ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

четвъртък, 24 май 2012 г.

17. Bulgarian
18. Системата Сириус И БАЛАНСА

I. Същностите от 3-то измерение са еволюирали от дървета

Въпрос: Чудех се дали съвкупността на обществената памет от звездата Сириус е еволюирала от дървета?

RA: Това е почти коректно.

Същностите от 2-ро измерение с  форми на растителност, които преминават в 3-то измерение на планетата, носеща името Куче (Dog ) , са изглеждали приблизително като дървото, каквото вие го познаете. ( B2, S38, 72 )

II. ТЕ ТРЯБВА ДА МЕДИТИРАТ ВЪРХУ ВРАЖДЕБНИТЕ ДЕЙСТВИЯ

Въпрос: Тъй като войнствени действия спрямо растителността са невъзможни, нямат ли те предимството при навлизането в 3-то измерение от  2-ро, тъй като те не носят масова памет за войната, което им позволява развиване на по-хармонична природа и ускоряване на тяхната еволюция? ( B2, S38, 72 )

RA: Това е вярно.

Въпреки това, за да станат балансирани и да започнат да се поляризират правилно, е необходимо да се проучат  движенията на всички видове, особено тези, които са войнствени. ( В2, S38, 72 )

Въпрос: Бяха ли техните проучвания за войнствените действия по-скоро от типа, извлечен от примера  на Чарли Никсън, вместо враждебни взаимоотношения?

RA: Това е вярно.

Ще откриете, че същности от тази семейна група, е почти невъзможно да се бият. Всъщност, техните изследвания на движението на всички видове е тяхната форма на медитация и тя се дължи на факта, че обичайната им дейност е на ниво, което бихте нарекли медитация.

Това състояние трябва да бъде балансирано, точно както вашите същности имат нужда от постоянни моменти на медитация, за да балансирате вашите дейности. ( B2, S38, 72-73 )

I.                    ТЕ СЕ ДВИЖАТ БЕЗ ДА МЕСТЯТ КРАКАТА СИ

ВЪПРОС: На нас ни е казано от Чарли Никсън, че тези същности се придвижват без да местят краката си. Дали това е пряка функция на съзнанието по някакъв начин свързана с действието на  магнитното поле на планетата?

RA: Това е до голяма степен правилно. Това е електромагнитно явление, което се контролира от мисловни импулси от слабо електрическо естество. ( B2, S38, 73 )

ВЪПРОС: Беше ли тяхната форма видима за нас и съставена от материал подобен на този стол в 3-то измерение?

RA: Това е вярно.

19. СЛЪНЦЕТО

I. ЙЕРАРХИЯ НА ТВОРЦИТЕ: ЛОГУСА СЪЗДАВА СЛЪНЦЕТО, СЛЪНЦЕТО СЪЗДАВА ПЛАНЕТИТЕ

(Припомнете си, че логусът е  творчески принципни = Създател-Бог)

Въпрос: Нашето слънце физическото проявление на под-логуса ли е? ( B2, S29, 18 )

RA: Това е правилно.

ВЪПРОС: Планетарната система на нашето Слънце, във всичките му измерения, е целият опит, създаден от нашето слънце като под-логус. Правилно ли е това? ( B3, S54, 23 )

RA: Това е правилно.

Въпрос: Нивото на творческите възможности на всеки под-под-логус ли, който се намира в нашата планетарна система, и който е проекция на нашето слънце, е под нивото на нашето слънце?

RA: Това е правилно.

Въпрос: Бихте ли да ми дали пример за това, което аз наричам под-под-логус?

RA: Един пример е съвкупността от вашия ум / тяло / дух. ( B2, S53, 18 )

Въпрос: Тогава всяка същност, която съществува, ще бъде някакъв вид под или под-под-логус. Вярно ли е това?

RA: Това е вярно.

ЦЯЛОТО ТВОРЕНИЕ Е ЖИВО. ( B2, S53, 18 )

II. СЛЪНЦЕТО НЯМА УРОЦИ ЗА УЧЕНЕ, НЯМА И ИЗМЕРЕНИЯ, ПРЕЗ КОИТО ДА СЕ ПРЕМИНАВА

ВЪПРОС:  Дали под-логусите имат, точно като нашето Слънце, метафизична положителна или отрицателна полярност?

RA: Не и според значението на този термин, така както вие го разбирате. Същностите на ниво планети имат силата на интелигентната безкрайност чрез използването на свободната воля.

ТВОРЕНИЯТА НА БЕЗКРАЙНИЯ СЪЗДАТЕЛ НЯМАТ ПОЛЯРНОСТТА, ЗА КОЯТО ВИЕ ГОВОРИТЕ ( B2, S53, 18 )

ВЪПРОС: Самото слънце има ли измерение?

RA: Под-логусът, каквото е нашето слънце, е цяла октава и не е същност, която преживява процес на обучение и не е като същностите, които изпитват процес на обучение и учене като същностите като теб. ( B2, S41, 86 )

III. СЛЪНЦЕТО Е НАПЪЛНО ВИДИМО САМО В 4-ТО – 7-МО ИЗМЕРЕНИЕ

Въпрос: Мога ли аз да разглеждам слънцето като същност?

RA: ВИЕ МОЖЕТЕ, НО НЕ В РАМКИТЕ НА ПРОСТРАНСТВО/ВРЕМЕ ОТ 3-ТО ИЗМЕРЕНИЕ ( B3, S65, 110 )

RA: Метафизично погледнато, слънцето реализира съзнание от 4-то до 7-мо измерение, в съответствие с нарастващите възможности на същностите в тези плътности, за да се възползват от създаването на живота и характера на другата същност на този слънчев орган.

Така в 6-то измерение слънцето  може да бъде посетено и населено от онези, които обитават време / пространството и дори в определени моменти може да бъде за кратко посещавано от същности от 6-то измерение с някои от техните технологии.  ( B2, S41, 85 )

IV. НИВОТО НА 6-ТО ИЗМЕРЕНИЕ ПРОИЗВЕЖДА СВЕТЛИНАТА НА СЛЪНЦЕТО

Въпрос: Бихте ли обяснили как същностите от 6-то измерение създават слънцето?

RA: В това измерение някои същности, чиито средства за възпроизводство е синтез, може да изберат да изживеят определена опитност като станат част от същността на тялото на слънцето. Следователно вие може да мислите за светлината, която получавате като резултат от произвеждащо изразяване, или раждане на любов от 6-то измерение. ( B2, S41, 85-86 )

20. ЧЕРНАТА ДУПКА И ВЕЛИКОТО ЦЕНТРАЛНО СЛЪНЦЕ

I. ГРАВИТАЦИЯ

RA: Метафизичното и материалното са неразделни. ( B2, S29, 20 )

RA: Гравитацията, притегателната сила, която също се описва като натиск отвън към Създателя, оказва по-силна духовно влияние спрямо същността, която вие наричате ​​Венера, поради по-големия им успех в търсене на Създателя.

Когато цялото творение, в своята безкрайност, достигне духовна гравитационна маса от достатъчен характер, новото творение без ограничения се слива със светлината, търсейки и намирайки нейният източник и по този начин завършват творението,  след което започва създаването на ново творение, което мнозина от вас оприличават на черната дупка с огромна необятна маса в нейната нулева точка, от която никаква светлина не може да бъде видяна. ( B2, S29, 20 )

II. В ЧЕРНАТА ДУПКА ВСИЧКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ВЪТРЕ СЪЩНОСТИ, СА ОБЕДИНЕНИ С ТВОРЕЦА

Въпрос: Тогава черната дупка е точка, в която материала на околната среда успешно се е обединила с Твореца.

Вярно ли е това?

RA: Черната дупка, която се проявява в трето измерение е проявлението на физическата съвкупност  на духовното или метафизичното състояние. Това е правилното. ( B2, S29, 20-21 )

III. ТЯ СЕ ПРЕВРЪЩА ВЪВ ВЕЛИКО ЦЕНТРАЛНО СЛЪНЦЕ

ВЪПРОС: Бялата светлина съдържа опита на всички измерения. Като отидем в 8-мо измерение отиваме в черна дупка, която става, от другата страна, друг логус  или слънце и започва друга октава на опит. Можете ли да коментирате това? ( B2, S40, 78 )

RA: Тъмнината на черната дупка, метафизически погледнато, е концентрация на бялата светлина, систематично разграждаща се още веднъж в Единния Създател. Това разграждане в единния Създател продължава, докато цялата безкрайност на творенията образува достатъчно много духовна маса , за да може всички форми да се съберат отново.

Великото Централно Слънце, ако можете да си го представите, на интелигиентната безкрайност очаква ще да си го представите, на интелигентната безкрайност очакване потенциране от свободната воля. По този начин преходът на октава е процес, който може да се види, за да влезе в безвремието на невидимата природата.

Да се опитвате да го измервате чрез вашето време,  би било безполезно. Затова концепцията за преминаване през черната дупка на крайната духовна тежест избликва и веднага преминава в следващата октава, пропускайки субконцепцията на този процес, която е безвремие. ( B2, S40, 79 )

IV. КАКВО Е ДУХОВНА МАСА ?

RA: Духовната маса е това, което започва да привлича излизащите навън и влизащи вибрационните колебания на битиетата в гравитацията бликащи на великото централното слънце, ядрото или Създателвя на безкрайните вселени. ( B2, S37, 69-70 )

Няма коментари:

Публикуване на коментар