ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

събота, 12 май 2012 г.

01 - Bulgarian


Представяне: Търсене на канали за Ра

I.                   Съзнателно канализиране

(Карла:) През всичките тези години, през които извършвах контакт, аз винаги се свързвах съзнателно, използвайки свободната си воля, за  да предам телепатичните възприятия на моя роден език. 

II.                Първият контакт чрез транс

Когато Илейн, член на нашата медитационна група умря, някой предложи аз да се опитам да осъществя контакт с нея. Аз не можех да кажа не. След няколко опита да се свържа с нея чрез съзнателен контакт, аз изпаднах в транс, и бързо усвоих това състояние, а когато се събудих, Том имаше запис, на който чувах гласа на Илейн да говори чрез мен. Това беше моят първи опит на изпадане в транс.

 ( Забележка: Карла вече беше участвала в научни изследвания на процеса канализиране, провеждани от д-р Дон Елкинс преди повече от двадесет години, считано към този момент. Но до този момент нейната работа е била единствено в будно състояние. )

III.             Следващият контакт беше Ра

Тази  труд напълно ме изстискваше силите, затова аз не желаех повече да го правя. Въпреки това, само няколко дни по-късно, аз осъществих нов контакт, който не бях правила никога преди това. Така, както правя във всички останали случаи, аз канализирах тази същност в името на Христа, като я призовах да си ходи, ако не идва със съобщение от Христовото Съзнание. Тази същност остана, така че аз отворих канала си. Изпаднах в транс почти веднага и осъществих контакт с лице, което се нарича Ра и с него осъществихме серия от контакти. Тези контакти са непрекъснати и завладяващи, а за мен източник на известно безпокойство. (B1, 48-49)

( Забележка: Всичките трима участници бяха изключително необходими, за да могат думите на Ра да стигнат до нас…. Др. Дон Елкинс като задаващ въпросите, Карла Руекерт като „инструмент” и Джим МакКарти като „записващ”. Когато др. Дон Елкинс почина, тези контакти бяха преустановени.)

IV.             Процедурата

 Джеймс дава на Карла половин час отпускане преди всяка сесия, тъй като тя ще трябва да остане абсолютно неподвижна между час и час и четиредесет и пет минути. След това медитираме, така че хармонията, която се опитваме да произвеждаме в нашия всекидневен живот да се увеличи, и така нашите желания да осъществим контакт с Ра да се обединят в едно желание. Ние извършваме ритуал за защита и Карла се разполага, след което я покриваме с бял чаршаф. Тя наум цитира молитвата на св. Франциск. В един момент напуска физическото си тяло и Ра започва да го използва, за да ни предаде думи, които оформят отговорите на въпросите на Джон. Джеймс медитира и изпраща светлина, за да може Карла да удължи продължителността на сесията. (B1, 50-51)

V.                Изтощение

RA: Разбирате ли как да подхранват този инструмент (Карла)? По това време тя е доста уморена.

1. Положете ръце в областта на врата за кратък период.

2. Дара на водата, в която присъединете любовта на всички присъстващи. Зареждането на водата се извършва от присъстващите с поставяне на ръцете над стъклото и визуализиране на силата на любовта как навлиза във водата. Това ще зареди всеки ефективен медиум с тези вибрации. (B1, S1, 69)

Няма коментари:

Публикуване на коментар