ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

понеделник, 21 май 2012 г.

09 - BulgarianВЪПРОС: Когато се формира 1во измерение ние имаме огън, въздух, земя и вода. В един момент се появява първото движение на живота, насочено към съзнанието. Може ли да опишеш това?

RA: 1-во измерение или червения лъч, въпреки че привличат новообразувания, не е в правилната вибрация за тези условия, благоприятстващи появяването на искрата на съзнанието. ( B2, S41, 87 )

Б. ВЯТЪРЪТ И ОГЪНЯТ ОБРАЗУВАТ ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ И ВОДАТА

Въпрос: Може ли да ми кажете как, в 1-во измерени, вятърът и огънят учат земята и водата. ( B4, S78, 32 )

RA: Въздухът и огънят буквално казано светват и образуват форми от това, което е безформено, тъй като земята и вода са били без форма в състоянието на безвремие. Тъй като активните съставки на огъня и въздуха избухват и горят буйно, като по този начин подхранва това, което трябва да дойде, водата се научава как да се превърне в море, езеро и река, а земята се научава да бъде форма, като предлага и възможност за жизнеспособен живот. ( B4, S78, 32 )

III. 2-ро измерение = ЖИВОТНИ, РАСТЕНИЯ И МИНЕРАЛИ

А. ВЪПРОС: КОЛКО ДЪЛГО Е ПРОДЪЛЖИЛО 2-РО ИЗМЕРЕНИЕ НА ТАЗИ ПЛАНЕТА?

RA: Това е вашето най-дълго измерение. То е продължило около 4,6 милиарда години. ( B4, S76, 13 )

Въпрос: Краят на 3-тото измерение на Ра съвпадна ли с началото на 2-ро измерение на тази планета. Вярно ли е? ( B4, S89, 124 )

RA: Това е горе-долу правилно.

Въпрос:  Венера в 4-то измерение ли премина по онова време? ( B4, S89, 124 )

RA: Това е така.

Б. Какъв тип същности от 2-ро измерение могат да преминат в  3то измерение?

Въпрос: Да предположим, че  отделна същност от 2-ро измерение е готова за преход към трето измерение. Дали тази от 2-ро измерение е животно?

RA: Има 3 вида 2-ро измерение, които се одушевяват (т.е. преминават в 3-то измерение),

1 Първи вид -  Най-често са животни.

2. Втори вид - най-често са дървета,
IV. ПРЕГЛЕД НА 3-ТО ИЗМЕРЕНИЕ ЧРЕЗ ПОГЛЕДА НА 7-МО ИЗМЕРЕНИЕ

RA: Същностите от 3-то измерение,  които имат потенциал за пълно самосъзнаване, означава, че имат и поне минималния потенциал за активиране на всички енергийни центрове. 4-тото, 5-тото и 6-тото измерение са тези измерения, които усъвършенстват по-високите енергийни центрове. 7-мо измерение е измерението на завършеността и се насочва към безвремието или вечността.  ( B2, S41, 89 )

RA: Интензитетът на 4-то измерение такова, че се прецизират скицираните очертания на същността. Въпреки това, в 3-то измерение тези очертания са и плътни очертания,  изковани в огъня.

Това е вид интензивност, която не е свойствена за  4-то, 5-то, 6-то или 7-мо измерение.  ( B4, S29, 20 )

RA: В 4-то и 5-то измерение положителните полюси функционират без да е необходима отрицателна полярност и обратно. Необходимо е да се отбележи, че в опитите си да се появят,  същностите от 3-то измерение избират полярност, която се отделя чрез взаимодействието между двете полярности.

В 6-то измерение, измерението на Единното, двете линии трябва да се слеят. Това не е трудно за положителната полярност, която изпраща светлина / любов към всички останали. Но за поляризираните същности в служба на себе си е достатъчно трудно да изоставят отрицателната полярност в определен момент.  ( B4, S31, 31 )

V. 3-то измерение – ИЗВЪНЗЕМНИ СЪЩНОСТИ НА ПЛАНЕТАТА = НА ХУМАНОИДИ

(Забележка на Уилкок): Тук, д-р Найт първоначално включва китовете и делфините като същности от трето измерение, но тази идея не се подкрепя от нито един цитат от Ра. Както виждаме в извадката по-долу, цялата ни галактика избра за съзнателна форма на 3-то измерение "изправена двунога форма с противопоставени палци", която да се използва от всички същности.

А . КАКВА Е ЦЕЛТА НА 3-то измерение?

RA: Целта на въплъщението в третато измерение е да се научат пътищата на любовта. ( B4, S82, 67 )

Б. Колко дълго трае 3-то измерение?

ВЪПРОС: 3-то измерение, образно казано, продължава едно примигване с окото в сравнение с останалите 1-во и 2-ро измерение. Защо продължителността му е толкова кратка?

RA: 3-то измерение е избор. Подготовката за този избор трябва да обхваща полагането на фондацията, създаването на илюзията и приложимостта на това, което може да се изпълни на духовно ниво.

Останалата част от измерението е непрекъснато прецизиране на избора. Изборът е, тъй като вие влизате в него,  работа върху определен момент, но и оста, около която същността се върти.  ( B4, S76, 13-14 )

RA: Ние познаваме Творения, в които 3-тото измерение продължава по-дълго, за да даде алтернативен вариант на Създателя. Това Творение е малко по-съкратено от своя Логос, отколкото някои други Логуси са предпочели. Това творение се възприема от нас по доста ослепителен начин. ( B4, S76, 14 )

C. КАКВО Е ИЗИСКВАНЕТО ДА СИ СЪЩНОСТ ОТ 3-ТО ИЗМЕРЕНИЕ?

Въпрос: Какво е необходимо, за  да бъдем в 3-то измерение?

RA: Има едно изискване за 3-то измерение, а именно, самосъзнание или самоосъзнаване. Тялото трябва да е в състояние да приема абстрактно мислене. Основната необходимост е комбинация от рационално и интуитивно мислене. ( В1, S19, 179 )

Г. 3-ТО ИЗМЕРЕНИЕ ИМА ПОВЕЧЕ КАТАЛИЗАТОРИ

RA: Нека разгледа същност от 2-ро измерение, дърво например. Тя е самодостатъчна. Сега нека разгледаме същност от 3-то измерение. Отслабването на физическият орган, тялото,  е проектирано така, че същността да прояви склонност да взаимодейства с друга същност.  Така, уроците, които са подходящи за опознаване на любовта могат да започнат.

Най-бързият начин да научите е да взаимодействате с други същности.  Това е много по-голям катализатор, отколкото занимаването единствено със себе си. Взаимодействието единствено със себе си е равносилно да живеете без огледала. В този случай същността не може да види плодовете на своето съществуване.  ( В1, S19, 180 )

Д. ПРОМЕНИТЕ В СЪЗНАНИЕТО НА СЪЩНОСТИТЕ ОТ 3-ТО ИЗМЕРЕНИЕ СА ПО-ГОЛЕМИ ОТКОЛКОТО В 4-ТО ИЛИ 5-ТО

RA: Има твърде малко работа по отношение на осъзнаването в 4-то и 5-то измерение в сравнение с работата, извършена в 3-то измерение. ( B2, S48, 119 )

VI. 3-то ИЗМЕРЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПЛАНОВЕ =АСТРАЛНИ РАВНИНИ И СЕДЕМТЕ НЕБЕСА

А. АСТРАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ И НЕБЕСА

ВЪПРОС:Тогава колко нива имаме в 3-то измерение в този момент?

RA: 3-то измерение има безброй нива. [Забележка: На други места Ра обяснява, че съществуват безмерно много октави в октавите във всяко измерение.]

Въпрос: Аз съм чел, че има с 7 астрални равнини и 7 небеса. Вярно ли е това?

RA: Вие говорите за някои от по-големи различия в нивата във вашите вътрешни равнини. Това е правилно. ( В1, S17, 168 )

Въпрос: Кой обитава астрала и небесата? ( В1, S17, 168 )

RA: В астралните планове съществуват както мисловни форми в по-ниските им нива, така и просветлени същества, които започват да обучават или учат в по-висшите астрални равнини. В нивата на небесата са тези, които са още по-близо до първичното изкривяване на любовта / светлината.

Освен тези нива има и други. Невидимите, или вътрешни нива от 3-то измерение са обитавани от тези, които не разполагат коплекса на тялото, както вие;  те не могат да съберат комплексите на техния дух /ум в комплекса на химическото тяло. В по-горните нива, желанието да предавате информация обратно към външните нива на съществуване, не е толкова силно поради интензитета на процесите на обучение / учение, които се осъществяват на тези нива.

Няма коментари:

Публикуване на коментар