ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

петък, 31 август 2012 г.

31.


39. РАЗЛИЧНИ ЕНЕРГИЙНИ ТЕЛА

Въпрос: В нашата езотерична литература са изброени редица тела, т.е. физическо, етерно, емоционално и астрално. Това ли е точният брой?

RA: За да отговоря изчерпателно на вашето питане се изисква работа в много сесии като тази, тъй като взаимоотношенията на различните тела и ефекта на всеки орган в различните ситуации е огромно учение.

Въпреки това, ние ще започнем като насочим съзнанието ви обратно към спектъра на истинските цветове и използването на това разбиране в хващането на различните плътности на вашата октава.

Ние имаме числото седем, повтарящо се от макрокосмоса към микрокосмоса в структура и опитност . Поради този факт  се очаква, че ще има седем основни тела, които ние за по-голямо улеснение ще представим като тялото на червения лъч и т.н.

Но ... това ще бъде объркващо, за различни учители, (вероятно ) нарекли едно нещо като фино тяло, а за друго използват друго име. (B2, 114)

[Забележка: С други думи, може да възникне объркване поради духовни вероизповедания като индуизма и будизма, които могат да имат различни имена за едни и същи органи на енергията.]

I. ТЯЛОТО НА ЧЕРВЕНИЯ ЛЪЧ

RA: Червеният лъч е химическото тяло. Въпреки това, то не е тялото, в което физически сте се облекли. Това е неконстроиран материал на тялото, първично тяло без форма. Това първично материално яло е важно да бъде разбрано, защото има изцеления, които могат да бъдат извършвани само ако се разбират първичните елементите, намиращи се във физическия преносител на същността. (B2, 114)

[Забележка: Два такива примери за това са минералните добавки и използването на магнетизма за изцеление. То може също да бъде отнесено до много по-фини проучвания като това как вибрациите засягат различни елементи.]

II. ТЯЛОТО НА ОРАНЖЕВИЯ ЛЪЧ

RA: Това е комплексът на физическото тяло. Но все още не е тялото, което обитавате, а по-скоро тяло, която е съставено без самосъзнание, тялото в утробата на майката преди комплекса на духа / ума да влезе в него. Този орган може да живее без обитаването на комплекс от духа / ума , но рядко го прави. (B2, 114)

III. ТЯЛОТО НА ЖЪЛТИЯ ЛЪЧ

RA: Това е вашето физическо превозно средство, което познавате понастоящем и в което преживявате катализатор.

IV. ТЯЛОТО НА ЗЕЛЕНИЯ ЛЪЧ

RA: Това е по-лека част на тялото, свързана по-силно с живота. Това е органът, който се открива при сеанс, когато това, което наричате ектоплазма е доставена. Някои го наричат ​​астралното тяло. Други са го наричали етерното тяло, но това не е вярно, в смисъл, че етерното тяло е порталът, чрез който Интелигентна енергия е в състояние да извае комплекса на ума / тялото / дух. (B2, 115)

В. ТЯЛОТО НА СИНИЯ ЛЪЧ ИЛИ СВЕТЛИННОТО ТЯЛО

RA: Светлинното тяло или тялото на Синия лъч може да бъде наречено деваканично тяло. Има много други имена за този орган, особено в така наречените индийски сутри или писанията на тези народи, които са изследвали тези тела с цел да разберат различните видове деваханични (devachanic) тела. Има много, много видове тела във всяка плътност, подобно на вашето собствено. (B2, 115)

RA: Винаги има някои трудности при проникването на синята първична енергия,  за което се изисква това, което хората притежават твърде оскъдно (т.е., недостига), това е, честност. Синият лъч е лъчът на свободното общуване със себе си, както и с другите същности. (B2, 121)

VI. ТЯЛОТО НА ИНДИГО ЛЪЧА

RA: Това е, което ние избираме да наричаме етерното тяло.То е портално тяло. Можете да виждате това тяло като светлинно, тъй като то може да модифицира, както пожелае. (B2, 116)

RA: Това е първият орган, който се активира при смърт. То е "формообразуващо" (или това, което египтяните посочват като "Ка".) Този орган остава докато комплекса на ум / тяло / дух придобие разбиране. След това тялото на друг  лъч (например зеления) се активира. (B2, 116)

RA: Тялото на индиго лъчът, всъщност е интелигентна енергия, и е в състояние да предложи нова смърт, както бихте я нарекли, перспектива за душата и мястото, от което наблюдавате най-скорошната си опитност. (B2, 117)

VII. ТЯЛОТО НА ВИОЛЕТОВИЯ ЛЪЧ

RA: Може да наречете това тялото на Буда, или тялото, което е завършено. В него се крие чувство за пълнота, което е изключително близко до единството с всичко, което е. (B2, 115)

RA: Това може да се види чрез проявленията на чувство за просвещение или придаване на святост на ежедневните творения и дейности. (B2, 121)

Няма коментари:

Публикуване на коментар