ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

събота, 12 май 2012 г.

03 - Bulgarian


1.Въведение в СЪЩНОСТТА НА RA

I. Първото изявление

RA: Аз съм Ра. Не съм говорил чрез този инструмент преди. Ние трябваше да чакаме, докато тя бъде настроена прецизно, тъй като ние изпращаме теснолентова вибрация. Ние ви поздравяваме в светлината и любовта на безкрайния ни Създател. Ние бяхме повикани във вашата група, защото вие имате нужда от по-напреднал подход към това, за което призовавате, а именно да търсите  истината. Надяваме се да ви предложим малко по-различен наклон на информацията, която винаги е една и съща. (B1, S1, 65)

II Кой е Ra?

RA: Ние сме тези, които сме от Закона на Единствения, на Единството. В нашият поляритет вибрациите са поляризирани и хармонизирани; парадоксите имат решение. Ние сме един. Ние сме ходили по планетата ви и сме гледали в очите на вашите народи.

Сега чувстваме голяма отговорност да помогнем за премахването на някои изкривявания, които се е смятало, че са дадени от Закона за Единството. (B1, S1, 65)

Ние, като цялостна социална памет или група души, осъществихме контакт с расата на вашата планета, която наричате ​​египтяни. Ние говорихме с един, който ни чу  и разбра, и който беше в състояние да установи Закона на Единното. (Забележка: Въз основа на много ясна връзка между този и други отчети с тълкуванията на Едгар Кейси, ние можем да видим, че това е същността Ра-Та, който помогнал на Ра да направи дизайн на Хеопсовата пирамида с Хермес и много по-късно се преродил като самият Кейси ).

Въпреки това, свещениците на народите на тази епоха бързо изопачиха нашето послание като му отнеха  на състраданието, което то съдържаше. (B1, S1, 66)
Ние все още се опитваме да станем всичко, което сме, и все още ние сме Ра. По този начин пътят ни продължава. (B1, S3, 78)

III. RA един ли е или много?

Въпрос: Когато общуваме с вас като Ра, вие сте в пъти индивидуализирани като едно цяло или говори целия  Комплекс социална памет?
RA: Вие говорите с РА. Няма никакво разделяне. Можете да го наречем единна социална памет, което показва много същности. Според нашето разбиране, вие говорите за индивидуализирана част от съзнанието. (B1, S17, 162)

[Забележка: С други думи, Ра представлява съвкупността от всички същности на цялата планета, същества, които са се сраснали в едно обединено съзнание. Всяка плътност в октава се движи по-близо и по-близко до напълно единение в един ум на Сътворението, чиито структури и способности стават все по-трудно разбираеми за човешкото възпремане.

Няма коментари:

Публикуване на коментар