ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

вторник, 22 май 2012 г.

11 - Bulgarian


Х. 5-ТО ИЗМЕРЕНИЕ

А. 5-ТО ИЗМЕРЕНИЕ Е ИЗМЕРЕНИЕТО НА МЪДРОСТТА

Въпрос:  Преминаването в  5-то измерение е функция на виолетовия лъч за цялата съвкупност на обществената памет. Вярно ли е това?

RA: Това е правилно, въпреки че същностите от 5-то измерение могат да изберат да учат като съвкупност от обществена памет или като съвкупност от ум / тяло / дух. Измерението на мъдростта е изключително свободна плътност, но трябва да се има предвид, че уроците на състраданието, които водят до мъдрост задължително трябва да се направят заедно с други същности. ( B2, S43, 103 )

Б. ЗАКОНЪТ ЗА ЕДИННОТО Е СЪЗНАТЕЛНО ПРИЕТ

RA: 5-то измерение е изключително бяла вибрация. ( B2, S57, 50 )

ВЪПРОС: В кой момент на дадено измерение е необходимо за една същност да осъзнае Закона за Единното, за да осъществи прогрес?

RA: Уружаят на 5-то измерение е за онези, които приемат благородството и службата според  Закона на Единното. ( В1, S16, 157 )

C. АМБРОЗИЯ СЕ КОНСУМИРА, НО НЕ Е КАТАЛИЗАТОР

Въпрос: Аз предполагам, че не е необходимо да се поемат храни в 5-то измерение. Вярно ли е това?

RA: Това е неточно. Все пак проводникът се нуждае от храна, която може да бъде приготвена чрез  - предимно нектар или амброзия или лек бульон от златисто бял цвят. ( B2, S43, 104 )

Въпрос: Зареждането на тялото учи ли, т.е. това катализатор за учене ли е?

RA: В 5-то измерение е подходящо за онези, които мислят еднакво и тук те могат да се съберат и да участват в този „бульон”, докато той се превръща в светлина и мъдрост, и докато те се присъединят към сърцата и ръцете на физическото проявление. То се превръща в утеха, и не е катализатор за учене. ( B2, S43, 105 )

Г.  ФИЗИЧЕСКИЯ ВИД

ВЪПРОС: Дали някои от тях изглеждат точно като нас? Биха ли могли да минат за хора от Земята?

RA: Това е правилно. Хората от този вид са най-често пето измерение. ( B3, S53, 22 )

Въпрос: Предполагам, че относно групата от "Орион" ще получа същия отговор. Вярно ли е това?

RA: Това е вярно. ( B3, S53, 22 )

RA: В 5-то измерение формите на физическият проводник все повече и повече е под контрола на съвкупността на съзнанието. Затова същността от 5-то измерение може да разтвори дадена форма и да създаде друга. ( B4, S90, 136 )

Д. СВЕТЛИНАТА Е ИНСТРУМЕНТ

RA: В 5-то измерение светлината е толкова видима колкото и изписаното от вашия молив. ( B3, S67, 131 ) (ЗАБЕЛЕЖКА: Виж тема # 55: Работа със светлината)

XI. RA е 6-то ИЗМЕРЕНИЕ

RA:, 6-тото измерение е бяло със златно качество. Това качество се отнася до мъдростта със състраданието, научено в  4-то измерение. ( B2, S33, 50 )

RA: Аз съм  6-то измерение със силен стремеж към 7-мо измерение. Урожаят за нас ще бъде само (приблизително) 2,5 милиона от вашите години и нашето желание е да бъдем готови да го придобием когато пространствения / времеви континуум  наближи. ( В1, S14, 138 )

ВЪПРОС: А готови ли сте да служите за този урожай?

РA: Това е вярно. ( В1, S14, 139 )

Въпрос: Можете ли да опишете техниките,които Ра използва в стремежа си да върви в посока служене?

RA: Много се губи при предаването на концепцията от измерение в измерение и дискусията относно 6-тото измерение обсъждане на шесто плътност е неизбежно ще бъде грешно разбрана. Въпреки това, ние ще се опитаме да отговорим.

Ние се стремим към Създателя, при ниво на споделен опит, за който сте в състояние да познавате. Вместо да бъдем оградени от светлина, ние ставаме светлина. Нашето разбиране е, че няма друг материал освен светлината.

Нашите техники са безкрайно финни продължения на балансиращите процеси, които вие сега започвате да изпитвате.

Ние не търсим полярности. Поради това ние не признаваме външните сили, тъй като нашите търсения са станали вътрешни, тъй като ние се превръщаме в  светлина / любов и любов / светлина.

Ние търсим баланс между любовта и мъдростта, което все повече и повече ни позволява разбирането на нашия опит относно информацията,  че можем да стигнем по-близо до единение с Твореца, което ние очакваме, изпълнени с  невероятна радост. ( B3, S64, 98 )

XII. 7-МО ИЗМЕРЕНИЕ

RA:  Същността от 7-мо измерение е завършено същество, Създател, който познава само себе си, натрупва маса (т.е. духовен маса) и се уплътнява в Твореца отново (вероятно, тъй като влиза в 8-мото измерение). ( B2, S39, 75 )

RA: Има части от 7-мо измерение, които, въпреки че са описани за нас от нашите учители , са все още неизвестни. Ние в голяма степен сме изпитали опита на наличния фин катализатор, пречистващ тази октава, и нашите учители са работили с нас най-внимателно, така че ние да  можем да бъдем едно цяло с всички, когато при евентуалното връщане към великото цяло на творението ще бъдем напълно цялостни. ( B4, S81, 58 )

XIII. НАЙ-ВИСОКОТО ИЗМЕРЕНИЕ Е 8-МО ИЗМЕРЕНИЕ

ВЪПРОС: Законът на ЕДИННОТО е наистина универсален относно създаването на прогресията към 8-мо измерение във всички галактики. Правилно ли е?

RA: Това е правилно. Има безкрайни форми, безкрайни разбирания, но прогресията е една. ( В1, S16, 156 )

RA: Интелигентната безкрайност е приведена в интелигентна енергия от осмо измерение. ( В1, S14, 141 )

XIV. СЛЕДВАЩАТА ОКТАВА ЗАПОЧВА ПРИ СВЪРШВАНЕ НА 8-МО ИЗМЕРЕНИЕ

RA: Функциите на 8-мо измерение са такива като в началото на  измерението или 1-во измерение на следващата октава на плътност.

Въпрос: Искаш да кажеш, че има безкраен брой октави на плътност?

RA: Не можем да говорим без солидни познания за всички Творения. Ние само знаем, че те са безкрайни. Предполагаме, безкраен брой октави.

Но ние сме забелязали с помощта на нашите учители, че има известна загадка относно единството на създаването, в която цялото съзнание периодично се сраства и отново започва. Ние разбираме, че е от цикличен характер. ( B2, S28, 15 )

[Забележка: Възможно е  това да е свързано с макро-галактика, образувана от всички галактики във Вселената като цяло, както и поведението и по отношение на разширяването и евентуалното повторно свиване.]

XV.АКАШОВИ ЗАПИСИ

RA: Интелигентната безкрайност е приведена в интелигентна енергия от 8 плътност. Едгар Кейси използва този портал, за да види настоящето, което не е континуума на вашия опит, а съвкупността на обществената памет на вашата планета и вие го наричате "Акашови Записи" или "Залата на архивите" ( В1, S14, 141 )

Няма коментари:

Публикуване на коментар