ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

вторник, 22 май 2012 г.

15 - Bulgarian


Д. ИМАЛО Е ПРЕГЛЕД, НО НЕ И ИЗЦЕЛЕНИЕ МЕЖДУ ИНКАРНАЦИИТЕ

Въпрос: За тези от нашата планета има лечебна дейност и преглед на въплъщението, проявяващи се в астралния план, между физическите превъплъщения.  Дали те възникват преди завесата?

RA:  Там, където не е имало болка, не е имало нужда и от изцеление. ( B4, S82, 69 )

ВЪПРОС: Преди завесата, по време на прегледа на въплъщението, същностите осъзнати ли са в този момент относно факта, че това, което те са се опитвали да направят е било да се поляризират успешно за дипломирането? ( B4, S82, 70 )

RA: Това е правилно.

Въпрос: Тогава аз предполагам, че това осъзнаване е било намалено по някакъв начин , когато те са се въплътили в 3-то измерение, въпреки че не е имало воал. Вярно ли е това? ( B4, S82, 70)

RA: Това е абсолютно правилно.

Въпрос: Предполагам, че условието да има невероятно осъзнаване на Създателя  е присъствало през целия спектър от опитностие, независимо дали това е било между превъплъщенията или по време на въплъщението;  а именно че същностите просто не са проявили желание за създаване на поляризация, необходима за дипломирането по време на  прибиране на реколтата. Вярно ли е това?

RA: Започваш да схващаш ситуацията. ( B4, S82, 70 )

II. ПЛАНЕТИТЕ ЕДИНСТВЕНО С  ПОЛОЖИТЕЛНА ПОЛЯРИЗАЦИЯ СА БЛИЗО ДО ЦЕНТЪРА НА ГАЛАКТИКАТА

ВЪПРОС:  Прогресът на еволюцията беше от центъра навън към ръба на галактиката. В началото на еволюцията на тази галактика първото изкривяване (свободната воля) не бе удължено към нивото на под-логуса ( тяхното "слънце") просто защото не е било измислено или формулирано.

Разширяването на първото изкривяване, което създаде поляризацията, беше нещо, което се случва в това, което бихме могли да наречем по-късно време, тъй като еволюцията се разви отвън към центъра на галактиката. Вярно ли е това? ( B4, S78, 26 )

RA: Това е правилно.

Въпрос: Дали този модел, където централните слънца не са имали отрицателна поляризация, също са се проявили в другите големи галактики, с които Пътешестващите от Ра имат опит? ( B4, S81, 61 )

RA: Това е правилно.

[Забележка: Според част V, "Словото" на ефекасността на свободната воля ще се разпространи и в други галактики. След като Сътворението вече е тръгнало добре по пътя на своето развитие, идеята за създаване на завеса между съзнателните и подсъзнателните аспекти на ума , тялото и духа е била разглеждана като идея с огромна еволюционна стойност. Решението за добиване на тази завеса се разпространи почти мигновено навсякъде в Творението, по модела "стотната маймуна".]

III. КОНЦЕПЦИЯТА НА ПОЛЯРНОСТТА

А. ПОСЛЕДИЦИТЕ НА ПОЛЯРНОСТИТЕ СА НЕПРЕДВИДИМИ ДОКАТО НЕ БЪДАТ  НАУЧЕНИ ОТ ОПИТ

ВЪПРОС: Дали всеки логус, който използва развитие само с една полярност избира пътя на служба за себе си?

RA: Тези, които бихте нарекли млади логуси, които избраха основи с отсъствие на свободна воля, без изключение, избраха пътя в служба на другите. Както ние бихме казали, сагата на полярностите, нейните последици и ограничения, бяха непредсказуеми докато не преминиха през опитността. ( B4, S77, 22 )

ВЪПРОС: Логусите, които не са избрали пътя на основите на свободната воля , не са го избрали просто защото те не са се замисляли за него. По-възрастните логуси го осъзнават чрез опитността си или зрелите логуси са го изпитали като разкритие или чрез разширяването на техния обхват на първото изкривяване. Вярно ли е? ( B4, S77, 22 )

RA: Да.

ВЪПРОС:

Централните слънца на нашата галактика, в началото на еволюционния процес в тази галактика, са предвидили усъвършенстване или осъзнаване чрез плътност, която ние тук преживяваме. Въпреки това, те не са изразили поляризацията на съзнанието от типа на полярността на служене на дургите в противовес на полярността служене на себе си.

Вярно ли е? ( B4, S78, 28 )

RA: Да, това е правилно.

Б. Съществувал ли е някакъв предишен опит, чрез който логусите да се ръководят?

Въпрос: Предполагам, че логусите от центъра на галактиката са пожела да се създаде система на опитности за Единния Създател. Дали след това те започват без предишен опит или информация за това как да го направите? ( B4, S78, 26 )

RA: В началото на това творение, или октава, имаше известни неща, които останаха от реколтата на предходната октава. За предходната творение, ние знаем твърде малко, единствено, че е октава. ( B4, S78, 27 )

В. Беше ли концепцията на противоположностите пренесена от предишнната октава?

Въпрос:  Имаше ли концепция на полярността пренесена от предишната октава, в смисъл на полярностите службата към другите или службата към себе си?

RA: Имаше полярност в смисъла на преносител и пренесена. Не е имало полярност в смисъл на полярността в служба на другите или в служба на себе си. ( B4, S78, 28 )

ВЪПРОС: В октава на нашето съществуване, ние имаме концепция за 7 измерения  на вибрациите (или съзнанието), като еволюционния процес се движи напред чрез последователни плътности. Тази концепция от предишната октава на съществуване ли е пренесена?

RA: Според нашето познание, чиито рамки са ограничени, пътищата на октавата са без време; това означава, че има 7 измерения във всяка необятно Творение. ( B4, S78, 28 )

Няма коментари:

Публикуване на коментар