ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

сряда, 23 май 2012 г.

16- Bulgarian


IV. ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПОЛЯРНОСТТА

А. ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ СА ВЪЗНИКНАЛИ ОТ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ДЕФОРМАЦИИТЕ В ПЪРВО ИЗМЕРЕНИЕ  (свободната воля)

ВЪПРОС: В първоначалния план на еволюцията, първото изкривяване не е било удължено от логусите с цел да се породи нейното създаване. В един момент 1-вата деформация е била разширена и първата полярност на служене на себе си се е появила. Вярно ли е това? ( B4, S78, 28 )

RA: Логусите винаги изразяват себе си като предлагат свободната воля на под-логусите, за които се грижат. Под-логусите (планетарните създателите) са имали свободата да изживеят и да експериментират със съзнанието, тялото, и просвещението на духа. ( B4, S78, 28 )

ВЪПРОС:  Беше ли завесата, или загубата на памет съзнателно проявено преди въплъщението, като основен инструмент за разширяване на първата деформация. ( B4, S79, 38 )

RA: Това беше първият инструмент.

Б. ДВЕТЕ ПОЛЯРНОСТИ СЕ ПОЯВИХА ВЕДНАГА

Въпрос: Когато този експеримент с процеса на воала се е наблюдавал за пръв път, даде ли той резултат в поляризацията на службата на себе си първия експеримент? ( B4, S79, 42 )

RA: Първите, ако можем да използваме този термин, логуси създадоха служенето на себе и служенето на другите незабавно. Възможностите за урожай на тези същности не се проявиха толкова бързо и по този начин започна процесът на усъвършенстване на прототипа. ( B4, S79, 42 )

Забележка от предговора:  Първообразът на ума е умът на Логоса, използваният план за Творението и средствата, чрез които се развива в ума, тялото и духа. (B4, Предговор стр. 1)

В. "ЗНАНИЕТО ЗА ДОБРО И ЗЛО"

RA: Например, нека разгледаме относителната хармония и промяната на качеството на съществуване в някое от вашите примитивни племена.

Същностите притежават концепцията за законосъобразно и табу, но законът е неумолим (непроменлив) и всички събития се появяват като предопределени. Липсва концепция за правилно и грешно, добро или лошо. Това е култура, в черно-бяло (безцветна). ( B4, S77, 21 )

Г. ЛУЦИФЕР НЕ Е " ДЯВОЛ"

RA: В този контекст вие може да видите онзи, който наричате Луцифер като истински носител на светлина, тъй като познаването както на доброто , така и злото, е довело същностите на този логус (галактически създател) от условията на постоянно удоволствие в Едемската градина и е предвидило стимул за развитие, работа и учене.  ( B4, S77, 21 )

[Забележка: Наличието на негативните сили създава условие за катализиране на растежа, давайки познанието за полярностите и злото. Чрез създаването на такава ожесточена борба и трудности, Луциферианска сила стимулира желанието за промяна и развитие в иначе хармоничните, но бавно напредващи култури.]

Д. НАШИЯТ  ЛОГОС  Е ВКЛЮЧИЛ  ПОЛЯРНОСТИТЕ ВЪВ СВОЯ ПЛАН

Въпрос: Тогава този конкретен логус ли е създал плана, който изживяваме, за тези полярности и знаел ли е предварително всичко за неговия план? ( B4, S77, 22 )

RA: Това е съвсем вярно.

Е. СВОБОДНАТА ВОЛЯ В НЕЙНИЯ ПЪЛЕН СМИСЪЛ ( АБСОЛЮТНАТА СВОБОДНА ВОЛЯ ) Е ДАДЕНА

RA: Първите логуси са внушили това, което ние сега разглеждаме като свободна воля, в нейния пълен смисъл, на нейните под-логуси  на части чрез дълбоки размишления,  които ние наричаме сигнификатори.

Логусите предоставят възможностите на съвкупностите на  ума, тялото и духа (т.е., разделят ума или използват воал), и дават сигнификатор, който ще балансира всички катализатори. За сигнификатора нещата трябва да са такива, каквито не са.  След това той трябва да уважава свободната воля на Създателя. ( B4, S78, 29 )

Ж.  СВОБОДНАТА ВОЛЯ ЛИ УВЕЛИЧИ МАГИЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ?

ВЪПРОС: Беше ли магическият потенциал в края на 4-то измерение, преди удължаването на свободна воля, толкова голям, както е сега в края на 4-то измерение? ( B4, S79, 43 )

RA: Ако ние можем да използваме това погрешно название, магията, магическият потенциал в 3-то и 4-то измерение беше много по-голям отколкото след воала. Въпреки това, имаше далеч по-слабо желание или воля да се използва този потенциал, преди да се постави воала. ( B4, S79, 43 )

Въпрос: Защо беше по-слабо?

RA: Магическата способност е способността съзнателно да се използва т.нар. подсъзнание. Поради това преди воала съществуваше максимална магическа способност. ( B4, S79, 43 )

V. " СЛОВОТО "НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА АБСОЛЮТНАТА СВОБОДНА ВОЛЯ ЩЕ СЕ РАЗПРОСТРАНИ И В ДРУГИТЕ ГАЛАКТИКИ

ВЪПРОС: Сигурно е имало някакъв вид комуникация по време на октава, така че първият експеримент да  е бил ефективен. Знанието за това се е разпространило бързо и е било привлечено от начинаещи галактически спирали. Вярно ли е това? ( B4, S81, 62 )

RA: Това е правилно. За да осъзнаете естеството на това съобщение е да бъдете наясно с природата или логуса. Голяма част от това, което наричате Творение никога не се е отделяло от Единния логус на тази октава и пребивава в рамките на Безкрайния Един Създател. Комуникацията  в такава среда е комуникацията на клетките с тялото. Това, което е научено от една, става известно на всички. ( B4, S81, 62 )

Няма коментари:

Публикуване на коментар