ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

петък, 17 август 2012 г.

28.
32. БАЛАНСЪТ МОЖЕ ДА ПРЕМАХНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ КАТАЛИЗАТОРИ

I. ИЗБРОЯВАНЕ НА КАТАЛИЗАТОРИТЕ

RA: Катализатор, който не се използва изцяло от ума и духа се дава на тялото. (B3, 75)

А. БОЛКАТА КАТО КАТАЛИЗАТОР

RA: Усещането за болка е най-често разпространено сред вашите същности. Болката може да бъде физическа, но по-често е в психическия или емоционален комплекс. В някои редки случаи болката е в духовният комплекс. Това създава потенциал за учене. Уроците, които трябва да научати почти всички включва търпение, толерантност, както и способността за леко докосване.

Много често катализаторът за емоционална болка ще доведе до обратното, до горчивина и нетърпение. В тези случаи трябва да има допълнителен катализатор, предоставяйки на непроявената същност  повече възможности да Открие себе си като напълно достатъчен Създател, притежаващ всичко, което е и е изпълнен с радост. (B2, 52)

Б. БОЛЕСТТА КАТО КАТАЛИЗАТОР

ВЪПРОС: Дали заразните болести играят никаква роля в този процес по отношение на непроявената личност?

RA: Заразните болести са онези същности от 2-ро измерение, които предлагат възможност за този вид катализатор. Ако този катализатор е ненужен, тогава същностите от 2-ро измерение, както бихте ги нарекли, няма да имат ефект. (B2, 52)

В. ТРАВМАТА КАТО КАТАЛИЗАТОР

RA: Сред вашите същности, голям процент от общата прогресия заема един катализатор, травмата. (B2, 55)

Г. ЦЕЛТА НА КАТАЛИЗАТОРИТЕ

RA: Всички катализатори са проектирани да предлагат предизвикателство или урок. Във вашата плътност такъв опит може да бъде обичан и приет или може да бъде контролиран. Това са двата пътя.

Когато не е избран нито един път, катализаторът се проваля в своя дизайн и същността продължава да се развива докато някой катализатор неочаквано го удари, с което предизвиква у нея склонност за приемане и любов или към разделяне и контрол (B2, 110)

RA: Целта на съществуването чрез инкарнация е еволюция на ума, тялото и духа. За да направите това не е абсолютно необходимо да има катализатор. Въпреки това, без катализатор желанието да се развивате и вярата в процеса обикновено не се проявяват и по този начин не се еволюира. (B3, 29)

Е. НЕОБХОДИМ ЛИ Е КАТАЛИЗАТОР, АКО Е БЛОКИРАН ЕДИНСТВЕНО ЕДИН ЕНЕРГИЕН ЦЕНТЪР?

РА.Това не е вярно. Въпреки че активирането или деблокирането на всеки енергиен център е от първостепенно значение, е необходимо да се пречисти баланса между енергиите, така че тоновете на вибрациите, идващи от всеки енергиен център,  да резонират в яснота и хармония с тези от другите енергийни центрове.

Всяка енергия може да се активира без красота, което е възможно чрез оценяването на това, което вие наричате по-дълбоко скрита личност или идентичност на душата. (B3, 26)

ВЪПРОС: Като аналогия за активиране на енергийните центрове, всеки може да издърпа струните на накой струнен музикален инструмент и да  ги освободят, произвеждайки ноти. Но това не означаванепременно, че ще произведе  музика. Но ръцете на музиканта могат да правят музика. Вярно ли е това?

RA: това е вярно.

В БАЛАНСИРАНИЯ ИНДИВИД ЕНЕРГИЯТА СТОИ, ОЧАКВАЙКИ РЪКАТА НА СЪЗДАТЕЛЯ ДА ИЗДЪРПА ХАРМОНИЯТА. (B3, 27)

II. ПРОГРЕСИЯТА НА КАТАЛИЗАТОРА - ОТ МЕНТАЛНА КЪМ ФИЗИЧЕСКА

RA: Катализаторът се предлага на същността. Но ако не се използва от комплекса на ума тогава ще навлезне в тялото и ще се прояви като някаква форма на физическо нарушаване или болест.

Колкото по-ефикасно използвате катализаторите, толкова по-малко физически болести или нарушаване ЩЕ ИМА.

Катализаторите са били използвани доста по-ефективно от някои планетарни сфери от 3-то измерение. В случая на вашата сфера има много по-неефективно използване на катализаторите, и затова много физически изкривявания. (B3, 124)

RA: Първоначално  хората са имали по-дълги животи.  Но в последствие катализаторите не са били правилно асимилирани. Поради тази причина се е наложило животът да бъде по-кратък. (B4, 15)

III. АКО ВИЕ ОТГОВАРЯТЕ НА НЯКОЙ КАТАЛИЗАТОР, ВИЕ ВСЕ ОЩЕ ГО ИЗПОЛЗВАТЕ

RA: Катализаторът на опитността работи, за да обучава тази плътност, за да се прояви. Въпреки това, ако в същността се забележи отговор, дори и ако е просто усетен, същността все още използва катализатор в обучението си.

Крайният резултат е, че вече не е необходим катализатор. Така плътността вече не е необходима. Това не е безразличие или обективност, а фино настроени състрадание и любов, които виждат всички неща като любов. Това разбиране не предизвиква отговор дължащ се на каталитични реакции. По този начин същността вече е в състояние да стане съавтор на преживяваните събития. Това е истинският баланс. (B2, 94)

V. НАПЪЛНО БАЛАНСИРАНА СЪЩНОСТ

А. ДАЛИ ЕДНА БАЛАНСИРАНА СЪЩНОСТ ОТГОВАРЯ ЕМОЦИОНАЛНО АКО БЪДЕ АТАКУВАНА ОТ ДРУГА СЪЩНОСТ?

Въпрос:  Дали една напълно балансирана същност ще почувства по какъвто и да е начин на емоционално ниво, ако бъде нападната от друга същност?

RA: Да, би усетила. Отговорът е любов. Баланс не е безразличие, а по-скоро наблюдател, в никакъв случай не заслепен от каквито и да е чувства на разделение, а по-скоро напълно пропити с любов. (B2, 95)

Б. БАЛАНСИРАНАТА СЪЩНОСТ ИЗПИТВА  ЛИ ЕМОЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ СИТУАЦИИ?

RA: За балансираната същност  ситуацията носи емоционален заряд, но е просто ситуация, като всяка друга, в която същността може да или не може да спазва възможността да бъде в услуга.

Колкото по-близо е същността до тази нагласа, толкова по-балансирана е тя. Ние не препоръчваме реакцииите, които катализират да бъдат репресирани или потискани, освен ако тези реакции не бъдат препъни камък, т.е. не съответстват със Закона на Единното спрямо някоя друга същност.  Далеч по-добре е да се даде възможност на преживяването да изрази себе си по начин, по който същността ще бъде в състояние напълно да използва този катализатор. (B2, 97)

[Забележка: Любимият перифразиран цитат на Уилкок  от Ра се основава на този пасаж: "За напълно балансираната същност не съществува такова нещо като емоционално заредена ситуация. Има само два избора, изборът да бъдем в услуга, или изборът да се оттеглим от ситуацията. Всеки един от тези два избора е приемлив. "]

V. СЛУЧАЙНИТЕ КАТАЛИЗАТОРИ СЕ СЛУЧВАТ НА НЕПОЛЯРИЗИРАНИТЕ СЪЩНОСТИ

RA: В една неполяризирана същност, катализаторът на физическата деформация ще се генерира на случаен принцип. Обещаващият резултат,  както казвате вие, е изборът на полярността. Често този избор не е направен и катализаторът продължава да бъде генериран. (B3, 124)

ВЪПРОС: Докато една същност стане напълно осъзната за еволюционният процес, Логусът или интелигентната енергия създава възможностите за същността, с които тя да придобие опитностите, необходими за поляризация. Вярно ли е това? (B4, 155)

RA: Това е правилно.

I.              ФИЗИЧЕСКИТЕ КАТАЛИЗАТОРИ СА ПО-МАЛКО ИЗВЕСТНИ В НЕГАТИВНАТА ПОЛЯРИЗАЦИЯ

RA: Психични и физичните деформации са открити от същности, които имат нужда от определени опитности, чиято цел е поляризация. Много по-вероятно е за положително ориентираните индивиди да изпитват физически деформации поради липсата им на какъвто и да е интерес към себе си и наклонността им да служат на другите.

В отрицателно ориентираната личност, физическото тяло е вероятно да бъде по-внимателно третирано, а умът да бъде добре обучаван срещу физическите деформации. (B3, 124)

33. КРАЯТ НА ФИЗИЧЕСКОТО ТЯЛО (СМЪРТТА)

RA: Единственото, което е необходимо в случай на смърт, е същността да се освободи от тялото си с помощта на тези около него и този процес да бъде възхвален от тези, които скърбят.

Само чрез тези средства, на онзи, който е преживял физическа смърт, може да бъде помогнато, а не чрез загрижени и повтарящи се ритуали. (B3, 9)

RA: Естествената смърт е най-хармонична; смъртта чрез убийство е объркваща и същността се нуждае от известно време / пространство, в което да се осъзнае.

Смъртта при самоубийство причинява НЕОБХОДИМОСТ ЗА МНОГО ЦЕЛЕБНА РАБОТА и НОВО ПОСВЕЩАВАНЕ В 3-то измерение за обновена възможност за учене на уроците, определени от Висшия Аз. (B3 143)

34. ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

I. В МОМЕНТА НИЕ ПРЕЖИВЯВАМЕ ВИБРАЦИЯТА НА ЗЕЛЕНИЯ ЛЪЧ

Въпрос: Дали фактът, че основната вибрация, която ние преживяваме сега, а именно истинския зеления цвят или баланса на 4то измерение е основна причина за многобройните психически въздействивя върху метални предмети, като например огъване на метал чрез мисъл?

RA: Това е не само правилно, но може да бъде допълнено. Големият брой същности, страдащи от т. нар.

психични заболявания се дължи на ефекта от този наситено зелен лъч върху умствените конфигурации – а именно, че те все още не са  психически готови да се изправят пред самите себе си. (B2, 83)

II. ТРУДНО ЛИ Е ЗА ОНЕЗИ, КОИТО СЛУЖАТ НА СЕБЕ СИ ?

Въпрос: Дали за същностите, ориентирани в служба към себе си е изключително трудно в психически план да се справят с вибрацията на зеления лъч?

RA: Това е неточно. Трудно е за онези, които са се разсейвали и не са успели все още да се подготвят за този преход, които са малко по-податливи за влиянието му и те могат да бъдат засегнати. (B2, 83-84)

35. ПРОМЕНЯЩОТО СЕ ОБЩЕСТВО

RA: Тези, които са най-активни в опитите си да преустроят или да променят обществото, са тези, които работят от чувство за вярност към себе си или за да си дадат отговори, които ще влеят сила за по-правилното конфигуриране. Тези взаимодействия най-често се концентрират върху 2-ри и 3-ти енергийни центрове. (B2, 53)

Има неколцина, чиито желания за подпомагане на обществото произлизат от зеления лъч или от още по-горе. Тези същности, обаче, са малко, поради разбирането на 4-ти лъч, а именно че

универсалната любов свободно дадена, е повече желана от законите или дори пренареждането  на народите или политически структури. (B2, 53)

RA: В настоящото пространство / време условията на добронамереното и непреднамереното  робство са толкова многобройни, че трудно бихме се справили да ги изброим. (B4, 76)

[Забележка: Условията, при които повечето животни се отглеждат за удовлетворяване на нашите хранителни нужди със сигурност е един от факторите, които могат да бъдат пренебрегнати от мнозина, които четат това.]

Няма коментари:

Публикуване на коментар