма, много бляскава като звезда

Г. Зеления енергиен център - форма на лотус, броя на точките са в зависимост от силата на този център.

Д. Синия енергиен център има вероятност да има 100 аспекти и е способен на невероятен блясък.

Е. Индиговия енергиен център - Обикновено има формата на равностранен триъгълник или 3 листна форма

Ж. Виолетовия енергиен център - Най-малко променлив. Разполага с 1000 листенца. (B3, 10)

III. ИЗЧИСТВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ БЛОКАЖИ

RA: Индиго центърът е най-важният за работата на адепта. Въпреки това, той не може, без значение как  е кристализиран, да се коригира до степен, каквито са дисбаланса или блокажите в другите енергийни центрове.

Те трябва да бъдат изчистени, точка по точка (един след друг) от червения нагоре. (B3, 180)

IV. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ОТ ПОЛОЖИТЕЛНО ПОЛЯРИЗИРАНИ И ОТРИЦАТЕЛНО ПОЛЯРИЗИРАНИ СЪЩНОСТИ

RA: Негативно поляризираната същност ще използва 3-те ниски центрове за отделяне от и контрол над другите по полов път, чрез индивидуални или обществени действия. Положително ориентираната същност ще преобразува силния енергиен червен лъч в трансфер на зелен енергиен лъч, както и ще го предава в синьо и индиго.

Също така тя ще бъде преобразувана чрез индивидуални и обществени ситуации, в които същността ще има възможност да се слее с и да служи на другите; и в последствие да облъчва другите, без да очаква в замяна обратно прехвърляне. (B3, 29)

V. КРИСТАЛИЗАЦИЯ

RA: Добре е да запомните, че чакрите или енергийните центрове могат да функционират правилно без кристализация. (B4, 83)

ВЪПРОС: Дали те са равностойни в електрическите вериги на завършена схема, червен чрез зелен, с висока устойчивост, където общото количество на прехвърлена енергия е малко?

RA: Некристализираните, по-ниски центрове не могат да осигурят по-високо напрежение. Кристализираните центрове могат да  бъдат доста забележителни в техните високи характеристики напрежение. (B4, 83)


38. 7-те
ЧАКРИ, ТЕХНИТЕ ЛЪЧИ И БЛОКАЖИ

I.  КОРЕННА ЧАКРА: ЧЕРВЕН ЛЪЧ, ОСНОВЕН ЛЪЧ

RA: Основната енергия на червеният лъч - този лъч е укрепващ и основен за всяка плътност. (B2, 77)

RA: Южният полюс (коренната чакра) е тази, която привлича. Тя привлича към себе си тези неща, които са  намагнетизирани към нея. Този червен лъч, бидейки най-ниския център на физическия комплекс,  има първата възможност да реагира на всяко преживяване. Той има възможност да функционира пръв, и следователно, се отнася до оцеляването. След като се балансира и отблокира, той става отворен за търсещия. (B2, 128)

RA: Първото балансиране е на Malkuth, или Земята, вибрационен енергийен комплекс, наречен комплексът на червени лъчи. Разбирането и приемането на тази енергия е от основно значение. (B1, 144)

Г. II-ри ЕМОЦИОНАЛЕН ИЛИ ЛИЧНОСТЕН ЦЕНТЪР: ОРАНЖЕВИЯТ ЛЪЧ, лъчът на движение в посока жълтия лъч

RA: Следващият енергиен комплекс, който може да бъде блокиран е емоционалния или личния комплекс, известен също като комплексът оранжев лъч. Този блокаж често се проявява като индивидуални ексцентричности или деформации по отношение на съзнателно себеосъзнаване или приемане на себе си. (В1, 145)

RA: Оранжевият лъч е това влияние или вибрационен модел, в който комплекса на  ум / тялото / духа изразява силата на индивидуална основа. Силните личности могат да бъдат разглеждани като същности на оранжевия лъч. Този лъч е доста интензивен сред вашите народи, на индивидуална основа. Можете да видите в този лъч третирането на други същности като чуждестранни лица, роби или вещи, като по този начин на другите същности не се дава какъвто и да е статут. (B2, 38)

III 3-та ЧАКРА – ЖЪЛТ ЛЪЧ: лъчът на САМОСЪЗНАНИЕТО и ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ДРУГИТЕ (B2, 92)

А. ОТНАСЯНЕ ПО ГРУПИ

RA: Жълтият лъч засяга същности във взаимодействие с групи или общества. То е в сърцето на враждебни действия, в които една група същности усещат необходимостта и правото да доминират над други групи същности докато пречупят волята до степен, отговаряща на волята на майсторите. (B2, 38)

RA: Обичайният характер на сексуално взаимодействие, ако някой е в жълт или оранжев първичен енергиен модел, предизвиква блокаж и след което ненаситен глад, поради запушването.

Когато две личности са от този модел, едната същност изпитва удоволствие от унижението, робската позиция и ограниченията, другата същонст изпитва удоволствие от властта и контрола над другата същност. По този начин се преживява сексуално предаване на енергия на отрицателна полярност. (B2, 39)

Б. БЛОКАЖИ, СВЪРЗАНИ С ЕГОТО

Третият тип блокаж най-много може да се оприличи на това, което вие наричате его. Той е жълтият лъч или центъра на слънчевия сплит.

Блокажите в този център честое се проявяват като деформации към манипулация на властта и други социални поведения, засягащи запушванията, свързани с комплекса на ума / тялото / духа.

Онези, с блокажи в тези първи три енергийни центрове или nexi, т.е. червения, оранжевия и жълтия), ще имат непрекъснати затруднения в способността за по-нататъшно търсене на Закона за Единното. (В1, 145)

C.ПЪРВИТЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В НЯКОИ РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ

ВЪПРОС. Кое е най-простото образувание, което има и двата енергиини центъра - оранжев и жълт?

RA: Тези, които имат животинска и растителна природа и които намират необходимостта за възпроизвеждане чрез бисексуални техники желателна или които смятат, че е необходимо да зависят по някакъв начин от другите за оцеляване и растеж. (B2, 89)

СЪРДЕЧНА ЧАКРА

Г. IV : ЗЕЛЕН ЛЪЧ - лъч на СЪСТРАДАНИЕТО И ВСЕОПРОЩАВАЩАТА ЛЮБОВ (B2, 92)

А. ПОВРАТНАТА ТОЧКА

RA: С трансфера на енергията на зеления лъч вие успявате да стигнете до повратната точка в сексуалността, както и в другите видове опит. Зеленият лъч може да се обърне навън, и тогава същността започва да дава вместо да получава . (B2, 39)

АКТИВНОСТТА НА ЗЕЛЕНИЯ ЛЪЧ Е ЧЕ ЦЯЛАТА СЪСТАДАТЕЛНА ЛЮБОВ, КОЯТО СЕ ИЗИСКВА, НЕ ПОЛУЧАВА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ (B4, 77).

Б. ТРАМПЛИН КЪМ БЕЗКРАЙНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

RA: Центърът на сърцето, или зеленият лъч е центърът, от които същностите от трето измерение могат да отскочат, така  да се каже към безкрайната интелигентност. Блокажите в тази област могат да се проявят като трудности в изразяването на това, което вие наричате универсална любов или състрадание. (В1, 145)

В. ВЪЗМОЖНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

RA: Активацията на зеления лъч е винаги уязвима спрямо  жълтия или оранжевия лъч на владение. Страхът от притежанието, желанието за притежание, страхът да не бъдете обладани, желанието да се превзема: това са деформациите, които ще доведат до деактивиране на трансфера на зеления енергиен лъч. (B2, 43)

RA: Влиянието на истинския зелен цвят действа върху същностите на  жълтия лъч, предизвиквайки много същности  да се върнат към разглеждането на себе си, вместо да пристъпят напред в разглеждането на другата същност или зеления лъч.

Това може да не се разглежда като негативно поляризирана природа, като негативното поляризирана същност, тъй като негативно поляризираната същност работи много интензивно с най-дълбоките проявления на енергиите от групата на жълтия лъч, особено с манипулациии по отношение на други същности за служба на себе си.

Тези, които се връщат към оранжевия лъч, и можем да добавим, че те са много във вашата реалност в този момент, са тези, които усещат вибрациите на истинския зелен цвят и, следователно, отхвърлящи правителствените и обществени дейности като такива и започвайки да търсят отново себе си . (B2, 88)

V. ГЪРЛЕНА ЧАКРА: СИН ЛЪЧ, КОМУНИКАЦИЯ, ПЪРВИ ЛЪЧ НА ИЗЛЪЧВАНЕ НА СЕБЕ СИ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КАКВИ СА ДЕЙСТВИЯТА НА ДРУГИТЕ

RA: След като веднъж зеленият лъч е бил увладян, способността да влезе синия лъч идва незабавно и само се очакват усилията на индивида. (B2, 43)

RA: Първото даване извън зеления лъч е даването на приемане или свобода, което позволява на получателя на енергията на синия лъч да прехвърли възможността на приетото чувство, онова чувство, чрез което другата същност изразява себе си пред дарителя на лъча. (B2, 39)

RA: Центърът на енергийният поток на синия лъч  е център, който за първи път, е изходящ, както и входящ. Блокажите в  тази област могат да се изразят в трудности при контролирането на собствения комплекс от дух/ум и продължителни затруднения в изразяването на подобни разбирания за самата същност.

Същностите,  блокирани в тази област могат да имат трудности в приемането на комуникацията от други комплекски на ум / тяло / дух. (В1, 145)

RA: Същността на синия лъч е съ-създател. (B2, 92)

VI. ВЪПРЕШНОТО ОКО ИЛИ ЕПИФИЗАТА, ЧАКРАТА НА ИНДИГО ЛЪЧА

RA: Индиго лъчът се отваря само чрез значителна дисциплина и практика, която до голяма степен има отношение към самоприемането на същността,не само като поляризирана и балансирана същност, но и като истински Създател, като същност с безкрайна стойност.

Това ще започне да активирате Индиго лъчът. (B2, 43)

RA: Енергийният център на  индиго лъчът се захранва, както и всички енергийни центрове, от опита, но  за разлика от другите, се е захранил и от това, което ние наричаме ​​дисциплиниране на личността. (B3, 160)

RA: ИНДИГО ЛЪЧЪТ Е ЛЪЧЪТ НА ОСЪЗНАВАНЕТО НА СЪЩНОСТТА, ЧЕ Е СЪЗДАТЕЛ.

Така, на този, на който е активирана вибрацията на индиго лъча, може да предложи предаване на енергия от Създател към Създател. (B2, 40)

RA: Индиго лъчът, макар и от голямо значение, е лъч, който работи само с адепт, както бихте го нарекли. Това е порталът на интелигентната безкрайност, който пренася интелигентна енергия.

Това е този енергиен център в ученията, който е считан за скрит и окултен, тъй като този лъч е това, което са безкрайните възможности. Тези, които лекуват, обучават и работят за Твореца по който и да е начин, могат да се разглеждат като балансирани същности на индиго лъча. (B2, 77)

RA: Тези, които са блокирани в този (индиго-лъчът) център могат да преживеят намаляване на притока на интелигентна енергия по отношение на прояви като недостойнство ...

Балансирането на индиго лъчът е доста възлова за типа работа, която се извършва в комплекса на духа, и който има свое проникване, след което се трансформира или преминава от трето измерение в четвърто,

 е енергиен център, който получава най-малко изкривени излияния на любов / светлина от интелигентната  енергия, а също е и  потенциал за отключването на  портала на интелигентната безкрайност. (В1, 145)

VII КОРОННА ЧАКРА: Цвят = Виолет

Въпрос: Когато има чувство в коронната чакра по време на медитация, какво се случва?

RA: Същността преживява вливане в този енергиен център, което е предназначено както следва:

(1) за деблокиране на този център

(2) за неговата настройка, за да съответства на хармонията на друг енергиен център

(3) или за активиране портала на интелигентната безкрайност. (B3, 32)

RA: (Центърът на виолетовия лъч) е просто общото изразяване на вибрационният  комплекс  на ума, тялото и духа на същността. За нивото на тази енергия е без значение дали същността ще бъде "балансирана" или "небалансирана", тъй като тя дава и отнема в своя баланс.

Каквато и да е деформацията, тя не може да бъде манипулирана, както при другите, и следователно, няма особено значение за баланса на същността. (В1, 145)

Проникващата енергията завършва с индиго лъчът ( чакрата на вътрешното око). Виолетовият лъч е термометър или показател за цялото. (B3, 31)

Няма коментари:

Публикуване на коментар