ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

вторник, 28 август 2012 г.

29.


 

ЕНЕРГИЙНИТЕ СЕНТРОВЕ И ЕНЕРГИЙНИ ТРАНСФЕРИ

36. СЕКСУАЛНА ЕНЕРГИЯ

I. КАК ВОАЛЪТ ЗАСЯГА СЕКСУАЛНИЯТ ЕНЕРГИЕН ТРАНСФЕР

А. ПРЕДИ СПУСКАНЕТО НА ВОАЛА (разделението между съзнание / подсъзнание / свръхсъзнание на ума тялото и духа)

RA: Преди спускането на воала всяка дейност е била прехвърляне на сексуална енергия. Имаше  и някои сексуални прехвърляния на сила. Повечето бяха по-скоро намаляване на силата, именно поради липсата на воал. (B4, 73)

В 3-тото измерение същностите се опитват да научат начините на любовта. Ако е невъзможно да се осъзнае, че всички са едно същество, е изключително трудно за недисциплинираната личност да избере един партньор и по този начин възпрепятства включването си в програмата за служба.

Много по-вероятно е сексуалната енергия да бъде разпръсната на случаен принцип  навън както поради голяма радост, така и поради голяма скръб.

Поради това пренасянето на зеления лъч преди завесата се появяваше почти винаги без изключение чрез предаването на сексуалната енергия, но тя беше слаба и не толкова изчистена.  (B4, 73)

RA: Преди воалът половият акт представляваше това, че и двете същности притежаваха способностите на зеления лъч.

ОСЪЗНАТОСТТА НА ВСИЧКИ КАТО СЪЗДАТЕЛИ ЩЕ ОТВОРИ ЦЕНТЪРА НА ЗЕЛЕНИЯ ЛЪЧ.

Така не е имало възможност за блокиране поради осъзнаването и убедеността на всеки, че всеки е създател. Енергийните трансфери са били слаби поради лекотата, с която тези трансфери са могли да се осъществяват. (B4, 82-83)

RA: Преди воалът да е бил наложен, този сексуален енергиен трансфер почти не се е използвал отвъд зелен лъч.

В 3-то измерение имаше малко успех по отношение на по-интензивните взаимоотношения, които се случват в брачния процес, тъй като всяка същност е била приемана за Създател и нито една същност не е била смятана за по-голям създател от другите. ( B4, 102)

Б. СЛЕД СПУСКАНЕТО НА ВОАЛА

RA: След спускането на воала става много по-трудно да се постигне пренасяне на лъча на зелената енергия, което се дължи на големи липси знания по отношение на тялото и неговите проявления

Въпреки това, когато е било преживявано такова предаване на енергия, то е било по-скоро като снабдяване на катализатор за обвързване на едната същност с другата в  правилно поляризирано обществено положение. Това се дължи до голяма степен на разграничаването на проявяването на тялото от съзнателния ум. (B4, 102)

RA: След спускането на воала сексуалните трансфери на енергия и блокажи са далеч по-ефективни в изчистването на онези, които търсят енергийния център на зеления лъч. (B4, 73)

II. ПОЛЯРИЗАЦИЯТА ПРОИЗВЕЖДА ТРАНСФЕР НА ДУХОВНА ЕНЕРГИЯ

А. СЕКСУАЛНАТА ЕНЕРГИЯ СВЪРЗВА МЕТАФИЗИЧНАТА РЕАЛНОСТ С ФИЗИЧЕСКАТА РЕАЛНОСТ

RA: Енергиите, прехвърлени по време на сексуална активност не принадлежат, правилно казано, на пространство-времето. До голяма степен те са това, което може да се нарече прехвърляне на метафизична енергия. (B4, 85)

Сексуалната енергия е форма на вибрационен мост между пространство / време и време / пространство. (B4, 112)

Б. СЕКСУАЛНОТО ИЗРАЗЯВАНЕ ЗАПОЧВА С РАЗЛИЧИЕ И СЕ ДВИЖИ КЪМ ЕДИНЕНИЕ

Въпрос: Може ли да определите сексуалният енергиен трансфер?

RA: Предаването на енергията предполага освобождаването на потенциалните източници на енергия, така да се каже, в цялото възможно пространство. Сексуалните трансфери на енергия се дължат на поляризацията на два комплекса от ум / тяло / дух, всеки от който се различава по нещо от другия. (B2, 31)

В. МАГНИТНОТО ПРИВЛИЧАНЕ ПРАВИ ЕДНО ДЕЙСТВИЕ НА ВОЛЯТА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Въпрос: Бихте ли дали определение на магнитното привличане?

RA: Във вашите бисексуални природи е заложено това, което наричаме полярност.  Тази полярност е променлива в зависимост от мъжката / женската полярност на всяка същност.

Поради това, вие може да проследите магнетизма, който се получава когато две същности с подобен баланс, мъжка / женска съответно женска / мъжка полярност се срещнат и това поражда привличане, което поляризираните сили ще окажат една над друга.

Това е силата на бисексуалният механизъм: Тя не се ръководи от волята, за да реши дали да се почувства привлечена от някой, който Е противоположно поляризиран СЕКСУАЛНО. То ще се случи абсолютно неизбежно, освобождавайки потока на енергията в правилната посока.

Възможно е да има някакъв блокаж по този път, причинен от изкривяване в следствие на религиозните убеждения на някои. Брачните отношения за същността, изпитала това привличане, не са задължителни. Но основните функции на този механизъм може да се оприличат, така да кажем, с магнита и парчето желязо.  (B2, 34)

III. РАЗЛИКАТА МЕЖДУ МЪЖКИТЕ И ЖЕНСКИТЕ СЪЩНОСТИ

RA: Мъжките същности съхраняват физическа енергия, женските същности съхраняват ментална и ментална/емоционална енергия.

В 3-то измерение сексуалната енергия пренася , мъжката предлага физическа енергия, женската е по-свежа, има далеч по-малка физическа жизненост. Женската предлага вдъхновение, изцеление и благословение за мъжката същност, която по природа е по-малко жизнена в този смисъл. (B4, 112)

RA: В предаването на енергия, женската същност е в състояние да засили това, което може да бъде в рамките на съзнателния ум на мъжката същност, така че да може да се почуства одухотворена.

В по-общ смисъл. Това, което се достига може да се разглежда като мъжки принцип. Това, което се очаква да бъде достигнато може да се разглежда като женски принцип. (B4, 159)

IV. БЛОКАЖИ ПРИ ПРЕНАСЯНЕТО НА СЕКСУАЛНАТА ЕНЕРГИЯ

A. ГЛАВНАТА ПРИЧИНА НА БЛОКАЖИТЕ

ВЪПРОС: Преди спускането на воала пренасянето на сексуалната енергия винаги е било възможно, но това не винаги е възможно след спускането на воала. Какъв е основният източник на блокажите? (B4, 109)

RA: Основната причина за блокиране е липсата на възможност да се види другната същност като Създател, или да го перефразаираме, поради липсата на любов. (B4, 110)

Б. ТИПОВЕ БЛОКАЖИ

Въпрос: Може ли да се говори за различни видове блокажи, които се случват в нашия сексуален репродуктивен комплекс?

1. ЧЕРВЕН ЛЪЧ:

RA: Първият трансфер на енергия е червен лъч и неговите задачи се относят единствено до репродуктивната ви система.

2. ЖЪЛТ И ОРАНЖЕВ ЛЪЧ:

(А) САМО ЕДИН вибрира в този цвят

RA: Опитите за полово сношение в оранжевия лъч и жълтия лъч водят до блокиране, ако само една  същност вибрира в тази област и тази същност ще има безкраен апетит за тази дейност. Това, което тези вибрационни нива търсят е дейността на зеления лъч. (B2, 30-31)

(Б) Отношение към себе си или други като към обект

RA: Съществува възможността за пренасяне на лъчите на оранжевата или жълтата енергия, но това ще бъде негативна поляризация на същността, която се разглежда като обект в сравнение с друга същност, която се смята за грабител или господар на ситуацията. (B2, 30-31)

3. ЗЕЛЕН ЛЪЧ:

(А) СТРАХ ОТ ИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА…., ДА ПРИТЕЖАВАШ ИЛИ ДА БЪДЕШ ПРИТЕЖАВАН

RA: В зелен лъч има две възможности, на първо място, ако и двете същности вибрират в зелен лъч, ще има взаимно укрепване на трансфера на енергията. Женската същност черпи енергия от корените на бъденето чрез енергийните центрове. Мъжката същност открива в предаването на своята сексуална енергия вдъхновение, което отговаря и подхранва духовната част на комплекса от ум / тяло / дух.

Това предаване на енергия ще бъде блокирано, само ако едната или двете същности се страхуват от притежанието  или от това да бъдат притежавани или  от желанието си да притежават или от самото желание да бъдат притежавани. (B2, 30-31)

(Б) НЕ ПРЕДЛАГАНЕ НА УНИВЕРСАЛНА ЛЮБОВ

RA: Другата възможност на зеления лъч е когато само една от двете същности предлага енергията на зеления лъч, а другата не предлага енергията на универсалната любов. Това води до блокаж у тази същност, която не предлага енергията на зеления лъч и повишава чувство на неудовлетвореност или апетита. (B2, 30-31)

4. СИН ЛЪЧ: Редки

RA: Трансферът на енергията на синия лъч е малко по-рядко срещан сред вашите народи в този момент, но е от голямо значение, поради енергийни трансфери, участващи в този процес, с чиято помощ става възможно да се изразява без резерва или страх.

5. "ИНДИГО" ЛЪЧЪТ изключително рядко

RA: Трансферът на индиго лъчът е изключително рядък сред вашите народи. Това е свещена част от комплекса на тялото, където може да се направи контакт с интелигентната безкрайност.

 От тези две по-късни нива не е възможно да възникнат блокажи.  (B2, 30-31)

V. Може ли някой да каже, кой лъч присъства в енергийния трансфер ?

А. ВЪПРОС: Има ли някакъв начин да се каже, на кой лъч е имало трансфер за индивида след опита? (B4, 87)

RA: Има само субективен критерий.

Б. ЗЕЛЕНО: ЛЮБОВТА СЪСТАВЛЯВА ЦЯЛОТО

RA: Ако енергиите се вливат така, както любовта е направила цялото, трансферът на зеления-лъч е извършено.

C. СИНЬО: КОМУНИКАЦИЯТА Е ПО-ЛЕСНА

Ако е съществувала по-голяма лекота в общуването и е съществувал по-широк мироглед, енергията е била рафинирана в енергийния център на Синия лъч. (B4, 87)

D. "Индиго": воля и вяра са стимулирани

Ако поляризираните същности открият, че уменията на волята и вярата са били стимулирани,  не за кратко време, а за по-голяма продължителност на това, което наричате време, вие може да възприемете трансфера на индиго-лъча. (B4, 87)

Е. Виолетотво: отваряне на портите на интелигентната безкрайност

Ние не можем да говорим за трансфера на виолетовия лъч, освен да отбележим, че това е портала към интелигентната безкрайност. Всъщност трансферът на индиго-лъчът представлява същото, но когато завесата не е била спусната. (B4, 87)

VI. СПОДЕЛЯНЕ НА СЕКСУАЛНИТЕ ЕНЕРГИИ

А.  ТРАНСФЕР ЧРЕЗ ЛЪЧИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ КОГАТО БЪДЕ ОВЛАДЯН ЗЕЛЕНИЯТ ЛЪЧ

RA: След като трансферът на зеления лъч бъде овладян от комплексите на ума/тялото/ духовете в брачния съюз, по-нататъшните лъчи са достижими за двете същности без да е налице необходимостта да постигат напредък еднакво.

По този начин същността, вибрираща със синия лъч или същността, вибрираща със лилавия лъч наред със зеления лъч на друга същност може да служи като  катализатор за учене / преподаване на другата същност, докато другата същност преподава зеления лъч. Подобно предаване на енергия чрез лъчите не е възможно. (B2, 40)

Б. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО ВОДИ ДО ВИСША СЕКСУАЛНА МАГИЯ

RA: Трансферът на сексуалната енергия се извършва на не магическо ниво от всички онези същности, които активно вибрират в зеления лъч . Възможно е, в случай че същността, която се посвещава на служба на Единия Безкраен Творец да се усъвършенства този трансфер на енергия.

Когато другата същност също се посвети в служба на Единия Безкраен Създател, трансферът се удвоява.

Има подобрения от този момент нататък, което води до реалността на високата сексуална магия. (B3, 176)

VII. ГОЛЕМИЯТ КЛЮЧ = БЕЗУСЛОВНА ЛЮБОВ

RA: Великият ключ към синьо, индиго. и накрая, тази величествена колона на трансфера на сексуалната енергия, трансферът на виолетовата енергия, е метафизичната връзка или изкривяването, което между вашите народи е приело името безусловна любов.

В ТРАНСФЕРА НА ЕНЕРГИЯТА НА СИНИЯ ЛЪЧ КАЧЕСТВОТО на тази любов се рафинира в огъня на честните КОМУНИКАЦИЯ И яснота;

Това обикновено отнема известно време, за да бъде постигнато.

Това е един метод на кристализация на центъра на синия лъч. (B4, 86-87)

VII. ТАНТРА ЙОГА

RA: Прехвърлянето на енергия не скача между зеления и зеления енергиен център, това е  но е споделяне на енергиите между всеки отделен червен лъч. Това е най-ефективно, когато и двете същности постигнат оргазъм едновременно.

Въпреки това, тя функционира като трансфер, ако някоя от същностите има оргазъм и в действителност, в случай на физически изразена любов между членовете в семейната двойка, която не довежда до оргазъм, но въпреки това също осъщствява  значително количество прехвърляне на енергия ... толкова дълго, колкото и двете същности са наясно с потенциалните различия и осъзнават тяхната сила по отношение на всеки един от тях чрез желанието на волята в душевна отдаденост.

Можете да видите тази практика в това, което не свързвате с  християнските религиозни системи за нарушаването на Закона за Единното. (B4, 84)

Въпрос: Можете ли да дадете пример?

RA: Преди да дадем този пример ви напомняме,  че всяка система е доста изкривена и нейните учения винаги  са наполовина изгубени. Въпреки това, една такава система е Тантра Йога. (B4, 84)

IX. ТАЙНСТВОТО НА СЕКСУАЛНОСТТА

А. Активиране на "Индиго" ЛЪЧА

RA: Мотивацията на вибрацията на индиго лъча е началото на сакраменталната природа, на вашия бисексуален репродуктивен акт. Той е уникален, носещ всичко, цялостта, единение в предлагането на другата същност. (B2, 40)

RA: Мъжкият принцип трябва да достигне и да проникне, по символичен сексуален начин, вътрешните тайни на женското начало преди осветената сексуалност, която е свързана с женското начало на ума, да бъде използвана. (B4, 161)

Б. ГЛЕДАЙТЕ НА ТОВА КАТО НА СЪЗДАТЕЛ, КОЙТО ПРЕЖИВЯВА СЕБЕ СИ

RA: Можете да разглеждате тази дейност, така, както и всички дейности от опитността ви, така сякаш Създателя преживява себе си. (B2, 31).

ВЪПРОС: Възможно ли е това да бъде първичният механизъм за Твореца, с който да преживява себе си?

RA: Това не е правилния термин. Той е един подходящ начин. Бисексуалното знание на Създателя, само по себе си е Лас потенциала за две предимства.

Първо, в зеления активиран лъч  има възможност за пряк и прост аналог на това, което можете да наречете радост, духовна или метафизична природа, която съществува като интелигентен безкрайност. Това е страхотна аналогия за едно по-правилно разбиране на характера на бъденето.

Другото потенциално предимство има сакраментално разбиране или връзка с портала към интелигентната безкрайност, тъй като с подходяща подготовка, е възможно да се придобие опит на интелигентната безкрайност. (B2, 31-32)

RA: След воал е било много по-вероятно по-висшите енергийни трансфери да са били търсени чрез брачни съюзи на комплекси от ум/тяло/дух, което позволява на Твореца да се запознае с голяма красота, тържественост и чудо.

Интелигентна безкрайност е постигната чрез това сакраментално използването на тази функция, като всяка същност до голяма степен се поляризира и придобива способност да служи (B4, 102)

Няма коментари:

Публикуване на коментар