ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

събота, 12 май 2012 г.

04 - Bulgarian


2.ИСТОРИЯТА НА РА

I. В 3-тото измерение  RA бе подкрепян от СЪЩНОСТИ ОТ 6-то измерение

RA: Бяхме подпомагани от души от 6-то измерение, по време на нашият личен опит в 3-то измерение. Тъй като ние сме доста по-малко войнствени, отколкото хората, ние открихме това учение, за да бъдем от полза. Ние не сме разработили взаимовръзките на вашата монетарна система и власт. Ние бяхме една по-философски ориентирана планета от 3-то измерение в сравнение с вашата собствена, и нашите избори относно противоположностите са много по-центрирани около разбирането на сексуалните трансфери на енергия и на необходимите взаимоотношения помежду ни и относно нас самите. (B3, S60, 66)
ВЪПРОС: Коя цивилизация помогна на Ра в 3-тото измерение, за да използва формата на пирамидата?

RA: Вашите хора са твърде пристрастени да именуват.  Тези същности вече са започнали пътуването си обратно към Твореца и вече не подлежат на ограниченията на времето. (B3, S60, 71)
II. РА беше прекалено състрадателен в 4-то измерение
RA: Като групова душа от 4-то измерение, ние бяхме склонни да изпитваме силно състрадание, дори до мъченичество в помощ на другите и себе си. Когато бе почти постигнато пето измерение, ние открихме, че в това вибрационно ниво можеха да се видят недостатъците от това с нищо не помагащо състрадание. Прекарахме много време в съзерцание на начините, чрез които Създателят изпълва всичко с любов и  мъдрост. (B2, S42, 95)
III. RA  осъществява  КОНТАКТ с народите на Земята

А. РА беше вече в 6-то измерение, когато посети Земята
RA: Аз съм част от Цялото на общата памет, която пътува извън планета в Слънчевата система, която наричаме Венера. Според вашите системи за измерване ние сме твърде стара раса. Когато бяхме в 6-то измерение нашите физически същества изглеждаха така, както вие наричате златото. Ние бяхме високи и изглеждахме деликатно. Тенът на телата ни имаше златен блясък. В тази форма, ние решихме да дойдем сред вашите народи. Вашите народи са твърде различни по външен вид от нас. Поради тази причина ние не се приехме добре от вашето население и ние по всичко се различавахме от тях. Нашето посещение бе сравнително кратко. Това беше, когато построихме пирамидите. (B1, S6, 90)
Когато ние избрахме да извършим тази мисия сред вашите народи, ние пристигнахме на Земята като светлина в нашата естествена форма и бяхме възприети като светлина. (B1, S8, 103)
Как осъществихте пътуването от Венера до Земята?
Използвахме мисъл. (B1, S6, 90)
С. Трябваше ли да промените плътността си, за да бъдете на Земята?
От позицията на 6-то измерение ние бяхме в състояние да управляваме енергията с мисъл, която е интелигентно безкрайно присъствие във всяка част на светлината, дори и в изкривената светлина, така че ние бяхме в състояние да облечем цялостите на тялото/ума/духа  подобие на нашето 6-то измерение, но така, че да са видими в третото измерение. Ние успяхме да осъществим този експеримент чрез Съвета на Пазителите на тази планета. (B1, S6, 91)
Д. Къде е разположен този съвет?
RA: Този съвет се намира в 8 измерение на планетата Сатурн, като място, в 3-тата триизмерна граница, в пръстените на Сатурн. (B1, S6, 91)
Д. С техните дарове е било злоупотребено
Ра: Ние сме онези от Федерацията, които преди единадесет хиляди години, дойдохме в две от вашите планетарни култури, които по онова време бяха тясно свързани с Творението на Единния Създател. Това беше наивно вярване, че бихме могли да обучаваме чрез пряк контакт.
Тези култури отдавна са свързани с едно всеобщо вярване, че всичко е живо и притежава съзнание. Ние дойдохме и бяхме приветствани от народите, на които желаехме да служим. Опитахме се да им предадем технически начини за изцеление на всички цялости ум/тяло/дух чрез използването на кристали. С помощта на кристали бяха създадени и пирамидите.
Оказа се, обаче, че тогавашната власт запази тези технологии за себе си. това не е желано от Закона за Единството. Ние изоставихме вашите народи.
Въпреки това ние никога не позволихме на вашето измерение подобаващо да отчете нашата отговорност по отношение на промените на съзнанието ви, които ние първи предизвикахме, а след това открихме, че те се изкривяват по начини, които не са заложени според Закона за Единното.
Ние се опитахме да осъществим (телепатичен) контакт с управителите на тази страна (Египет). По време на 18-тата династия ние успяхме да се свържем с фараон Атон или Икнатон. Той беше пътешественик. (Бележка: Ангелска/извънземна душа в човешко тяло ).
Тази същност бе убедена, че вибрацията на Единното е истинската духовна вибрация и по този начин бе въведен Закона за Единното. Но неговите вярвания бяха приети от малцина. Когато той падна, вярата в много богове отново се върна. (B1, S2, 70-71)
Ра: Ние дойдохме при вашите народи, за да им предадем Закона за Единното. Ние желаехме вие да проумеете, чрез онези, които желаеха да учат, че в единното всички противоречия са обединени; всичко, което е счупено е поправено; всичко, което е забравено е преобразувано в светлина. (B4, S90, 142)
Е. Периодите, в които Ра е осъществил контакт със Земята
RA:


[75000 BP:] 1-ви опит за подпомагане на вашите народи, настъпила преди около 75,000 години. [Помога на марсианците да дойдат на Земята.]

[58000 BP:] След това помощ бе дадена на тези на МУ преди около 58000 години.

[13000 BP:] Следваща помощ е била предложена на Атлантида преди около 13,000 години.

[11000 BP:] следващия опит е да се помогне е на египтяните [и в Южна Америка] преди 11,000 години.

[7500 BP:] около 3500 години по-късно [преди 7500 години] помощ е била предложена отново в Южна Америка.

[2300 BP:] Има няколко опита за подпомагане на тези в Египет преди около 2300 години от други лица от Федерацията.
От тогава до сега ние не сме напускали вашето 5-то измерение и сме работили, за да ви подготвим за резултата (Възнесението). (B1, S14, 135-136) [Забележка: Ра понастоящем все още е в пето измерение, а не в шесто, за да могат да работят със Земята и нейните хора по-ефективно].
Ж. Биха ли могли хората да живеят на Венера след това?
Ра: Условията в третото измерение не са подходящи за формите на живот на вашите народи. Но 5-то и 6-то измерения от тази планетарна сфера са доста благоприятни за растеж/учене. (B1, S6, 90)
RA: Съществата, обитаващи Венера в този момент са 5-то измерение. (B4, S89, 124)
З. Ра все още предлага обяснение
Ра: Ние нямаме предвид проява на неуважение към вашата работа, но ние не очакваме да правите пълни поправки на тези деформации. Естествено вашия език е такъв, че това, което е претърпяло изкривяване, не може, според нашето знание, да бъде напълно непроменено….но може да му се даде светлина донякъде.  (B3, S72, 162)
Циклите, които Ра е завършил
RA: Пътят на нашето обучение се е врязал в настоящия момент. Няма история, ако не  се разбере концепцията. Представете си кръг на битието. Ние знаем, алфата и омегата като безкраен интелект. Кръгът никога не престава. Тя е налице. Измеренията или циклите, които изминаха, са:
1 Измерение: Цикълът на информираност

2-ро Измерение: растеж

3-то измерение: самосъзнание

4 –то измерение: Любов или разбиране [Законът на любовта]

5 –то измерение: Светлина или мъдрост [Закона на Светлината]


RA: Прекарахме много време / епохи в пето измерение, балансирайки интензитета на състраданието, което бяхме спечелили в четвърто измерение. (B2, S41, 93)

6 –то измерение: Светлина / любов, любов / светлина или единство [закона на единното]

(също често се посочва като състрадателната мъдрост)

7-мо измерение: цикълът на портите [Законът на Вечността]

Също така много често се посочва като онова измерение, където един приема свещената природа на всички неща.

RA: На 7 ниво или измерение. ако нашите скромни усилия са достатъчни, стават едно с всички, като по този начин няма памет, няма идентичност, няма минало или бъдеще, съществува се в Цялото. (B1, S16, 153)

8-ма плътност: В октавата, която се движи в мистерия, ние не проникваме.


Въпрос: Това означава ли, че в 8-мо измерение вие бихте придобили осъзнаване на всичко, което е?
RA: Това е частично вярно. Това е нашето разбиране, че не би било нашето съзнание, но осъзнаването на Създателя. В Създателя е всичко. (B1, S16, 153)
3. Как бяха построени пирамидите?
1. Те бяха построени от силата на Единното
РА: По-големите пирамиди бяха построени от нашите способности да използваме силата.
Камъните са живи. Това все още не е разбрано от вашата култура. (B1, S2, 72-73)
[Забележка: RA има предвид факта, че камъните, съществуват в първата плътност на съзнание, плътността на осъзнаването. Първата, втората и третата плътност на осъзнаването на живите форми са видими за същностите от трето измерение същества, които са точно като нас самите.]
3. Как бяха преместени каменните блокове, от които са изградени пирамидите?
Ра: Представете си енергията, от която е изградено всичко. Енергията, макар и ограничена, е доста могъща. Тя е интелигентна. Тя е йерархична. Точно, както и вие имате йерархия по отношение на проводниците, на телата си, така и всеки атом на който и да е материал има, дори скалата.
Ако някой може да осъществи комуникация с тази интелигентна същност, ограниченията, физическата енергия на тялото на физическата скала се свързва с неограничената енергия, която е на честотата на по-изтънчените тела от висшите вибрации, без значение дали те са скала или човек.
С осъществяването на комуникационния контакт е възможно да бъде отправена молба. Интелигентността на неограниченото съзнание на скалата осъществява контакт с неговият проводник или тяло и това предизвиква разцепване и движение, което всъщност се цели, и след това пренасяне. (B1, S3, 77)
3. Това телепатично действие от едно лице ли беше направено?
Ра: Съществува разлика между индивидуалната сила на Закона на Единното и мощта на съвместното осъзнаване на Закона на Единното от груповата душа.
Един индивид, пречистен от всички недостатъци, наистина може да премести планина. Въпреки това, в случая на масовото осъзнаване на единното, всеки индивид може да съдържа приемливо количество деформация и но обединеният ум би могъл да премести планини. (B1, S3, 78)
Това в настоящият период го умеят онези от вашите хора, чиято чистота вече е част от интелигентната безкрайност. (B1, S4, 82)
4. Защо те не бяха създадени  като едно цяло вместо от отделни блокове?
Ние не желаехме да бъдем почитани като строители на чудотворни пирамиди. По този начин тя изглежда така, сякаш е построена с ръце, не с мисли. (B1, S3, 79)
5. Възкресението се извършва с ритуал в камерата на кралицата
Ра: Концепцията за възкресението изисква съсредоточаване в процеса да бъдеш едно със Създателя. Възкресението в камерата на Кралицата включва също така освобождаване от собствената си същност и огромно желание, за да знае Създателят, че пречистената изобилно вливаща се светлина е балансирана чрез всички енергийни центрове, или чакри, съсредоточаващи се в чакрата на вътрешното око, където се отваря портата на неограничения интелект. Тогава се преживява истинския живот, или, както го наричат хората, възкресение. (B3, S57, 49)
6. Предназначението на Резонантната камера
Въпрос: Вие казахте, че резонантната камера е била използвана така, че посветения би могъл да се срещне със себе си. Бихте ли обяснили това?
Ра: Отделната душа среща себе си в центъра или в бездната на битието. Това е аналогично на погребението и възкресението на тялото, в което същността умира за себе си и чрез противопоставянето на видимите загуби и реализиране на съществен напредък  се трансформира в нова и възкръсва.
Камерата въздейства върху ума и тялото. Умът е повлиян от липсата на сетивност и от първобитните реакции, че ще бъде погребан жив без възможност да се измъкне. Тялото се е повлиявало както от конфигурациите на ума, така и от електричните свойства (пиезоелектрични) на използваните материали. (B3, S65, 112)
 6. Могат ли пирамидите все още да се използват за лечение и възкресение?
Ра: Те са като ненастроено пиано. Може да свири, но о, толкова зле! Единствено духа на светлинните потоци все още е останал. Времето на пирамидите е отминало. (B1, S4, 81-82)
7. Допълнително проучване на науката за пирамидите
Бележка: В девета глава от третата книгата на Дейвид Уилкок „Божественият Космос” са представени множество добре аргументирани научни доказателства, които показват, че формата на пирамидите наистина е от не елекромагнитен източник на енергия, която руснаците наричат „ торсионни полета”.
За разлика от електромагнитната енергия, торсионни полета имат преки последици върху физическата материя, както и върху биологичните системи и самото съзнание. Когато тази енергия е усвоена, много от последиците, които Ра отнесе към Закона на Единното могат пряко да бъдат демонстрирани и изучени в лаборатория.

Кои сме ние?
4. Различен произход на хората от трето измерение на Земята
1. Първата група дойде от Марс
А. Планетата Марс стана необитаема преди завършването на нейния цикъл
РА: Първите същества от трето измерение, дошли тук, са били донесени от Марс. Околната среда на тази планета става негостоприемна за същества от трето измерение.
РА: Войнствените действия на тези същества, причинили такива трудности в атмосферата на тяхната планета, че тя станала негодна за живот в трето измерение, което се случило преди планетата да завърши цикъла си. И така, съществата от Червената Планета били негодни да продължат живота си там и са продължили съществуването си на вашата планета, за да се опитат да научат Закона за Единното. (B1, S9, 107)
ВЪПРОС: Преди колко време тези същества бяха спуснати тук, за да започнат нов живот на Земята?
RA: Преди около 75000 години. Вашата планета и нейната среда не бяха от 3-та плътност до този момент. (B1, S9, 107)
Б. Те как бяха прехвърлени тук?
Ра: Тези(с произход от Марс) лица…. бяха запазени, за да се осъществи опит с тях във вашата сфера ( точно преди унищожаването на планетата им), този опит е от рода на раждане, което не е репродуктивна обаче, но съдържа генетични материали за инкарниране на цялостите на ума/тялото/душата от съществата на Червената Планета.
Изявление: Предполагам, че …. Пазителите прехвърлят расата тук след като расата е умряла физически, така, както я познаваме на Марс.
Ра: Това е вярно.
В. Пазителите си навлекли „ЛОША КАРМА” и Земята е поставена под карантина
Ра: Това действие, което изисква генетични модификации, и временно претопено групово съзнание на расата от Червената Планета с онова на расата на Пазителите е причинило голямо количество нарушаване на проявлението на Закона за Единното от гледна точка на други пазители.
Именно поради това първо действие, при което пазителите (на вашата планета) са предприели, вашата планета е поставена под карантина, тъй като е било усетено, че свободната воля на онези от Червената Планета е била отнета.
Г. Само същества от втора плътност са били на Земята по онова време
Ра: Тези от втора плътност. Втората плътност е измерението на живота на по-висшето растение и този на животното, което съществува без да се развива нагоре към безкрайното. (B1, S9, 107)
Въпрос: Едно скорошно проучване показа, че нормалният цикъл по време на сън за съществата от тази планета е 25 часа вместо 24 часа. Това вярно ли е, и ако е, защо?
Ра: Това е вярно в някои случаи. Влиянията на планетите по отношение на менталните преживявания на паметта при тези от Марс имат някои отражения в телата от трето измерение. Расата на Марс е дала генетичен материал за много органи във вашите тела.
2. Повече от 65 милиона са били Пътуващи
А. Кои са Пътуващите?
Ра: Представете си, ако щете, пясъците на вашите брегове. Така, както са безбройни песъчинките в пясъка, толкова безкрайни са и източниците на интелигентната безкрайност. Когато един социален комплекс на паметта достигне пълно разбиране за своите желания, той може да заключи, че желанието му е да служи на всички субекти, които се обаждат за помощ. Тези същности, които вие може да наричате Братя и Сестри по Нещастие се придвижват към този печален повик. Те идват от всички посоки на необятното творение.
Самите те не натъжават себе си, но идват да подпомогнат онези, които са в скръб. Те са Пътешествениците. Има около 65 милиона на Земята ( Забележка: Това разбира се е информация от 1981 г. и се смята, че сегашният им брой е надхвърлил 100 милиона и на 60 човешки същества  на Земята се среща един ) (B1, S12, 127)
Б. Повечето от тях са от 6-та плътност
Ра: Малцина са от четвърто измерение. Повечето от тях са от 6-то измерение.
Желанието да се служи трябва да бъде разглеждано чрез по-голямата степен на чистота на ума и това, което наричаме безразсъдна смелост и храброст. Предизвикателството и опасността за Пътуващия е, че те няма да забравят своята мисия, приемат карма и по този начин биват повлечени във водовъртежа и турболенцията, която всъщност трябва да предотвратят. (B1, S12, 127)
В. От къде произхождат повечето Пътешестващи от 6-то измерение?
Ра: Значителна част от шесто измерение Пътешестващи са от нашата социална памет – Ра.
Друга голяма част се състои от онези, които са помагали в Южна Америка; друга част, тези, които помагаха на Атлантида.
Всички са от шесто измерение и всички групи братя и сестри се дължат на единното чувство, за което ние ( официално ) бяхме подпомагани от форми като пирамидите, така че да можем да съдействаме на вашите хора.  (B5, S45, 79)
Г. Пътуващите склонни ли са да боледуват?
Въпрос: Мислите ли, че Пътуващите имат физически неразположения в ситуация на трето измерение?
Ра: Поради изключително голямата разлика между вибрациите и изкривяванията в трето измерение, както и по-високата плътност, обикновено те имат някакъв недъг или чувство на отчуждение, което е тежко, например алергии. (B1, S12, 127-128)
Д. Защо те се въплъщават в плътност (3-та), която е по-ниска от тяхната собствена?
Ра: Пътешестващия има потенциал за значително ускоряване на плътността на съзнание, откъдето идва. Това се дължи на интензивността на житейския опит и възможностите в трето измерение.
Така положително поляризиран Пътешестващият решава да приеме опасността да забрави какво е всъщност, за да бъде в услуга на другите, излъчвайки любов към тях.
Ако забравата е проникнала, количеството на катализатора в трето измерение ще поляризира Пътуващия с много по-голяма ефективност, отколкото може да се очаква в по-високите и по-хармоничните плътности ( т.е. работа на растеж, която ще отнеме стотици хиляди години от време в по-висши реалности би могла да бъде прехвърлена тук, на Земята доста по-бързо). (B2, S36, 67)
Е. Съществува страх, че те няма да се пробудят
Карла Руекерт: „ Не е чудо, че Пътуващите имат някои затруднения по отношение на пробуждането в реалността на илюзията, която ние наричаме съгласувана реалност. Винаги има страх когато някой влиза във въплъщение, че няма да се събуди никога, и ще бъде загубен целият жизнен опит.” (B5, 58)

3. Същности от Малдек от трето измерение се въплатиха на Земята във второ измерение

А. Те дойдоха на Земята след като разрушиха тяхната собствена планета ( Малдек )
Ра: Това бяха тези от Малдек. В далечното си минало тази планета е била с население от трето измерение и това е била планета от вашата слънчева система. Те имаха цивилизация подобна на тази в Атлантида. (В1, S10, 109).
След разрушаването на тяхната планета, те дойдоха на Земята. Това беше единствената планета в слънчевата система, която беше годна за живеене и в състояние да предложи уроците, които са необходими, за да се намалят вредите по отношение на Закона на Единното. (B1, S6, 91)
Б. Хората от Малдек имаха ли проблеми със страха?
Ра: Когато събитието на унищожаването на планетата настъпи, никой не избяга. (B1, S10, 111-112)
В. В началото те бяха толкова травматизирани, че забравиха, че бяха в съзнание.
Ра: Войната предизвика разпадането на биологичния живот, т.е. биосферата. Тези създания са били толкова травматизирани от това събитие, че са се превърнали в това, което се нарича възел или плетеница от страх. Никой не беше в състояние да им помогне. Никой не беше в състояние да стигне до тях. Накрая, преди 500 000 или 600 000 години Конфедерацията успя да осъществи контакт с тях и да развърже възелът на страха. Тези същности след това успяха да си припомнят, че са били в съзнание. (B1, S10, 110)
Г. След това започна възстановяване на съзнанието. Те отидоха в по-ниски астрални плътности.
Това осъзнаване ги доведе до онова, което може да се нарече по-ниски астрални нива, където те всички можеха да се захранват докато се излекуват от тази травма. След това груповото решение беше да поставят себе си в условия на карма. (B1, S10, 110)
Д. След това те се въплътиха в по-ниска животинска форма ( Неандерталци )
Ра: Поради тази причина те дойдоха на вашата планета и се превъплътиха във форми от второ измерение, които не са хора. Те преживяваха това докато разрушенията от унищожаването се замениха с нарушения на желанието за по-малко изкривена визия за служене на другите. (B1, S10, 110)
Въпрос: Беше ли по онова време тялото изградено по начин, който ние отнасяме към човекоподобната маймуна?
Ра: Това е правилно. (B1, S10, 110) Много от тях отстраниха кармата си и отидоха в 3-то измерение на третата плътност на тялото. (B1, S10, 111)
( Забележка: Ра навлиза в подробности, за да обясни, че облекчаването на кармичната еволюция, не на еволюцията като цяло, се отнася към появата на Неандерталския Човек на нашата планета в миналото. )
Е. Те как дойдоха тук?
Ра: Те дойдоха чрез процес на жътва и бяха инкарнирани чрез процес на инкарнация от вашата по-висша сфера в рамките на тази плътност. (B1, S6, 91)

Ра: Много се инкарнираха вътре във вашата Земна повърхност, вместо върху нея. (B1, S6, 92)
Ж.  Имаше ли цялостни съзнания от втора плътност, които да се инкарнираха на Земята?
Ра: Нямаше цялостни същности от второ измерение по онова време на вашата планета. (B1, S9, 108)
( Бележка: Цялостното съзнание е различно от единицата във второ измерение. Цялостното предполага човекоподобно съзнание заклещено във втора плътност. )
З. Две раси бяха на Земята във форми от второ измерение
Ра: И така, има две раси, които използваха форми от втора плътност. Едната е тази от Малдек. Те живеят в рамките на вашите дълбоки подземни проходи и са известни като „Голямата стъпка”. Те работят върху това, което бих нарекъл кармична реституция.
Другата раса, която е тук, под формата на втора плътност и чието цялостно тяло е в значителна степен в състояние да устои на изпитанията на ядрена радиация в случай, че има ядрена война, докато вашите цялостни тела, които използвате не са в състояние да направят това. Те живеят в необитаемите гъсти гори на различни места на вашата планета. Те са малобройни и много трудни за откриване. На вашите народи тези същества са известни като светещите очи. (B1, S9, 108)
И. Значи има два вида Голяма стъпка?
Ра: Има три вида Голяма стъпка, използва се едно и също име за три различни раси. Третата е мисъл-форма. (B1, S9, 109)
Й. Защо няма открити Големи стъпки?
Ра: Изследването на пещерите, които подчертават някои от западните крайбрежни планини в регионите на вашия континент ( Америка ) ще предложат такива доказателства един ден. 
4. Какви са процентите и как са се обединили?
Ра: Около ½ от третата плътност са същности ( на вашата планета ) от Марс; около ¼ от втора плътност на вашата планета ( т.е. коренните жители на Земята ); останалите ¼ са от другаде. (B1, S20, 187)
Въпрос: Когато те са се инкарнирали тук, всички тези три видове ли се смесиха заедно в общества или групи, или бяха разделени?
Ра: Дълго време те останаха разделени.
Въпрос: Това разделение ли доведе до вероятностите за войни между групите?
Ра: Това е вярно. (B1, S20, 187)
5. Паралелно време
Много животи едновременно ли живеем?
Въпрос: Сет казва, че всеки един от нас е част от Свръхдуша или Висш Аз, който има много части в много измерения. Означава ли това, че ние живеем в много проявления едновременно?
Ра: Коректността на това изявление е променлива. Колкото повече една същност става балансирана, толкова по-малко има нужда от паралелни опитности.
Ра: Истинска едновременност настъпва само тогава, когато се счита, че всички неща са настъпили веднага.
ПАРАЛЕЛНИ ВСЕЛЕНИ
Ра: Концепцията за разнообразните части от изживяването на животите на различни планове едновременно не е напълно точна – според вашето разбиране това би означавало, че те се проявяват при истинска едновременност. Това не е така.
По скоро това се случва от една вселена в друга вселена. Паралелните съществувания в тези различни вселени могат да бъдат програмирани от Висшия Аз, като се използва наличната информация от цялостите на ума/тялото/душата. (B2, S36, 63)
ВСИЧКО ЛИ СЕ ПРОЯВЯВА ЕДНОВРЕМЕННО?
Естеството на истинската едновременност е такава, че в действителност всичко е едновременно. Въпреки това, в режим на вашето възприятието, вие по-скоро бихте имали отношение към посяването на създанието отколкото растежа от центъра или ядрото навън.
Налице е център до безкрайност. От този център всичко се разпространява. Поради това съществуват и центрове на Вселените, на галактиките, на звездните системи, на планетарните системи и на съзнанието.
( забележка: взети заедно, Симетричната теория на Кимбал и теорията за „ Анистропичната Вселена” ни показват, че цялата Вселена е структурирана като гигантска спираловидна галактика, съставена от много по-малки галактики. )
6. Висшето Аз
ТО ЗНАЕ КОИ УРОЦИ НЕ Е НАУЧИЛ ПРАВИЛНО
Въпрос: Какво е Висше Аз?
Ра: Висшето Аз, както вие го наричате, е същност, която съществува с пълно разбиране относно натрупания опит, който все още не е разбран от съзнанието. То подпомага същността в процеса и на изцеление и подпомага програмирането на по-нататъшния житейски опит. (B2, S36, 62)
Цялостите на умът/тялото/душата = паралелни компоненти на една същност
Ра: Цялостите на ума/тялото/душата изцяло са мъгляви или неясно изразени колекции на всичко, което може да възникне, всичко, което се съдържа в разбирането на ума за самия него; то е като подвижните пясъци и в някакво отношение е колекция на паралелни развития на същата същност.
Тази информация е на разположение на аспекта на Висшия Аз. След което висшият аз може да проектира тези вероятни/възможни проявления с цел да ви окаже по-добра помощ, което вие бихте нарекли бъдещо програмиране на живот. (B2, S36, 62/65) ( Сет говори много за тези паралелни развития на вашите съзнания в различните паралелни светове. )
По-висшият Аз: Вашето Аз от Бъдещето ви
Висшият Аз съществува едновременно в цялостите на ума/тялото/духа, на които то оказва съдействие. Това всъщност не се осъществява едновременно, тъй като Висшия Аз се движи през цялостите на ума/тялото/духа, защото това е необходимо от позицията на развитието на същността, която ще бъде взета от душата в някой бъдещ момент. (B2, S36, 63-64)
ВЪПРОС: Това означава ли, че Висшия Аз оперира от позицията на бъдещ момент, доколкото ние разбираме, и то ще знае за някакъв бъдещ момент от моя живот, това, което ще се случи. Това вярно ли е? (B2, S36, 64)
Ра: Това е неправилно, тъй като би било нарушение на свободната воля. Висшият Аз е наясно с поуките, извлечени от 6-тото измерение. Изборите, които трябва да бъдат направени, трябва да се вземат от самите цялости на ума/духа/ тялото.
По-скоро Висшият Аз е като карта, на която са известни дестинациите и пътищата са показани, а пътникът вече е достигнал местоположението в някоя вселена….може би тази. Висшият Аз, от тази позиция, се обръща назад и гледа пътя, по който е пътувал….и помага на пътника да пристигне до целта по по-лесен начин.
Така Висшият Аз може да програмира същността за определени уроци и предполагаеми ограничения, но останалото се свежда до свободния избор на същността. (B2, S36, 64)
4. Висшият Аз е подарък от средата на 7-та плътност
ВЪПРОС: Висшият Аз на всяка същност ли е с произход от 6-то измерение?
РА: Да. Това е чест/задължение на всеки един аз да се самообслужва докато достигне 7-мо измерение. (B2, S36, 64-65)
ВЪПРОС: Всеки По-висш Аз ли своеобразен проводник или тяло?   (B2, S36, 64)
Ра: Да, това е вярно.
Ра: По-висшият Аз е проявление, дадено от края на шестото измерение на същността като подарък от неговите бъдещи Аз-ове. Последното действие на средната 7-ма плътност преди да се обърне към цялото на Създателя и да добие духовна маса е да даде ресурс на Висшия Аз от 6-то измерение.
Аз-ът от 6-то измерение предлага своят собствен архив на житейската си памет на Висшия Аз. Знаейки това, вие може да се видите, вашето Висше Аз, както и телата на вашите ум/тяло/дух като едно неделимо цяло. Те са една и съща същност. (B2, S37, 69)
5. Истинската едновременност премахва всички мними противоречия
Ра: Висшият Аз защитава, когато е възможно и напътства, когато го помолят, но силата на свободната воля е от първостепенно значение. Привидната противоречивост на детерминизма и свободната воля се стопяват, когато се приеме, че съществува такова нещо като истинска едновременност. Висшият Аз е крайният резултат от цялото развитие, осъществено чрез различните опитности чрез цялостите на ума/тялото/духа до този момент ( т.е. до края на 6-тата плътност). (B3, S70, 150)
6. Другото име на Висшият аз е Магическата Личност
Ра: Когато магическата личност е правилно позована, аз-ът се позовава на неговият Висш Аз. Така, мостът между пространство/време  и време/пространство е положен, а магическата личност от 6-та плътност непосредствено изживява катализатора на 3-то измерение по време на творенето.
Това е най-обобщено обяснение за преднамереното оттегляне на магическата личност след сътворяването, за да може Висшият Аз да възобнови своята подходяща функция като ваш Висш Аз, опериращ в много реалности, не само в 3-то измерение. (B3, S75, 192)
ВЪПРОС: 3-те аспекта на магическата личност са посочени като сила, любов и мъдрост. Това ли са всички основни аспекти? (B3, S75, 192)
Ра: Магическата личност е едно цяло, същност от 6-то измерение, и еквивалентно на това, което вие наричате вашия Висш Аз, и в същото време е личност, изключително богата от разнообразни гледни точки, опит и финес от емоции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар