ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

събота, 12 май 2012 г.

02 - Bulgarian


Съобщенията на Ра
Кой е Ра?

Сесията започна на 15 Януари, 1981
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.      Социална цялост на паметта = голяма група от напълно интегрирани души – или „ група души” накратко
2.      Цялости на ум/тяло/душа = личност, човек или същност, която има свободна воля
3.      Катализатор = стимулатор за развитие, нещо, което представлява предизвикателство и възможност да се учи определен урок. 

4.      Плътност/измерение = плътността/измерението на съзнанието или плътността/измерението на вибрацията (B4, S78, 28). Често използвано от Ра, тъй като това е аналог за това, което по настоящем се смята за „ измерване” във Вселената. Измеренията са организирани в осем „октавова” система, много подобна на музикалната октава и визуалния спектър на светлината. Затова, колкото е по-висока плътността, толкова е по-високо нивото на съзнание. 

5.      Пътешественик = душа от по-висша плътност, която доброволно се инкарнира като човек, с предварителното съгласие да забрави истинската си природа по време на човешкия си живот, освен ако съзнателно не пожелае да потърси информацията. 

6.      Жътва = също така много добре познато като „Възнесение”. Процес, в който душата и/или планета се „Издигат” от едно измерение и преминават в следващото. Това е естествен процес, който се среща в планетарна система, пресичаща различни енергийни плътности в галактиката, като по този начин се създават преминавания в други плътности. Тези промени се случват в точни, измерими цикли от време. 

7.      Деформация = Това е нещо, което погрешно може да бъде разглеждано като отделна или индивидуална единица, ( откакто всичко е Едно ) включително всички философски идеи, учения и концепции, отнесени към Единността, както и такива неща като природата на светлината в различни плътности…. Но всъщност има само една светлина, която е „изкривена” в себе си в една Октава. 

Честата употреба на думата „деформация” е препъни камък за много читатели на РА, тъй като може да се прилага за почти всичко и обикновено не се смята да съдържа отрицателно значение. От време на време Ра отнася и собствените си учения за „деформации”, тъй като те самите не са напълно проникнали в Октавата и са се върнали в Единното. 

8.      Подравняване = по време на дискусията групата задава въпроси, а „подравняването” посочва дали или не въпросите са били ориентирани положително ( в служба на другите )  или отрицателно ( в служба на себе си ). Другата „ решена мистерия” когато се четат текстовете за Закона на Единното е защо на Ра ще бъдат задавани реконструирани въпроси за ритуалните предмети. 

( Пример: „ Възможно е да наблюдавате леки различия между книгата, свещта и перпендикулярността на кадилницата. Това не е от значение, но както казахме, кумулативните ефекти върху този инструмент – Карла, не са добри.” (B1, S21, 196)]
Групата откри, че тези твърдения всъщност нямат нищо общо с конкретните обекти и позициите ми, а по-скоро това е „кодирано” средство за оценка относно положителността (служенето към другите) на въпросите, зададени в тази сесия….т.е. до колко те са фокусирани върху Закона за Единното. 

9.      Това е най-многото, което Ра може да си позволи от гледна точка на запазване на свободната воля чрез кодиране на предупреждения чрез езика на символите, за да запази групата нишката.
Ако групата зададеше твърде много „некоординирани” въпроси и не слушаше символичните предупреждения да се въздържат от такива въпроси (т.е. ако питам за нещо, което не е пряко ориентирано към развитието на цялостите на ума/тялото и духа), Ра няма да има друг избор освен постепенно да позволи те да бъдат заменени от негативна същност. 

Тази същност би се представила като положителна и би се опитала да дискредитира групата чрез даване на неточна информация… Най-често под формата на конкретизиращи време кодирани пророчества за гибел, която непременно ще се сбъдне. Съвременната ченълинг практика е пълна с примери като този.

10.  Този божествен отговор за „некоординираните въпроси”…т.е. съчетаването на негативни същности в очевидно позитивно канализирано съобщение….се оказа, че е непроменлив универсален закон. Няма защита срещу това, освен ако въпросите не бъдат привеждани в съответствието, което се изисква и ако отделните участници не синхронизират животите си към учението, което им се дава: „Моля ви, пазете вашите подравнявания внимателно.” (B3, S53, 23)

Това е главната причина, поради която почти всички канализирани материали днес са силно изкривени и да не се постига споразумение за много точки на Закона на Единното или с който и да е друг материал. На групата този потенциален проблем се изяснил веднага след Книга първа и те станали много по-внимателни, за да не задават „преходни” или маловажни въпроси, както те бяха наречени. 

Този Наръчник документира всички най-важни отговори, които Ра даде, включително и отговорите на въпросите, на които те не смятаха, че синхронизират. Ние обясняваме всичко това, за да дадем ясна представа относно информацията, която действително дойде чрез нас, за да ви помогнем по-добре във вашето учение.

В началото на всяка сесия Ра започва така:
Аз съм Ра. Аз ви поздравявам в светлината и любовта на Безкрайния наш Единствен Създател. Ние комуникираме сега.

В края на всяка сесия, Ра обикновено приключва, както следва:

Ра: Аз съм Ра. Оставям ви в светлината и любовта на Безкрайния наш Единствен Създател, излизаме, останете в радостта,  в силата и спокойствието на Безкрайния на Един Създател. Адонай.

Няма коментари:

Публикуване на коментар