ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

понеделник, 21 май 2012 г.

08 - Bulgarian


E. ПРОМЯНА НА ВИБРАЦИЯТА/ИЗМЕРЕНИЕТО

Питащият:  Става дума за изключително бързата промяна, която се е случила във физическия носител на второ измерение (маймуноподобни същества) до настъпването на трето измерение (хората :) това се е случило, както вие казахте,в приблизително в рамките на едно поколение и половина. Косъмът по тялото е загубен и има структурни промени.

Аз съм наясно с физиката на Дюи Б. Ларсън, който заявява, че всичко е движение или вибрация. Прав ли съм като предполагам,  че основната вибрация, която осъществява промените на физическо ниво в света, е създала различен набор от параметри, ще наблегна, в изключително кратък период от време, между промените в измеренията, които са позволили появата на новия тип? Прав ли съм?

RA: Това е вярно. ( В1, S20, 184 )

II. Измерение 1 = огън, въздух, земя и вода

А. ПЪРВО ИЗМЕРЕНИЕ НЕ Е ОСЪЗНАТО, И ПЪРВОНАЧАЛНО Е БЕЗФОРМЕНО

ВЪПРОС: Когато се формира 1во измерение ние имаме огън, въздух, земя и вода. В един момент се появява първото движение на живота, насочено към съзнанието. Може ли да опишеш това?

RA: 1-во измерение или червения лъч, въпреки че привличат новообразувания, не е в правилната вибрация за тези условия, благоприятстващи появяването на искрата на съзнанието. ( B2, S41, 87 )

Б. ВЯТЪРЪТ И ОГЪНЯТ ОБРАЗУВАТ ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ И ВОДАТА

Въпрос: Може ли да ми кажете как, в 1-во измерени, вятърът и огънят учат земята и водата. ( B4, S78, 32 )

RA: Въздухът и огънят буквално казано светват и образуват форми от това, което е безформено, тъй като земята и вода са били без форма в състоянието на безвремие. Тъй като активните съставки на огъня и въздуха избухват и горят буйно, като по този начин подхранва това, което трябва да дойде, водата се научава как да се превърне в море, езеро и река, а земята се научава да бъде форма, като предлага и възможност за жизнеспособен живот. ( B4, S78, 32 )

III. 2-ро измерение = ЖИВОТНИ, РАСТЕНИЯ И МИНЕРАЛИ

А. ВЪПРОС: КОЛКО ДЪЛГО Е ПРОДЪЛЖИЛО 2-РО ИЗМЕРЕНИЕ НА ТАЗИ ПЛАНЕТА?

RA: Това е вашето най-дълго измерение. То е продължило около 4,6 милиарда години. ( B4, S76, 13 )

Въпрос: Краят на 3-тото измерение на Ра съвпадна ли с началото на 2-ро измерение на тази планета. Вярно ли е? ( B4, S89, 124 )

RA: Това е горе-долу правилно.

Въпрос:  Венера в 4-то измерение ли премина по онова време? ( B4, S89, 124 )

RA: Това е така.

Б. Какъв тип същности от 2-ро измерение могат да преминат в  3то измерение?

Въпрос: Да предположим, че  отделна същност от 2-ро измерение е готова за преход към трето измерение. Дали тази от 2-ро измерение е животно?

RA: Има 3 вида 2-ро измерение, които се одушевяват (т.е. преминават в 3-то измерение),

1 Първи вид -  Най-често са животни.

2. Втори вид - най-често са дървета,

3. Трети вид са минералите. Понякога определено място се преобразува чрез енергията на любовта в индивидуалност , която то получава и отдава взаимодействайки с трето измерение, с което е във връзка. Това е най-рядко срещания преход. ( B4, S94, 177 )

С. Въпрос:, КАК СЪЩНОСТИТЕ ОТ 2-РО ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛУЧИХА ДУША?

RA: Същностите не получават душа. Те стават осъзнати чрез интелигентната енергия в рамките на всяка своя част, клетка, или атом.

Самосъзнание се появява чрез катализиране в предела на определени опитности. Налице е неизбежно дърпане към евентуална себереализация. ( В1, S94, 177 )

Г. СЪЩНОСТИТЕ ОТ 3-ТО ИЗМЕРЕНИЕ МОГАТ ДА ПРИДАДАТ САМОСЪЗНАНИЕ НА ТЕХНИТЕ ДОМАШНИ ЖИВОТНИ

RA: Повечето от вас ще бъдат облечени в одежди, следователно вашите същности от 3-то измерение  покриват или обличат някои същности от 2-ро измерение със самосъзнание. Това често се случва, когато имате домашни любимци. Терминът обличане всъщост има още много други различни значения. В него се включват също така много от така наречените религиозни практики, които олицетворяват и изпращането на любов към груповата форма на различни природни същности от 2-ро измерение. ( В1, S14, 134 )

Развитието на самосъзнанието се случва също така и без подобно обличане, защото възходящата линия на спираловидната светлина винаги се привлича нагоре от едно измерение към друго, по-високо измерение, но е необходимо повече време, когато не е направено обличане. ( В1, S14, 135 )

E. МИСЪЛ-ФОРМИ

RA: Мисъл-формите се хранят със страх ...

Някои съществуват в астралния план. Други чакат в рамките на повърхността на Земята. Наше  впечатление, че този тип информация е нещо маловажно. ( B2, S43, 101 )

Няма коментари:

Публикуване на коментар