ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

сряда, 15 август 2012 г.

25.


27. МЕДИТАЦИЯ

I. Кундалини

RA По-ниското енергийно поле (коренната  чакра) ще привлече универсалната енергия в себе си от космоса. Тогава тя ще се премести нагоре, за да срещне и да реагира чрез положителната спираловидна енергия, движеща се надолу отвътре.

Мярката на степента на дейността на лъча на същността е мястото, където външната енергия на Южния полюс се среща от вътрешната спираловидна положителна енергия. Тъй като същността увеличава все повече и повече тази точка, тя ще се премести нагоре. Вашите народи наричат ​​това място кундалини. Това е място за среща на космическите и вътрешно вибрационните разбирания.  (B2, 125)

RA: Метафората с издигащите се нагоре змии е изключително подходяща.  След това ние се опитваме,  като субекти на всеки истински цвят на тази октава,  да преместим мястото на срещата на вътрешните и външните природи нагоре по енергийните центрове. Един от подходящите методи за това е следният:

Останете насаме с  онези преживявания,  които са привлечени към същността чрез  Южния полюс (коренна чакра).

Всеки опит трябва да се наблюдава, преживява, балансира, приема и да стане част от всеки индивид.

Тъй като човек израства самостоятелно приемайки и осъзнавайки катализатора, местоположението на удобните центрове за тези преживявания ще нарасне до нова истинска цветова същност.

Опитът, какъвто и да е, ще бъде побран в червения лъч и ще бъде  считан като неговото оцеляващо съдържание, и т.н. Всеки опит ще бъде последователно разбиран от търсещия по отношение на:

1. преживяемост (първо измерение), тогава по отношение на

2. личностна идентичност, (второ измерение), а след това по отношение на

3. социалните отношения,( трето измерение), тогава по отношение на

4. универсална любов, (четвърто измерение), тогава по отношение на

5. как опитът може да бъде свързан с универсалните  енергии , (пето и

6. шестоизмерение) и накрая по отношение на

7. сакраменталното естеството на всеки опит (седмо измерение), където междувременно Твореца се намира.

В северния полюс короната е вече върху главата и същността е потенциално бог. Енергията се образува от непретенциозно и основаващо се на взаимно доверие приемане на тази енергия чрез медитация и съзерцание на себе си и Създателя. И там, където тези енергии се срещат, там, змиите се изправят напълно. (B2, 125-126)

II. ДВА ДРУГИ ВИДА  МЕДИТАЦИЯ

ВЪПРОС: По време на медитацията кое е най-добре - да се освободи  ума от всичко и да остане колкото се  може по-изчистен и да се остави да се рее или е по-добре да се съсредоточи върху някакъв предмет за концентрация? (B2, 126)

RA: Който и да е от двата метода е полезен в зависимост от конкретната цел на медитацията. (B2, 127)

А. УСПОКОЯВАНЕ НА МОЗЪКА

RA: Пасивната медитация включва изчистване на ума, изхвърляне на психичното бъркотия, и е полезна за тези, които желаят да се постигнат вътрешна тишина, като база, от която да слушат Създателя. (B2, 127).

Б. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ = инструмент на адепта

RA: Друг вид медитация, която може да се нарече визуализация има различна цел. Това е инструмент на адепта.

Тези, които се учат да държат визуални образи в съзнанието си развиват вътрешна концентрационна сила, която може да превъзмогне отегчението и дискомфорт. Когато способността изкристализира, може да се постигне планетарното съзнание.

Само тези, които желаят целенасочено да повишат планетарното съзнание ще намерят визуализацията особено удовлетворяваща. (B2, 127)

RA: Ключът е първо мълчание, и второ, простота на мисълта. По следния начин,  визуализация, която може да бъде задържана непоклатимо в продължение на няколко от вашите минути ще сигнализира за повишаването на простотата на мисълта на адепта. Това се прави за целите на преобразуването на планетарния урожай.  (B2, 130)

III. НАЙ-МОЩНАТА ВРЪЗКА

RA: Когато положителният Адепт докосне интелигентната безкрайността от вътре, това е най-мощната връзка. Адептите стават живи канали за любов и светлина и могат да канализират този блясък директно в мрежата на планетата на енергия nexi (или фокусни точки.) Ритуалът винаги приключва с възхваляване и благодарност, както и с изпращане на тази енергия в планетарното цяло. (B2, 131)

IV . ТРЯБВА ЛИ ГРЪБНАЧНИЯТ СТЪЛБ ДА БЪДЕ ВЕРТИКАЛЕН ?

Въпрос: Вертикалното позициониране на гръбначния стълб полезни или е и помага ли за медитативната процедура?

RA: Това е донякъде полезно. (B3, 119)

28. ПРОСВЕЩЕНИЕТО

Въпрос: Има ли някакъв начин да се помогне на същността да достигне 4-то ниво на измерение в тези последни дни?

RA: Невъзможно е да се помогне на другите пряко. Възможно е единствено да се създаде катализатор, който да е на разположение в каквато и да е форма, като най-важното е да се осъществи реализация на единството с Твореца вътре във вас, и по-малко важна е информацията, която ние споделяме с вас. Ние не можем да предложим кратки пътища към просветлението. Просветлението си има своя момент, когато то настъпи се отваря  интелигентната безкрайност. То може да бъде постигнато единствено от самата същност и за нея само.  Друга същност не може да преподава просветление,  а само да дава / научава информация, вдъхновение, или да споделя любов, тайнства или неизвестни факти,  които биха подтикнали друга същност да  прави друго самостоятелно се заинтересува и да започне процеса на търсене. (В1, 161-162)

Няма коментари:

Публикуване на коментар