ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

понеделник, 21 май 2012 г.

06 - Bulgarian


Различни структури   

14. Структурата и природата на измеренията

[Забележка: Някои цитати ще се повторят в този раздел, за по-голяма яснота.]

I.                   Хармоничната структура на измеренията

RA: Всички октави във вашето измерение ще станат ясно видими, от четвърто до седмо измерение те стават видими при свободен избор. ( В1, S13, 133 ) [Забележка: Първите две измерения са от елементарен / минерална живот (1 -ва ) и растителен / животински живот (2- ри ).]

А. ПРОИЗХОД НА ВСИЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ

RA: Първото известно нещо в Творението е необятността.  Необятността/Безкрайността е Творение. Безкрайността става осъзната. ...  Това е следващата стъпка ... Тогава

осъзнаването довежда до фокусирането на безкрайността в безкрайната енергия.

Вие наменувате това  чрез различни вибрационни звуци, но най-често срещаните и познати на вашите уши са "Логос" или "Любов." ( В1, S13, 129 )

[Забележка: Сега ние може да определим тази енергия, която Ра по-късно отнесе към "интелигентна безкрайност", чрез научни методи. Физиците са открили една многоизмерна "нулева енергийна точка", която съществува извън обхвата на физическата материя, така както ние сега го разбираме. Ра ни обяснява, че плътността или вибрационното ниво на енергия на нулевата точка е най-важният фактор в разбирането на структурата на размерите.]

RA: Следващата стъпка е все още в това пространство / време във връзка с вашата илюзия  и постигане на нейното развитие, тъй като вие може да го видите във вашата илюзия ... Енергията се движи от интелигентната безкрайност като най-напред се излива като рандомизирана творческа сила, която на свой ред създава модели, които в холографски стил изглеждат като цяло  творение без значение коя посока или енергия е изследвана. ( В1, S13, 129 )

[Забележка: Това също е един от основните принципи на фракталите, а именно, полусходството на всички нива. Виж Конвергенция: Науката за Единство за повече информация].

RA: Тези модели на енергия започват да уреждат собствените си местни, така да се каже, ритми и полета на енергия, като по този начин се създават измерения и вселени. ( В1, S13, 130 )

Б. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА "измерение:" Подобно на Звуковата и светлинната вибрация

RA: Терминът измерение, както вие го наричате, е математически.

Най-близката аналогия е с тази на музиката, където след седмата нота според вашата западна скала, ако щете, след осмата нота започва нова октава.

В рамката на вашата най- голяма октава на опитността, която ние споделяме с вас, има седем октави или измерения. В рамките на всяко измерение има седем под-измерения. В рамките на всяко под-измерение има седем под-под-измерения. В рамките на всяко под-под-измерение има седем под-под-под-измерения и така нататък до безкрайност. ( В1, S16, 157-158 )

[Забележка: Въпреки, че този материал дойде няколко години преди разпространеното познаване на теорията на хаоса и фракталите, това, което Ра описва  е точно фрактал, хармонична вселена.]

RA: Естеството на вибрации е такова, че може да се разглежда така сякаш има  математически прави или тесни стъпки. Тези стъпки може да се разглеждат в определени граници. В рамките на всяка граница има безкрайни градации на вибрация или цвят. А за да се преодолеят тези граници, трябва да бъдат направени усилия за пресичането им.

Тези цветове са опростен начин на изразяване на граничните поделения на вашите измерения.

Налице е също така времето, / аналогия пространство, което може да се разглежда като самия цвят в модифициран аспект. ( B2, S32, 42 )

[Забележка: В серията "Сближаване", Уилкок обяснява как геометрията е третият основен компонент на тази октава, триизмерна вибрация на интелигентна енергия - и Ра дискутира именно това.]

В. Спираловидната енергия (светлината) образува измеренията

RA: В планетарната среда, всичко започва от това, което бихте нарекли хаос, енергия, която е  неориентирана и случайна в своята безкрайност. Бавно, в условията на своето разбиране, тя формира фокуса на самосъзнанието ...

Светлината идва да трансформира тъмнината, в съответствие с моделите на съ-създателя и вибрационните ритми и така изгражда определен тип опитност.

Това започва с първата плътност, което е плътността на съзнанието, минералната вода и живот на планетата, които учейки се от огъня и вятъра осъзнават битието. Това е първо измерение.

Питащият: Как тази първа плътност след това прогресира до по-голяма осведоменост?

RA: Спираловидната енергия, която е характеристика на това, което наричаме "Светлина", е спирала, която се движи в права линия, като по този начин неминуемо насочва вектора на спирата на горе за по-цялостно съществуване по отношение на интелигентната безкрайност ( В1, S13, 132 )

Питащият: Когато Земята беше във второ измерение, как същностите от второ измерение, които са я обитавали по онова време, са станали същности със съзнание от трето измерение?

RA: Имаше ... просто влагане на трето измерение (или повишаване на осведомеността), което означава, че линията на спираловидната светлина изисква изкривяване нагоре от едно измерение към друго. ( В1, S14, 135 )

RA: Енергиите, които се движеха чрез все по-интелигентни модели към индивидуализиране на различните енергийни източници на съзидателния принци на интелигиентната безкрайност, станаха такива, че да бъдат Съ-творци. Така се появи т. нар. физическа материя.

Концепцията на светлината е инструмент за прихващане на този голям скок на мисълта, тъй като това вибрационно нарушаване на безкрайността е градивен елемент на това, което е известно като материя, светлината като интелект и изпълнена с енергия ...

Светлина на любовта беше създадена, за  да има ... определени характеристики, сред които и  Божественото Цяло, парадоксално е описано от (спираловидно) правата линия, както бихте я нарекли. Този парадокс е отговорен за формата на различните физически същности на илюзията, които вие наричате ​​слънчеви системи , галактики и планети, които се въртят и имат форма на дискове. ( B1, S13, 130 )

[Забележка: Това, което Ра ни казва тук е, че леките форми на цялата материя, веднъж отделени, започват да се движат в права спираловидна линия във всички посоки. Това естествено ще образуват сферично пространство, както е обяснено по-долу. Въпреки, че тези откритията още не са научнодоказани когато този материал е подаден, учените признават, че нашата галактика трябва да бъде заобиколена от сферата на "тъмна материя". Вижте Науката за единство. ]

Няма коментари:

Публикуване на коментар