ONE

THE LAW OF ONE
We are all one.
When one is harmed, all are harmed.
When one is helped, all are healed.
Therefore, in the name of who I AM,
and I am one with all;
I ask that ONLY THAT WHICH IS THE HIGHEST GOOD OF ALL
CONCERNED happen here and now, and through all time and space.
I give thanks that this is done.
SO BE IT!


Законът на Единното

Ние всички сме едно. Когато един човек е наранен, всички са наранени.

Когато на един се помогне, помогнато е на всички.

Когато един е излекуван, всички са излекувани.
Ето защо, в името на това, което СЪМ,

Аз съм в единство с всичко и всички;
Аз моля ЕДИНСТВЕНИЯ, КОЙТО Е НАЙ-ВИСШИЯТ БОГ НА ВСИЧКО, КОЕТО се случва тук и сега, във всички времена и в цялото пространство. Аз благодаря, че това е така. Така да бъде!

Етикети

Bulgarian (39) English (40) video (8)

вторник, 22 май 2012 г.

10 - Bulgarian


Б. КНИГАТА УРАНИТИА
Въпрос: Кой ни даде Книгата УРАНИТИЯ?
RA: Тя беше предадена от редица безплътни същности във вашите собствени Земни планове, така наречените вътрешни планове. Този материал не е приет от Съвета. ( В1, S14, 141 )

С. КАКЪВ Е ПРОЦЕСЪТ НА ПРЕРАЖДАНЕТО?

RA: Илюзията е създадена от светлина, или по-точно, но по-малко разбираемо, светлина/любов.  Това се случва в различна степен на интензивност.  Комплексa на духa на една същност се придвижва заедно със (спираловидната ) линия на светлината, докато светлината не се разшири достатъчно, и тогава същността спира. Същността може да е достигнала едва трето измерение или може да бъде много, много близо до края на опитността в  3-то измерение.

RA: Някои се въплъщават автоматично,  без никакво съзнателно самосъзнание на процеса на духовната еволюция. Те са под опеката на настойници ( Водачи ), същества, които можете да наречете ангелски. ( B2, S48, 121 )

RA: Когато същността осъзнава механизма на духовната еволюция, тя сама ще организира и постави тези събития и уроци, които са и необходими за максималния растеж и изразяването на полярността в инкарнацията, която ще осъществи, преди да мине през булото на забравата.

Единственият недостатък на това е, че някои същности се опитват да научат твърде много по време на една опитност в инкарнация, което  разбърква интензитета на катализатора на същността и използването по предназначение не се използва максимално.  ( B2, S48, 122 ).

Г. КАК СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ ВЪПЛЪЩЕНИЯТА ВЪВ ФИЗИЧЕСКИ ПЛАН?

RA: Същностите, които желаят да съществуват и критично се нуждаят от опитност, с цел да пожънат резултати, се инкарнирват с предимство пред онези, които искат, но не са обсебени от  твърде много  предполагаеми /възможни страхове, тъй като първите трябва отново да преживеят това измерение.  ( В1, S17, 169 )

Д. Можем ли да избираме нашите родители?

Въпрос: Когато въплъщението престава да бъде автоматично, същността може да реши, кога  трябва да се въплъти в полза на собственото си обучение.  Дали избира своите родители? ( В1, S21, 194 )

RA: Това е вярно.

ВЪПРОС:  Към настоящият момент,  какъв е процентът на същностите, които лично правят своя избор за въплъщение?

RA: Около 54%. ( В1, S21, 194 )

Е. НИЕ МОЖЕМ ДА ИЗРАСНЕМ ПОВЕЧЕ В 3-ТО ИЗМЕРЕНИЕ, ОТКОЛКОТО В ПЕРИОДА МЕЖДУ ИНКАРНАЦИИТЕ.

RA: Това е вярно. ( В1, S10, 113 )

Д. ПОВЕЧЕ ЛИЧНА ПОМОЩ Е ВЪЗМОЖНА ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПЛАНОВЕ

Джим Мак Карти: "Личните водачи и учители от вътрешните равнини на нашата планета имат много повече свобода на действие в предлагането на лична информация. Обърнете се към тях за съвети относно вашето здраве и други специфични въпроси. Обърнете се към външни източници относно въпросите, които излизат извън пространството и времето. Ако това има значение за период по-малък от 10000 години, отнесено от сега, вероятно няма да е универсален въпрос. "(B5, 30)

I.                    ФИЗИЧЕСКИЯТ ОРГАН Е НЕОБХОДИМО СРЕДСТВО ЗА РАСТЕЖ ВЪВ ВСЯКО ИЗМЕРЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА 8-мо ИЗМЕРЕНИЕ

ВЪПРОС: Било ли е физическото тяло устроено така, че да ускори еволюцията на ума?

RA: Вероятно по-акуратно е да се отбележи, че жълтия лъч на физическият проводник е необходимост, без която съвкупността на ум / тяло / дух  не може да следва еволюцията във всичките и темпове. Комплексите на  ум / тяло / дух съществуват, независимо от който и да е физически проводник.

Въпреки това, с цел да се развива, променя, изучава и проявява Създателят, физическите проводници, съответни за всяко измерение, са необходими. Вашият въпрос предполага, че физическите проводници ускоряват растеж. Много по-точното описание е, че те позволяват растеж. ( B5, S105, 183 )

VIII. 4-ТО ИЗМЕРЕНИЕ Е ЗА ОНЕЗИ, КОИТО СА С ПОЗИТИВНА ОРИЕНТАЦИЯ

А. Кое определя дали ще преминете в 4-то измерение?

RA: Необходимостта от преминаване в  4-то измерение е възможност, която трябва  да се използва, добре дошли и се наслаждавайте на определения интензитет на бялата светлина на Безкрайния Един Създател. ( B4, S82, 71 )

RA: Това е функция на интензивността на виолетовия лъч на индивида. ( B2, S43, 103 )

Б. На какво може да се оприличи 4-то измерение?

RA: Все още няма подходящи думи. Можем само да кажем какво не е и приблизителното какво е то. Отвъд 4-тото измерение способността ни да опишем това измерение става по-ограничена,  докато успеем да го направим без думи. ( B4, S82, 71 )

1. Това измерение използва тип двукраков орган, който е много по-извисен на съзнателно ниво е  по-пълен с живот. То не използва вашите тежки химически проводници или тела. ( В1, S16, 157 )

2. Четвъртото измерение не е на думите, освен ако не е избрано така. Всеки един е наясно с мислите и вибрациите на останалите.

3. Това е план на състрадание и разбиране на скърбите на 3-то измерение.

4. Това е план на стремеж към мъдрост или светлина.

5. Това е план, в който индивидуалните различия са ясно изразени, въпреки автоматичното хармонизиране от груповия консенсус. ( В1, S16, 157 )

6. Няма дисхармония в отделната същност, нито в рамките на други народи. Не е в границите на възможността да се предизвика дисхармония по никакъв начин. ( В1, S16, 157 )

7. Когато е налице болест, тя е лесно излечима. ( В1, S16, 157 )

RA:  4-то измерение е все още измерение с  изкривена информация. Същностите не са скрити от същността на другите същности. Дисбалансите или деформациите, които са с  разрушителна природа показват очевидни начини, чрез които тялото като подкрепящ механизъм служи за разкриване на същността [Напомняме, че ACIM нарича тялото, приспособление за обучаване съзнанието].

Заболявания като рака са много податливи към самолечение, когато веднъж се схване механизма на деструктивното влияние от индивида. ( B2, S40, 82 )

RA:  4-то измерение изобилства със състрадание. Това състрадание е безумие, когато се види през очите на мъдростта. То е избавлението от  3-то измерение, но създава несъответствие в съвършения баланс на същността. ( B2, S42, 95 )

Б. НЕОБХОДИМОСТТА ДА СЕ КОНСУМИРА ХРАНА УЧИ НА ТЪРПЕНИЕ

Въпрос:  Физическият инструмент подобен ли е на този във 3-то измерение? ( B2, S43, 103 )

RA: Химичните елементи не са същите. Въпреки това, на външен вид е подобен.

Въпрос: Необходимо ли е да се яде храна?

RA: Това е вярно. ( B2, S43, 103 )

Въпрос: Това означава, че все още в 4-то измерение е необходим някакъв вид социален катализатор, като нуждата да се подсигури  храната. Вярно ли е това?

RA: Това е неточно. Същността от 4-то измерение  желае да служи и приготвянето на хранителните продукти е изключително лесно поради повишената комуникация между същността и живото съзнание на храната. Ето защо, работата, необходима за придобиване на храна не е съществен катализатор. Но съществува подобен катализатор. Това е необходимостта от консумиране на храната. Консумирането на храна не се счита от голямо значение за същността в 4-то измерение, поради което този процес  помага в преподаването на търпение. ( B2, S43, 104 )

ВЪПРОС: Как се учи търпение?

RA: За да спре функкционирането на службата към другите е необходимо още доста дълго време консумиране на храна и приучаване към търпение. ( B2, S43, 104 ).

Д. СЪВКУПНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПАМЕТ В 4-ТО ИЗМЕРЕНИЕ Е ФЕНОМЕН. ( B2, S38, 72 )

RA: Работата, която се осъществява в положителното  4-то измерение е, че положителната съвкупност на обществената памет чрез бавни стъпки хармонично се интегрира в себе си и продължава напред, за да подпомага онези, които са по-малко позитивно ориентирани и които търсят тяхната помощ.

Постигат се голяма и още по-голяма интензивност на разбиране и състрадание. Тази интензивност продължава докато достигне интензитета. Това е урожаят на 4-то измерение. ( B2, S48, 119 )

Въпрос: На какъв етап планета достига обществена /социална памет?

RA: Когато цялата група от същности имат една и съща ориентация или търсене. Тогава груповата памет загубва индивидуалността и корените на дървото на ума стават известни на социалния комплекс, и по този начин се създава съвкупността на обществената памет ( B2, S48, 119 )

RA: Когато груповият комплекс на ума/тялото / духа стане в състояние да формира съвкупност на обществена памет, всички преживявания на всяка една отделна същност са на разположение на общата съвкупност на обществената памет. ( B2, S47, 111 )

В. В 4-ТО ИЗМЕРЕНИЕ СЪЩНОСТТА ВИДИМА ЛИ Е ЗА НАС?

RA: По избор, 4-то измерение може да е невидимо за 3-то измерение, както е възможно и 4-то измерение да бъде видимо. Въпреки това, същността от  4-то измерение трябва да се концентрира върху един доста труден вибрационен модел или комплекс, каквата е опитността в 3-то измерение. ( В1, S12, 126 )

Г.  ТОВА ИЗМЕРЕНИЕ ИМА КОНЦЕПЦИЯ ДА ЗАКРИЛЯ ОБИЧАНИТЕ ДРУГИ СЪЩНОСТИ

RA: Импулсът да се защитават другите обичани същности продължава до 4-то измерение, което е изпълнено със състрадание. ( B2, S33, 48 )

Г. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЖИВОТА И ДЪЛЖИНАТА НА ЦИКЪЛА

RA: Типичната продължителнос на времето за едно въплъщение или "времевата рамка " в хармоничното 4-то измерение е около 90000 вашите години, според вашия начин за измерване на времето. ( B2, S43, 102 )

ВЪПРОС: Колко е дълъг цикълът на опитността в 4-то измерение измерено в наши години?

RA: Цикълът продължава около 30 милиона от вашите години, ако същностите не са в състояние да се приберат по-рано. ( B2, S43, 103 ) [Забележка: Спомнете си, че цикълът за 3-то измерение е 75 хиляди години.]

IX. 4-ТО ИЗМЕРЕНИЕ ЗА ОНЕЗИ С НЕГАТИВНА ОРИЕНТАЦИЯ

Въпрос: Може ли да ми дадете някаква представа за това в какви условия попадат негативните същности или тези, които служат на себе си на тази планета в 4-то измерение?

RA: Планетарните условия от негативното 4-то измерение включват постоянно изравняване и пренареждане на същности в усилията за формиране на доминиращите модели на комбинираната енергия. Началото на четвъртото измерение е благоприятно за едни от най-интензивните борби.

Когато реда на йерархията бъде установен и всички, които са се борили се убедят, че всеки е заел правилното място в йерархичната структура се образува съвкупността на обществената памет. 4-тото измерение задейства телепатия и прозрачността на мисълта и винаги се използват от името на онези, които са на върха на йерархичната структура. ( B2, S38, 73-74 )

RA: В 4-то измерение методите, използвани в битка са по-скоро умствени отколкото явни оръжия. ( B3, S63, 123 )

Няма коментари:

Публикуване на коментар