ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

вторник, 22 май 2012 г.

12 - Bulgarian


XVI. ВРЕМЕ / ПРОСТРАНСТВО РАБОТИ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ПЛАНОВЕ НА 3-ТО ИЗМЕРЕНИЕ

(ЗАБЕЛЕЖКА: Вероятно това е същото, което ние наричаме астрален план)

А. Инкарнацията ви взима от ВРЕМЕ/ПРОСТРАНСТВОТО и ви пренася в ПРОСТРАНСТВО/ВРЕМЕ

RA: Процесът на инкарнация включва въплъщение от време / пространство в пространство / време. ( B3, S69, 145 )

Б. Във време/ пространство, един "образ" се осъществява чрез събития по различно време

ВЪПРОС: Когато една същност преминава през процеса на смъртта в 3-то измерение, тя се намира във време / пространството. Бихте ли описали това? ( B3, S71, 158 )

RA: В пространство / времето пространствените места на различните материални обекти, всички от които се появяват в зрителното поле в един и същ миг на времето, произвеждат осезаема рамка за илюзията на пространството. Във време / пространството на несправедливостта (т.е. възприеманите разлики?) е над онова, което наричате време. Това свойство отдава същности и опит, които са нематериални в относителен смисъл.

В. Частиците се движат по-бързо от светлината във време / пространството

Във вашата структура всяка частица, или вибрация на ядрото, се движи със скорост, която доближава това, което наричате скоростта на светлината от посоката на скоростта на суперсветлината (по-голяма от скоростта на светлината).

Г. Всичко може да бъде преразгледано и простено във време / пространството

В тези метафизични равнини, има голяма част от това, което вие наричате време, което се използва  за разглеждане и преразглеждане на  учението и уроците от предходните инкарнации от пространство / време.

Изключителната лекота на тези пластове дава възможност да се проумеят много неща, които трябва да се абсорбират преди изцелението на една същност да може да бъде осъществено. Всяка същност е разположена в малко по-неподвижно състояние в пространството – подобно на това, в което вие се намирате в пространство / време, но в малко по-неподвижно състояние във времето (т.е. това не означава, че времето не се променя в пространство / време, а по-скоро, че ние не разполагаме с никакъв контрол върху потока на времето като да го спрем или да го забавим или забързаме).

Разбира се ще има определени помощници, които подпомагат в този оздравителен процес. Процесът включва разглеждането на отделния опит от всички страни на фона на общия опит на същността, напълно прощаване на себе си за всички грешни стъпки по отношение на пътепоказателите, пропуснати по време на въплъщението и, накрая, внимателна оценка на следващите потребности за учене.

Това се прави изцяло от Висшия Аз, докато същността се осъзнава от процеса в пространство / време и смисълът на духовната еволюция, като същевременно същността съзнателно взима участие във всички решения. ( B3, S71, 157 )

RA: В пространство /време, не е възможно да се определи хода на събития, независещи от въплъщението, а само да се коригират настоящите дисбаланси.

Във време / пространство, от друга страна, не е възможно да се коригират небалансираните действия, а по-скоро да се разберат дисбалансите и по този начин да прости на себе си за това, което е.

Предимството на време / пространство е в лекотата на "Общия преглед". Предимството на пространство / време е, че работейки в  тъмнина с малка свещ може да се коригират дисбалансите. ( B3, S71, 158 )

Д. Време / пространството има собствена структура и закони

RA: Пространството не е по-хомогенно от пространство / време. То е толкова сложна и завършена система от илюзии, танци и модели, както е пространство / време и като структурирана система притежава тоав,  което можете да наречете природните закони. ( B3, S70, 152 )

Е. Всяка планета със същности от 3-то измерение притежава съответно време / пространство

Въпрос: Процесите, за които ние говорим, дали са процеси, които се случват и на много други планети в нашата галактика Млечен път, или  те се случват на всички планети, и какъв е процентът?

RA: Тези процеси се проявяват при всички планети, които са се родили чрез логус, както и вие. ( B3, S71, 158 )

Г. Всички времеви измерения текат едновременно във време / пространство

RA: Във време / пространство, което е точно толкова издържано, колкото и пространство / време, всички времеви измерения текат едновременно, точно както във вашата география, всички вашите градове и села функционират в суматоха и оживено чрез същности, които отиват на работа по едно и също време.  Същото нещо се случва и с време / пространство. ( B3, S70, 151 )

[Забележка: Важно е да запомните, че Ра означава всяко измерение с компонент на пространство / време и време / пространство.]

Няма коментари:

Публикуване на коментар